Czarna plama na ścianie - jak ją zlikwidować. Jak zaizolować przemarzającą ścianę?

2014-01-27 23:11

Jak ocieplić ścianę północna w starym bloku. Nadmienię, że ściana przemarza i w jednym narożniku na zewnątrz robi się czarna na długości około 2 metrów. Czy można nie ocieplając zlikwidować tą czarną plamę? Jakimi środkami chemicznymi?

Prawdopodobnie ta czarna plama to niestety grzyb i są środki które pozwalają na ich usunięcie. Należy ocieplić od zewnątrz ścianę i usunąć to zagrzybienie. Po ociepleniu należy również zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń.