Zakładanie trawnika krok po kroku. Jak założyć trawnik w ogrodzie?

2023-05-18 10:30

Zakładanie trawnika wykonujemy dopiero po wybudowaniu elementów małej architektury, wytyczeniu i ułożeniu nawierzchni, położeniu w ziemi niezbędnych instalacji, wyznaczeniu rabat i posadzeniu roślin. Podpowiadamy jak prawidłowo założyć trawnik w ogrodzie.

Spis treści

 1. Jak założyć trawnik?
 2. Kiedy zakładać trawnik? Terminy zakładania trawnika
 3. Zakładanie trawnika - przygotowanie podłoża pod trawnik
 4. Zakładanie trawnika z siewu
 5. Zakładanie trawnika z rolki
 6. Podlewanie trawnika po założeniu
 7. Pierwsze koszenie trawy po założeniu trawnika

Jak założyć trawnik?

Zakładając trawnik, warto kierować się kilkoma podstawowymi zasadami.

 • Przed zakładaniem trawnika musimy odpowiednio przygotować teren, bo między innymi od tego zależy czy w przyszłości nasz trawnik będzie zdobił ogród przez następne lata.
 • Zawsze zakładanie trawnika wykonujemy dopiero wtedy, gdy urządzimy resztę ogrodu – czyli trawnik zakładamy po wybudowaniu elementów małej architektury, wytyczeniu i ułożeniu nawierzchni, położeniu w ziemi niezbędnych instalacji, wyznaczeniu rabat i posadzeniu roślin.
 • Pamiętaj podczas zakładania trawnika, że młoda trawa jest bardzo delikatna i podatna na zniszczenie, dlatego lepiej po niej zbyt często nie chodzić. Deptanie, a zwłaszcza przejazdy taczki obciążonej roślinami i sprzętem przydatnym podczas zakładania ogrodu, mogą zniszczyć świeżą darń.

Kiedy zakładać trawnik? Terminy zakładania trawnika

Termin zakładania trawnika zależy od tego, jaki wybierzemy sposób: trawnik z siewu czy trawnik z rolki.

 • Trawnik z siewu najlepiej założyć wiosną (w kwietniu lub na początku maja, kiedy obeschnie ziemia, a temperatura wzrośnie co najmniej do 10 st. C) lub pod koniec lata (od połowy sierpnia do końca września), gdy jest ciepło, ale nie ma upałów, a gleba jest wystarczająco wilgotna. Latem też można siać trawę, trzeba się jednak liczyć z tym, że będziemy ją często podlewać, a właściwie zraszać niewielkim strumieniem wody. Przy zakładaniu trawnika z siewu, pamiętajmy że siewki są bardzo wrażliwe na suszę. Nawet krótkotrwały brak wody może je zniszczyć i zniweczyć naszą pracę.

>>Przeczytaj też: Kiedy siać trawę? Terminy zakładania trawnika z siewu

 • Tawnik z rolki też lepiej rozkładać wiosną, późnym latem lub jesienią. Ponieważ trawnik z rolki jest bardziej odporny na mróz niż delikatne źdźbła wschodzącej trawy, można go układać nawet w listopadzie.

Zakładanie trawnika - przygotowanie podłoża pod trawnik

Na nic zda się świetna mieszanka nasion, rozłożenie pięknej zdrowej murawy z rolki czy zainstalowanie automatycznego systemu nawadniającego, jeżeli zlekceważymy bardzo ważny etap w zakładaniu trawnika, jakim jest przygotowanie podłoża. Jakie prace należy wykonać?

 • Oczyszczamy teren pod trawnik. Usuwamy wszystkie kamienie, gruz, śmieci, chwasty, gałęzie, liście i korzenie po wyciętych roślinach. Pozostałości te mogą bowiem utrudniać wzrost traw, mogą też być źródłem chorób szpecących trawnik.
 • Układamy instalacje - jeżeli planujemy rozłożenie podziemnej instalacji nawadniającej i elektrycznej lub wykonanie drenażu, to najlepiej zrobić to teraz.
 • Przekopujemy ziemię pod trawnik - przekopujemy ją na głębokość szpadla, dokładnie odwracając. Usuwamy kamienie i chwasty, które zostały w ziemi. Jeżeli ziemia jest mało urodzajna – piaszczysta lub bardzo ciężka – gliniasta, to przed przekopaniem warto rozłożyć na powierzchni 10-centymetrową warstwę kompostu i – przekopując – wymieszać go z ziemią. Zależnie od rodzaju gleby, można dodać ziemię organiczną lub piasek i wszystko razem zmieszać. Te czynności najłatwiej wykonać glebogryzarką, którą jednocześnie spulchniamy i mieszamy podłoże. Usuwamy większe kamienie, które pojawią się w wyniku mechanicznych prac agrotechnicznych glebogryzarką, wyrównujemy powierzchnię poprzez plantowanie i wałujemy ciężkim wałem w celu uzyskania równej powierzchni.
 • Sprawdzamy rodzaj gleby i poprawiamy jej jakość. Najlepszą wierzchnią warstwą pod trawnik jest dobrze przepuszczalna gleba piaszczysto-gliniasta o grubości 20-30 cm, pod którą znajduje się dobrze przepuszczalne podglebie. Jeśli ziemia jest gliniasta – najlepiej dodać żwir frakcjonowany o uziarnieniu 0-4 mm, by poprawić warunki powietrzno-wodne w glebie i umożliwić korzeniom swobodne i silne rozrastanie. W przypadku gleb słabych, piaszczystych można dodać ziemię kompostową lub odpowiednią ilość torfu w celu zwiększenia zawartości próchnicy w glebie – tym samym dla zwiększenia wilgotności i dostępności składników pokarmowych w glebie. Najbardziej odpowiednia kwasowość gleby dla traw mieści się w przedziale pH 5,5-7,0. W przypadku niższego odczyny pH konieczne jest wapnowanie podnoszące odczyn gleby.
 • Wyrównujemy teren pod trawnik - grabiami rozbijamy grudy ziemi. Po wyrównaniu powierzchnia przyszłego trawnika powinna znajdować się na poziomie lub nieco powyżej poziomu graniczących z nią nawierzchni i obrzeży. Teren nie powinien mieć dołków (w nich może się zbierać woda) ani garbów, które mogą utrudnić późniejsze koszenie. Ubijamy powierzchnię. To bardzo ważna czynność. Na niewielkich powierzchniach możemy po prostu kilkakrotnie udeptać teren – miejsce przy miejscu. Na dużych lepiej użyć wału, jeżdżąc nim wzdłuż i wszerz trawnika.
 • Kształtujemy teren pod trawnik. Trawnik może być płaski (warto mu jednak nadać spadek 1-3 proc., który ułatwi powierzchniowy spływ wody) lub jeśli jest duży – lekko pofałdowany (nachylenia nie powinny przekraczać 3 proc).
 • Wykańczamy brzegi trawnika - teraz najwygodniej jest umieścić w ziemi obrzeża trawnikowe.
 • Usuwamy chwasty - jeśli teren był silnie zachwaszczony, to mimo wcześniejszego odchwaszczania, część roślin została w ziemi. Najlepiej taki teren pozostawić odłogiem na 3-5 tygodni i w tym czasie systematycznie wyrywać wyrastające chwasty. Jeśli nie mamy tyle czasu, to mniej więcej na tydzień przed siewem lub ułożeniem darni trzeba teren opryskać środkiem chwastobójczym (może to być na przykład Roundup).
 • Nawozimy - tydzień przed zaplanowanym siewem nasion lub ułożeniem darni możemy zasilić glebę nawozem do trawników (można zastosować na przykład: Florovit do trawników, Nawomix, Sierrablen). Warto użyć niewielkiego, ręcznego siewnika do nawozów. Wierzchnią warstwę gleby mieszamy z nawozami, delikatnie ją zagrabiając, a następnie obficie podlewamy. Kilka dni przed planowanym siewem lub rozłożeniem trawy „z rolki” należy zastosować nawóz wieloskładnikowy zawierający azot, zwiększoną ilość fosforu i potasu. Warto skonsultować się ze specjalistą w kwestii właściwego doboru nawozu do rodzaju gleby oraz metody zakładania trawnika. W przypadku trawników zakładanych metodą siewu ważne jest stosowanie nawozów o odpowiednich dawkach, tzw. nawozów startowych z odpowiednio dobranymi dawkami poszczególnych składników pokarmowych w okresie wschodów nasion i w pierwszej fazie wzrostu traw.
Zakładanie trawnika z rolki
Autor: www.thinkstockphotos.com Trawnik z rolki można zakładać jesienią: od września do końca października

Dopiero na tak przygotowanym podłożu możemy zakładać trawnik - siejąc nasiona traw lub układając darń. Zanim dokonasz wyboru, zastanów się, jaką funkcję ma pełnić trawnik i w jakich warunkach przyjdzie mu rosnąć. Najczęściej przy domach jednorodzinnych zakłada się trawniki ozdobne lub rekreacyjne, rzadko trawniki sportowe, które wymagają intensywnej pielęgnacji.

Przed założeniem trawnika musimy zastanowić się, czy chcemy siać nasiona traw, czy zakładać trawnik z rolki.

Zakładanie trawnika z siewu

Trawniki siane możemy założyć nie tylko w miejscach słonecznych, ale także w cienistych lub narażonych na wysychanie. W sprzedaży znajdują się rozmaite mieszanki nasion traw - na trawniki ozdobne, rekreacyjne, rekreacyjne na miejsca zacienione czy rekreacyjne na miejsca narażone na wysychanie, można więc wybrać odpowiednią do panujących w danym miejscu warunków: rodzaju gleby, nasłonecznienia, sposobu użytkowania. Aby obsiać 100 m2 trawnika, potrzeba od 2,5 do 3,5 kg mieszanki nasion traw (tzw. norma siewu jest podana na opakowaniu). Jeżeli użyje się ich mniej, trawa co prawda z czasem się zagęści, ale początkowo będzie rzadka i łatwo przerosną przez nią chwasty. Trzeba sprawdzić datę przydatności podaną na opakowaniu – po jej wygaśnięciu zdolność kiełkowania nasion maleje, po roku nawet o kilkadziesiąt procent.

Siew nasion traw najlepiej wykonać podczas bezwietrznej, ciepłej i wilgotnej pogody. Bezpośrednio przed siewem należy wierzchnią warstwę gleby lekko wzruszyć grabiami nie powodując żadnych zagłębień ani nierówności. W ten sposób tworzy się lepsze warunki dla przykrycia nasion. Nasiona należy siać równomiernie na wcześniej przygotowanym podłożu (powinno być lekko wilgotne), ręcznie lub przy pomocy siewnika. Na brzegu trawnika należy wysiać nawet dwukrotnie więcej nasion traw, bo z praktyki wiadomo, że tam trzeba zwykle później dosiewać trawę. Aby nasiona rozłożyły się równomiernie, najlepiej podzielić je na dwie porcje i jedną wysiać, idąc wzdłuż, a drugą w poprzek wyznaczonego terenu. Powierzchnię przyszłego trawnika należy zagrabić tak, aby przykryć nasiona cienką warstwą ziemi (około 1 cm), a następnie zwałować i podlać rozproszonym strumieniem wody (aby nie wypłukać nasion). Kiełkujące nasiona nie wytrzymują suszy, więc dopóki wszystkie wysiane gatunki nie wykiełkują, trzeba dbać o to, żeby podłoże było stale wilgotne. Nasiona traw kiełkują już po 10-16 dniach od wysiania.

Zakładanie trawnika z rolki

Trawniki z rolki przeznaczone są na miejsca dobrze nasłonecznione i umiarkowanie wilgotne, ale jeżeli chcemy, żeby nasz trawnik rósł w specjalnych warunkach – można zamówić odpowiedni rodzaj murawy u producenta (cena jest wtedy wyższa). Założenie trawnika z rolki skraca czas oczekiwania na właściwy efekt. Należy jednak pamiętać, że nawet krótkotrwałe silne przesuszenie, szczególnie w czasie upałów, może spowodować całkowite zniszczenie darni. Darń musi być zdrowa, jednolicie zielona, bez chwastów i łysin, o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym. Jeżeli zdecydujemy się na rozłożenie takiej darni, będziemy mieć natychmiast gotowy trawnik. Płaty rozkładamy na podłożu nawilżonym, przygotowanym jak pod siew nasion. Kładziemy je tak, aby szczeliny się mijały, i starannie dociskamy. Następnie wałujemy i podlewamy, a krawędzie trawnika wyrównujemy nożem.

Darń z rolki należy kupić z mniej więcej 10-procentowym zapasem, czyli więcej niż wynika z obliczeń powierzchni trawnika, który chcemy założyć. Pamiętajmy, że darń w rolkach trzeba transportować i przechowywać w stosach złożonych z najwyżej pięciu warstw. Latem, gdy jest ciepło i wilgotno, lepiej nie trzymać jej zwiniętej dłużej niż dobę, bo może się zaparzyć. Jeżeli jest konieczne dłuższe przechowywanie, musimy ją rozwinąć, ułożyć pasy w ocienionym miejscu i pamiętać o podlewaniu.

Sprawdź też:

Podlewanie trawnika po założeniu

Nawadnianie świeżo wysianych nasion czy trawy z rolki jest ważnym zabiegiem dla rozwoju roślin. Na początku podlewamy teren małą ilością wody, ale kilka razy na dobę. Ważne, by zachować wilgoć w wierzchniej warstwie podłoża zwłaszcza w przypadku wysiewu mieszanki traw – gatunki mają różny czas kiełkowania (7-30 dni).

Pierwsze koszenie trawy po założeniu trawnika

Na pierwsze koszenie trawy musisz trochę poczekać. Po raz pierwszy można kosić trawę dopiero kiedy osiągnie mniej więcej 10 cm. Jednak nie wykonujesz wtedy pełnego koszenia, skracasz trawę jedynie o 1–1,5 cm. Robimy to delikatnie, by uniknąć wyrywania źdźbeł roślin.Kolejne dwa, a nawet trzy koszenia wykonujemy na tej samej wysokości. Dopiero za czwartym razem możesz skosić trawę do wysokości mniej więcej 5 cm. Jednak pamiętaj, że świeża murawa jest jeszcze słaba, dlatego upewnij się, że noże w Twojej kosiarce są wystarczająco ostre – dzięki temu nie powyrywasz z gleby młodych sadzonek.

Przeczytaj też:

Sonda
Trawnik z rolki czy trawnik z siewu?
Łatwa pielęgnacja trawnika - wybieramy narzędzia