Budowa domu bez pozwolenia? W 2023 to możliwe! Co jeszcze zmieni się w prawie budowlanym w 2023?

2022-09-01 16:50
Projekt domu  A111 Przebojowy
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Przedstawiamy projekt, który można zrealizować bez pozwolenia na budowę. Ma aż 56 wariantów! Przebojowy – Murator A111, arch. Katarzyna Słupeczańska. Znajdziesz go na stronie: muratorprojekty.pl

Dom bez pozwolenia na budowę. Rząd szykuje zmiany w prawie budowlanym. Od stycznia 2023 r. nie będzie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę w szeregu przypadków. Budowa domu o powierzchni powyżej 70m2 bez pozwolenia to jedna z największych planowanych zmian. Co jeszcze będzie można zbudować na zgłoszenie zamiast pozwolenia?

Rząd szykuje spore zmiany w prawie budowlanym. Od stycznia 2023 r. będą uproszczone formalności dotyczące budowy domów jednorodzinnych, ale czy będzie to bezpieczne? Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje wprowadzić szereg zmian w prawie budowlanym, których wspólnym mianownikiem ma być znaczne uproszczenie obowiązujących przepisów i uproszczenie procedury budowy domu. Oto lista inwestycji, które nie będą wymagać ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę od 2023 r.

Nowelizacja prawa budowlanego 2023. Budowa bez pozwolenia na budowę

Projekt nowelizacji prawa budowlanego wzbudza wśród ekspertów emocje. Jedni z nich uważają, że proponowane rozwiązania dostosują prawo budowlane do utrwalonej praktyki, ale niektórzy postrzegają zbyt daleko idące upraszczanie przepisów za ryzykowne dla bezpieczeństwa użytkowników obiektów budowlanych! Dowiedz się więcej, co się zmieni w prawie budowlanym - Prawo budowlane 2023. Czeka nas rewolucja w prawie budowlanym. Co się zmieni w 2023 r.?

Jedną z ważnych zmian jakie czekają nas w 2023 roku (jeśli nie w najbliższej nowelizacji, to z pewnością w kolejnych) w prawie budowlanym jest wprowadzenie jednolitej procedury w przypadku budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70m2. Obecnie można budować dom według uproszczonej procedury, czyli bez pozwolenia na budowę i bez obowiązku zatrudniania kierownika budowy, o powierzchni zabudowy do 70m2. Pisaliśmy o tym w artykule: Dom do 70m2 na zgłoszenie - jak zbudować dom bez pozwolenia wg nowych przepisów

Nowe przepisy budowlane w 2023 r. mają na celu rozszerzenie tej uproszczonej procedury budowy domów bez pozwolenia. Nie będzie już ograniczenia dotyczącego powierzchni. Czyli nie trzeba będzie mieć pozwolenia na budowę, jeśli chcemy zbudować dom o dowolnej powierzchni, przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, do wysokości dwóch kondygnacji. Nowe procedury mają ułatwić Polakom realizację marzeń o własnym domu. Zgłoszenia budowy mają być realizowane na podstawie projektu z obowiązkowym kierownikiem budowy i z bardzo uproszczoną procedurą odbioru domu, polegającą na tym, że wyłącznie kierownik budowy potwierdzi gotowość do zamieszkania.

Budowa tarasu bez pozwolenia wg nowych przepisów

Niebawem bez formalności będzie można budować zadaszone tarasy do 35 m2, a tarasy zadaszone powyżej 35 m2 tylko na zgłoszenie.

Również tylko na zgłoszenie będzie wolno tworzyć zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 m3, (lecz nie większej niż 15 m3) oraz wyloty do cieków naturalnych.

Galeria: projekty domów, które zbudujesz bez pozwolenia na budowę

Sporo kontrowersji zbudza przede wszystkim paragraf dotyczący budowy tarasów zadaszonych.

„To przecież nic innego, jak rozbudowa domu, a co najmniej ingerencja w elementy konstrukcyjne, gdyż na czymś zadaszenie trzeba oprzeć. Dodatkowo, z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę zwolniono już ganki i oranżerie, więc wkrótce wolno będzie bez pozwoleń zwiększyć powierzchnię domu nawet o 175 m2” – zauważa Mariola Berdysz, dyrektorka fundacji Wszechnica Budowlana.

Ekspertka w rozmowie z serwisem Prawo.pl pozytywnie ocenia jednak rezygnację z formalności przy budowie oczek i basenów do 50 m2 na działkach rekreacyjnych.

„To rozwiązanie jest dobre. Skoro zwolnione są z obowiązku zgłoszenia i pozwolenia na budowę oczka i baseny przy domach jednorodzinnych, to powinno tak być w wypadku domów letniskowych” – uważa Mariola Berdysz.

Koniec pozwoleń na budowę! Jak budować w 2023?

Od przyszłego roku budowa domu na własne cele mieszkaniowe o maksymalnie dwóch kondygnacjach ma wymagać jedynie zgłoszenia z projektem budowlanym. Nie będzie potrzebne pozwolenie na budowę! Procedura zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego jest znacznie krótsza niż postępowanie prowadzące do wydania decyzji o pozwoleniu na jego budowę.

Ile metrów na zgłoszenie?

Obecnie uproszczona procedura obowiązuje w przypadku budowy domu o powierzchni nieprzekraczającej 70 m2. Rząd planuje całkowicie zrezygnować z konieczności uzyskiwania pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych na własne cele mieszkaniowe, bez ograniczeń dotyczących ich powierzchni zabudowy! Tez zmiany w prawie budowlanym miałyby wejść w życie od 2023 r. Pisaliśmy o tym w artykule: Koniec z pozwoleniami na budowę od 2023 r.? Rząd zapowiada ich likwidację!

Co można budować bez pozwolenia na budowę?

Obecnie inwestorzy, którzy zamierzają wybudować dla siebie - w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych - dom jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2, wolno stojący i nie więcej niż dwukondygnacyjny, mogą skorzystać z uproszczonej procedury zgłoszenia budowy. Warunkiem jest, żeby obszar oddziaływania takiego domu w całości mieścił się na działce, na której został zaprojektowany. Innymi słowy musi być tak usytuowany względem granic działki, żeby nie wprowadzać żadnych ograniczeń w zabudowie sąsiednich nieruchomości.

Na czym polega budowa domu na zgłoszenie?

Budowa na zgłoszenie domu do 70m2 odbywa się według uproszczonej procedury. Są to następujące ułatwienia:

  • w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy mają być wydawane w terminie 21 dni;
  • do zgłoszenia budowy dołącza się – tak jak przy wniosku o pozwolenie na budowę i zwykłym zgłoszeniu – projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany oraz decyzję o warunkach zabudowy (gdy nie ma planu miejscowego), ale poza tym wystarczą już tylko oświadczenia inwestora: że ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, że przyjmuje on odpowiedzialność za kierowanie budowy, jeśli nie ustanowi kierownika budowy, i że dokumentacja, którą dołącza do zgłoszenia, jest kompletna (nie są więc wymagane oświadczenia projektanta i kopie jego uprawnień budowlanych oraz wpisu na listę samorządu zawodowego);
  • organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może zgłosić sprzeciwu do zgłoszonej budowy (nie zwalnia to jednak inwestora z obowiązku budowania zgodnie z przepisami budowlano-technicznymi, co zresztą może zostać skontrolowane przez organy nadzoru budowlanego);
  • budowę można rozpocząć od razu po doręczeniu zgłoszenia do urzędu (bo nie trzeba czekać 21 dni na „milczącą zgodę”);
  • nie ma konieczności zatrudniania kierownika budowy ani prowadzenia dziennika budowy.

Dodatkowym ułatwieniem będzie możliwość skorzystania - bezpłatnie - z gotowego projektu budowlanego z oferty udostępnionej na stronie GUNB. Zobacz: projekty domów do 70m2 dostępne za darmo >>>

Regulacje dotyczące uproszczonej procedury dla małych domów jednorodzinnych weszły w życie 3 stycznia 2022 r.

Jak zbudować dom bez pozwolenia na budowę w 2023 r.?

Od nowego roku wszystkie domy jednorodzinne budowane na zgłoszenie mają być objęte taką samą uproszczoną procedurą, z której obecnie korzystają tylko domy do 70 m2. Na czym będzie polegało to w praktyce? Zgodnie z planowanymi zmianami prawa budowlanego w 2023 r., jeśli będziemy chcieli zbudować dom jednorodzinny o dwóch kondygnacjach, wystarczy złożyć wniosek z dokumentacją projektową do odpowiedniego organu i od razu możemy zacząć budowę. Zawiadomienie urzędu o zamiarze budowy umożliwi od razu rozpoczęcie prac! Nie trzeba będzie czekać na wydanie żadnych decyzji. Obecnie nawet jak budujemy dom na zgłoszenie to jego budowę można rozpocząć po upływie 21 kalendarzowych dni od jej zgłoszenia, pod warunkiem że w tym terminie starosta lub prezydent miasta nie wniesie sprzeciwu (czyli po uzyskaniu tak zwanej milczącej zgody na budowę). Przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu urząd może wezwać inwestora (w postanowieniu) do uzupełnienia potrzebnych dokumentów i wyznaczyć datę, do kiedy musi to zrobić. Po ich uzupełnieniu termin na zgłoszenie sprzeciwu biegnie od nowa.

Ten proceder zniknie, jeśli zostaną wprowadzane zmiany w prawie budowlanym i będzie można budować bez pozwolenia od 2023 r.! Odpowiedzialność za budowę domu powyżej 70 mkw będzie spoczywać głównie na inwestorze i architekcie, który stworzy projekt oraz na kierowniku budowy, którego zadaniem jest pełnienie nadzoru nad budową.

„Takie rozwiązanie jest dobre w państwach, które mają sprawny nadzór budowlany, a w Polsce niestety tak nie jest. Istnieje też niebezpieczeństwo, że tak inwestycja zostanie uznana za niezgodną z obowiązującym przepisami i trzeba będzie ją rozebrać” - ostrzega Mariola Berdysz.

Jakie domy będziemy mogli budować bez pozwolenia od 2023 r.? Wyjaśniamy:

  • dom musi być przeznaczony na własne cele mieszkaniowe
  • dom może mieć maksymalnie dwie kondygnacja (np. dom z użytkowym poddaszem lub dom dwukondygnacyjny)
  • obszar oddziaływania budynku musi mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany

Źródło informacji: PAP MediaRoom