Czy nieużytki można przekształcić na działkę budowlaną?

2010-12-17 18:13

Czy istnieje możliwość przekształcenia nieużytków na działkę budowlaną? Moim zdaniem teren nadaję się pod budowę, gdyż rosną tutaj tylko 4 drzewa i jest wykopana dziura, z której była kiedyś pobierana ziemia. W planie zagospodarowania przestrzennego widnieje symbol "W" i nie mam pojęcia, co on oznacza. Obok tych nieużytków jest przestrzeń zagospodarowana.

Symbol "W" zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków oznacza rowy. Na podstawie bardzo wąsko określonego stanu faktycznego domniemywać należy, że dla zmiany przeznaczenia działki konieczna byłaby zmiana miejscowego planu zagospodarowania.