Jak wykonać ławę fundamentową na podmokłym terenie?

2013-12-03 21:14

Mamy działkę położona na zaniżonym terenie, który jest podmokły. Po wykopaniu ok. 60 cm głębokości pojawia się woda i zaczyna podmulać (w głębi dołka jest piasek, a na wierzchu tylko ziemia czarna). Proszę o radę, jak wykonać ławę fundamentową oraz fundamenty. Czy może trzeba nawieźć dużo ziemi i podwyższyć działkę?

Ława fundamentowa powinna być posadowiona na rodzimym podłożu (nie nasypowym) na głębokości większej od głębokości przemarzania gruntu. W wyjątkowych przypadkach stosowana jest wymiana gruntu i/lub podwyższanie. Na takiej działce można rozważyć wykonanie płyty fundamentowej, która nie wymaga posadowienia na głębokości większej od głębokości przemarzania gruntu. Wymaga to oczywiście odpowiedniego zagęszczenia gruntu nasypowego.