Czy firma montująca stolarkę, jest odpowiedzialna za ewentualne uszkodzenia?

2015-06-19 12:36

Chciałabym uzyskać informację odnośnie odpowiedzialności za wymianę stolarki firmy montującej. Czy zgodnie z przepisami, firma wymieniająca stolarkę odpowiada za ewentualne uszkodzenia podczas wymiany stolarki np. parapetów, elewacji i kto w takim przypadku pokrywa koszty takich zniszczeń/uszkodzeń?

Każdy podmiot odpowiada za szkody wyrządzone własną działalnością. W oczywisty sposób sprawca szkody odpowiada za koszty jej usunięcia.

 

Z poważaniem,

Stanisław Szewczyk Kierownik Serwisu OKNOPLAST Sp. z o.o.