Odporność na obciążenie wiatrem okien Fakro

2013-12-12 9:57

W deklaracji właściwości użytkowych okien FAKRO FTP-V U3 (http://www.fakro.pl/att/aprobaty/dekl_okna/A01_FTP_V_FTU_V_U3__L3_01.07.2013_PL.pdf) znajduje się zastrzeżenie, że dla okien o wysokości > 140 cm klasa odporności na obciążenie wiatrem nie została ustalona. Mimo to w ofercie znajdują się okna o takich właśnie wymiarach (wysokość > 140 cm), które zamierzam kupić - 78 x 160. Czy oznacza to jednak, że okna te są de facto "bezklasowe", jeżeli chodzi o odporność na obciążenie wiatrem? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Podany zapis podyktowany jest uwarunkowaniami prawnymi. Podane parametry wynikają z określonych normami badań. Normy te dokładnie precyzują jaki wymiar okna należy poddać badaniu - jest to tzw. wymiar preferencyjny. Badaniu poddane zostało okno o wymiarze 114 x 140. Uzyskane wyniki są tożsame dla wszystkich wymiarów, jednak zgodnie z normą wymiar ten stanowi wymiar maksymalny, dla którego możemy potwierdzić ten parametr w deklaracji właściwości użytkowych.

 

Zapewniam, że jest to tylko zapis oficjalny - wszystkie wymiary okien w danej wersji oferowane przez firmę Fakro (również większe niż 114 x 140) zachowują szczelność pod względem obciążenia wiatrem na tym samym poziomie.

 

Z poważaniem, Konsultant FAKRO