Jaki powinien być współczynnik przenikania ciepła?

2015-01-26 11:46

Jak ocieplić ścianę zewnętrzną o grubości 40 cm - ściana dwuwarstwowa. Myślę o zastosowaniu styropianu o grubości 12 cm. Jaki musi być współczynnik przenikalności ciepła, żeby spełniał wymagania?

Współczynnik przenikania ciepła U powinien zgodnie z obecnymi wymaganiami prawnymi wynosić max. 0,25W/m2K. Od roku 2021 współczynnik będzie wynosił 0,2W/m2K. Sugeruję jednak tak dobierać grubość izolacji, by współczynnik osiągnął wartość 0,15. Im mniejsza wartość współczynnika U, tym lepsze parametry cieplne przegrody. W przypadku budynków pasywnych współczynnik U kształtuję się w granicach 0,1 i mniej.