Jak ochronić ściany przed zagrzybieniem?

2014-04-08 20:56

Czy istnieje technologia nakazująca zastosowanie preparatów grzybobójczych na tynki po ich intensywnym zalaniu, osuszeniu i uzupełnieniu? Jeżeli tak, to gdzie jej szukać?

Wszystko zależy od skali zalania, ale po intensywnym zalaniu należy najpierw skuć tynki (także trzeba odbić zaprawę z fug między elementami murowymi na grubość ok. 2 cm) a potem osuszyć ściany. Tynki należy skuć z zapasem ok. 1 m powyżej poziomu zamoczenia tynków. Dopiero na osuszoną ścianę należy prewencyjnie nałożyć preparat grzybobójczy. Rodzaj preparatu grzybobójczego należy dobrać adekwatnie do sytuacji. Karty techniczne są dostepne w interecie, ewentualnie w składach budowlanych.

 

Dla stosowania preparatów grzybobójczych wewnątrz pomieszczeń radzę zwrócić szczególną uwagę na szkodliwość preparatu dla stosujacych go ludzi i stosować dokładnie wskazania karty technicznej lub instrukcji użycia. W szczególnych przypadkach potrzebna może być ekspertyza mykologiczna. Dla zwiększenia skuteczności ochrony można dodatkowo dodać preparatu grzybobójczego do wody zarobowej zaprawy tynkarskiej. W szczególnych przypadkach należy zastosować tynk konserwatorski, np. w starszych budynkach, w ścianach w których wielokrotnie dochodzilo do migracji wody przez ścianę.