Czy możliwe jest docieplenie ściany wewnątrz budynku?

2014-01-27 23:19

Czym możemy ocieplić ściany wewnątrz budynku (w mieszkaniu)? Jest to przedwojenna kamiennica. Dwie ściany są bardzo zimne - są to ściany zewnętrzne budynku.

W warunkach polskich nie należy ocieplać takiej ściany od strony wewnętrznej ponieważ może to spowodować wykraplanie pary wodnej między warstwą muru i ocieplenia. Z dużym prawdopodobieństwem takie rozwiązanie spowoduje rozwój grzybów pleśniowych w tym miejscu. Do takiej przegrody nie należy też przystawiać żadnych mebli ponieważ za ich plecami też mogą również zacząć rozwijać się grzyby pleśniowe. Na ocieplenie ścian od wewnątrz można się zdecydować tylko po wykonaniu bardzo dokładnych obliczeń cieplno wilgotnościowych przegrody, w których zostanie sprawdzone ile pary będzie się wykraplać między warstwą izolacji a murem.