Jak poprawnie otynkować ogrodzenie z pustaków żużlobetonowych?

2016-08-31 13:57

Witam. Murek naszego ogrodzenia zbudowany jest z pustaków żużlobetonowych (w trzech warstwach - pustaki, cement, pustaki). Chciałbym go otynkować. Zamierzam najpierw ułożyć podkład z tynku cementowo-wapiennego, a następnie nanieść tynk mozaikowy. Co zrobić, żeby uniknąć przemarzania i odpadania tynku po zimie? Dodam, że fundament ma hydroizolację, ale murek nie jest zadaszony.

Mur należy koniecznie zabezpieczyć od góry przed wnikaniem wody. Destrukcja związana z przemarzaniem zależy od ilości wody w murze, dlatego warto wykonać daszek, na przykład z dachówek, który będzie zapobiegał zawilgoceniu muru. Tynk mozaikowy musi być szczególnie starannie wykonany w strefie cokołowej. Należy także dokładnie wykonać zabezpieczenia ewentualnych dylatacji pionowych, aby w tym miejscu woda nie dostawała się do muru. Przy nakładaniu tynku mozaikowego należy przestrzegać wszystkich wskazań dotyczących przygotowania podłoża. Tynk cementowo–wapienny musi być suchy, wolny od kurzu i innych zanieczyszczeń oraz pozbawiony pęknięć. Podłoże z tynku cementowo-wapiennego należy zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta tynku mozaikowego. Wprowadzenie wody do muru może dodatkowo skutkować wykwitami, które będą przenikać na elewację przez ewentualne pęknięcia w tynku mozaikowym.