Jaki teren należy przewidzieć pod projektowaną przepompownię wód deszczowych?

2013-01-07 15:09

Jaki teren należy przewidzieć pod projektowana przepompownię wód deszczowych? Jakie są przepisy z tym związane?

Pytanie jest spoza naszego zakresu kompetencji. Niemniej należy przewidzieć teren taki jak obrys urządzenia w rzucie i wydaje się sensownym zachować następujące odległości:

  • od budynku - 1,5 x głębokość posadowienia dna przepompowni,
  • 2 m od innych instalacji,
  • 2 m od granicy działki.


Pozdrawiam,
Ekspert @ MARLEY