Czy budowa wiaty wymaga zgłoszenia czy wymagane jest pozwolenie na budowę?

2014-01-21 8:58

Czy wiatę na drewno opałowe można postawić na zgłoszenie, czy potrzebne jest pozwolenie na budowę? Jestem rolnikiem i interesuje mnie, ile metrów może mieć taka wiata, jak może być wysoka, ile trzeba się odsunąć od działki sąsiada? Czy może mieć ściany z desek?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: -obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, w tym parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, -wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

 

Budowa wymienionych obiektów wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania określają odległości budynków od granicy z sąsiednią działką. W przypadku obudowy ścian z deskami muszą być spełnione te wymogi. W przepisach brak jednoznacznego określenia odległości dla wiaty, która jest obiektem bez ścian.