Montaż tulej ochronnych w stropach betonowych

2012-01-12 10:07

Proszę o udzielenie informacji, czy prawidłowe jest montowanie tulej ochronnych (z rur PCV) w stropach betonowych w następujący sposób: jedna tuleja po przecięciu wzdłużnym nakładana jest na rurociąg nad stropem, a następnie wsuwana jest w głąb stropu na głębokość kilku centymetrów. Identyczna operacja wykonywana jest pod stropem z tym, że tuleja wprowadzana jest w strop od dołu. Pomiędzy tulejami w stropie pozostaje kilkucentymetrowa przestrzeń. Cała powierzchnia betonowego stropu w miejscu prowadzenia rurociągu jest idealnie gładka, natomiast problemem jest niewielka szczelina pomiędzy prowadzoną rurą a opisywanym stropem, co bardzo utrudnia instalowanie jednolitych tulej ochronnych. Rurociąg stanowi pion deszczowy z rur PCV fi 160 zainstalowany w budynku wielokondygnacyjnym.

Element osłonowy, jakim jest tuleja ochronna, powinien stanowić integralną całość - tylko wówczas będzie stanowiła prawidłowe zabezpieczenia dla rury PVC-U. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z centralą firmy Wavin.