Jakie warunki musi spełniać "kanadyjczyk" aby był domem energooszczędnym?

2014-01-27 16:31

1. Które projekty domów nie mogą być realizowane w technologii " kanadyjczyka"., jak je wyróżnić? Czy są przypadki kiedy nie należy budować tą technologią?   2. Jakie warunki musi spełnić "kanadyjczyk" by był domem energooszczędnym i uzyskał dobre świadectwo energetyczne? Co jest w tu sprawą podstawową czy wystarczy 20-25 cm dobrej jakości wełny mineralnej od ziemi na ścianach i dachu i staranne jego wybudowanie bez mostków termicznych?

Najlepiej wybrać projekt, w którym zastosowano szkielet drewniany. W przypadku wyboru gotowego projektu w innej technologii w ramach dostosowania należy przeprojektować konstrukcję budynku. Aby dom był energooszczędny należy zwrócić uwagę na ocieplenie ścian i podłogi na gruncie (min. 20 cm materiału izolacyjnego), dachu lub stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją (min. 25 cm). Z uwagi na straty ciepła poprzez kanały wentylacyjne należy zastosować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Ważny jest wybór sposobu ogrzewania budynku, sprawność energetyczna urządzeń grzewczych. Należy zwrócić uwagę na właściwe usytuowanie budynku względem stron świata i dostosowanie otworów okiennych. Na etapie projektu przygotowuje się charakterystykę energetyczną, po wykonaniu obiektu wykonuje się świadectwo energetyczne, w którym uwzględnia się zastosowane w trakcie realizacji materiały i rozwiązania.