Jak wykonać opaskę wokół domu?

2015-06-01 16:53

Jaką mam wykonać opaskę wokół domu? Czy zrobić to metodą tradycyjną: wykop, osuszenie, drenaże i beton, czy: drenaż, piasek, żwir, kamienie. Czy denaże można owinąć fizeliną?

Jeżeli jest możliwość wykonania drenażu i odprowadzenia wody gruntowej z obwodu budynku, to na pewno warto taki zabieg wykonać. Rury drenażowe układa się najniżej wykopu na warstwie żwiru (mogą być owinięte materiałem filtrującym) i zasypuje warstwą umożliwiającą przepuszczanie wody (żwir, piasek). Taki układ zapewnia skuteczne i szybkie odprowadzenie wody opadowej z otoczenia budynku. Dla sprawnego działania drenażu kluczowa jest możliwość sprawnego odprowadzenia wody zbieranej przez złoże żwirowe i za pomocą drenażu odprowadzana do melioracji.