Czy nagrzewająca się ściana kominowa to bezpieczne zjawisko?

2014-01-28 11:10

Korzystamy z kominka z dystrybucją gorącego powietrza. Podczas dłuższego palenia w kominku, ściana kominowa na piętrze jest bardzo gorąca. Czy jest to zjawisko prawidłowe i bezpieczne?

Nagrzewanie się komina odprowadzającego spaliny z kominka jest sprawą naturalną (o ile nie wykracza znacznie poza pewne wartości), a zjawisko nagrzewania się ściany może być silniej odczuwalne gdy mamy do czynienia z kominem murowanym lub systemowym bez izolacji. Najpierw powinniśmy sprecyzować co znaczy "bardzo gorąca". Czy jest to 60, 70 czy może 80°C. Jest to o tyle istotne, że w trakcie badań systemów ceramicznych określa się maksymalną temperaturę materiałów otaczających komin i w normalnym trybie eksploatacji może ona wynosić 85°C (w sytuacji pożaru sadzy temperatura może wzrosnąć nawet do 100°C). W przypadku komina murowanego brak takich wytycznych, jednak z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania warto za punkt odniesienia przyjąć tą samą lub zbliżoną wartość.