Dziękuję za odpowiedź

2014-08-01 12:03

Dziękuje za odpowiedz z dnia 16 lipca 2014 r -treść odpowiedzi na zadane pytanie pozwolę przytoczyć Odpowiada ekspert Schiedel Sp. z o.o.: Zgodnie z §141.2 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) "zabrania się stosowania zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej". Norma PN-83/B-03430 (Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.) wskazuje w p. 5.1.2. że "Przewody zbiorcze mogą być stosowane tylko do odprowadzania powietrza z pomieszczeń o tym samym charakterze posiadających okno zewnętrzne i znajdujących się w budynkach mieszkalnych oraz zamieszkania zbiorowego o wysokości ponad 5 kondygnacji. Przewód indywidulany odprowadzający powietrze z otworu wywiewnego może być przyłączony do przewodu zbiorczego po przejściu dwóch kondygnacji. We wszystkich innych przypadkach należy stosować przewody indywidulane, wyprowadzone ponad dach budynku." Problem w tym że sąd I instancji odrzucił mój pozew o likwidacje podłączeń.(do jednego kanału jest podłączonych 4 odbiorców w budynku 3 kondygnacyjnym).Sąd uzasadniając że zapachy wydobywające się z kuchni pozwanych nie sa ponad przeciętną normę. Nie uwzględniono, opinii,technicznych.Generalnie jestem zaskoczony takim postępowaniem. Cały tok postępowania opierał sie na zapachach, oraz czy powód tam mieszka, czy gotuje, w jakiej częstotliwości te zapachy sa wyczuwalne itp.Proszę o poradę jak mam działąć dalej- jest to nienormalność w naszym Sądownictwie.Orzeczenie nie jest prawomocne.Odwołanie do Sądu II instancji apelacja-może być podobna jak Sądu I instancji. Dziękuje za poradę K.J.

Szanowny Panie Jest mi przykro, że moja odpowiedź nie pomogła Panu w prowadzonej rozprawie sądowej, jednak nic więcej nie umiem Panu podpowiedzieć. Sądzę, że w tym przypadku to nie specjalista od kominów lecz prawnik mógłby mieć coś do powiedzenia. Z pozdrowieniami