Czy można wukorzystać polepę do izolacji i ocieplenie domu drewnianego?

2014-01-16 9:30

Dlaczego teraz nie można zastosować polepy do izolacji i ocieplenia domu drewnianego?

Jeżeli nośność stropu jest wystarczająca polepa może być stosowana tak jak dawniej. Należy pamiętać, że dawna sprawdzona polepa to mieszanina gliny, sieczki (wiórów) i wapna. Ze względu na fakt, że obecnie jest niewielu fachowców, którzy potrafią fachowo przygotować taką mieszaninę, obecnie stosuje się lżejsze wypełnienoia np. z keramzytu.