Czy budowa wiaty na drzewo wymaga pozwolenia?

2013-08-14 12:05

Chcę postawić na swojej działce (budowlana) wiatę na drzewo o wymiarach 6 x 6 x 3.5 m. Bez ścian, sam szkielet pokryty gontem, w odległości 2 mb od granicy działki sąsiada. Wiata to prosta konstrukcja z dachem dwuspadowym, bez projektu. Firma którą wynająłem stawia podobne wiaty.   Czy potrzebuję zgody na budowę, czy wystarczy to zgłosić w odpowiednim urzędzie?

Pozwolenia na budowę nie wymaga m.in. budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

 

Powierzchnia wiaty o wymiarach 6 x 6 m wynosi 36 m2 zatem przekracza podaną wielkość. W takim przypadku zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.