Budowa domku holenderskiego na działce rekreacyjnej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, i co na to prawo

2012-10-09 17:21

Czy domek holenderski podlega prawu budowlanemu i czy obowiązują go granice z sąsiadem? Jest to domek postawiony na bloczkach betonowych. Nad domkiem zaczynam budowę zadaszenia także na bloczkach wraz z tarasem (taras także jest na bloczkach). Proszę o pomoc gdyż w regulaminie ROD nie ma nic o domkach holenderskich.

Temat domków holenderskich był już niejednokrotnie poruszany na tym forum, gdyż ich status prawny nie został określony przepisami.

W omawianym przypadku jednak podstawowe znaczenie ma treść regulaminu ROD (nawet, jeżeli nie wspomniano tam konkretnie domków holenderskich, to prawdopodobnie mowa jest o parametrach stawianych obiektów w ogóle) oraz przepisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, a także Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z przytoczonymi przepisami, obiekty stawiane na terenie ROD nie mogą przekraczać powierzchni zabudowy 25 mkw w mieście i 35 mkw poza miastem oraz wysokości 5 m przy spiczastym dachu i 4 m przy płaskim. Nie mogą także służyć celom mieszkalnym.

Należy pamiętać, że zazwyczaj regulamin ROD przewiduje obowiązek użytkownika działki do powiadomienia na piśmie zarządu o zamiarze budowy lub rozbudowy altany, z załączonym planem obiektu, jego wymiarów i usytuowania w granicach działki. Do zarządu ROD należy bowiem kontrola aby stawianie takich obiektów lub ich modernizacja odbywała się zgodnie z przepisami.

Reasumując, każdy obiekt stawiany na terenie ogródków działkowych, bez względu na jego nazwę i typ, musi spełniać wymogi przewidziane w przytoczonych przepisach oraz regulaminie ROD.