Certyfikaty elektronicznych podzielników ciepła

2013-01-14 14:26

Czy elektroniczne podzielniki ciepła powinny posiadać certyfikaty zgodności i kto je może wydać ?

Podzielniki, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach - nie są traktowane jako przyrządy pomiarowe, ale urządzenia wskaźnikowe mocowane do grzejnika centralnego ogrzewania i zabezpieczone plombą, spełniające wymagania określone w normie PN/EN 834/835.
Wskazania podzielników przy wykorzystaniu systemu rozliczania kosztów, pozwalają na określenie procentowego udziału pojedynczego grzejnika w bilansie kosztów ogrzewania w okresie rozliczeniowym (zwykle w okresie rocznym) całej instalacji centralnego ogrzewania w budynku. W wyniku takiego stanu prawnego podzielniki:
- nie podlegają legalizacji, uwierzytelnieniu lub zatwierdzeniu typu,
- są stosowane legalnie, jeżeli są zgodne z odpowiednią normą, a dokumentem to potwierdzającym jest Deklaracja Zgodności z normami PN/EN 834/835 (wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane).