Likwidacja mostków termicznych w mieszkaniu w bloku

2015-06-23 14:58

W moim mieszkaniu, w 8-letnim bloku, występują duże mostki termiczne na ścianach z balkonami (grzyb na oknie, odpadający płatami tynk). Czy jestem w stanie sama zaizolować styk balkonu ze ścianą, przy założeniu, że jest to blok wielorodzinny, a nie samodzielny dom? Dodam, że jest to 6 piętro, a bezpośrednio pod moimi balkonami nie ma innych.

Samodzielne ocieplenie połączenia stropu będącego balkonem nie należy do prostych rozwiązań. W przypadku prac ociepleniowych każde ewentualne warstwy izolacji, jakie mogłyby być zamontowane na zewnątrz wymagają ustaleń z zarządcami budynku. Proponuję zgłosić taki problem a ewentualnym dowodem na tak złą sytuacje może być wykonanie ekspertyzy (częściowego audytu) lub też w okresach zimowych wykonanie badania kamerą termowizyjną.