Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego online. Jak złożyć wniosek przez Internet? Termin do 1 lutego 2023

2023-01-30 15:07
Wniosek o dodatek elektryczny 2022
Autor: GettyImages Wniosek o dodatek elektryczny będzie można złożyć również online za pośrednictwem e PUAP

Wyjaśniamy, jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego online krok po kroku. To jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Wzór wniosku znajdziesz poniżej. Pobierz i złóż wniosek o dodatek elektryczny przez ePUAP.

Spis treści

 1. Komu przysługuje dopłata do prądu?
 2. Ile wynosi dodatek elektryczny?
 3. Gdzie i kiedy złożyć wniosek o dodatek elektryczny 2023?
 4. Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny przez Internet?
 5. Wzór wniosku o dodatek elektryczny online
 6. Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek elektryczny?

Komu przysługuje dopłata do prądu?

Jeśli ogrzewasz dom lub mieszkanie pompą ciepła lub korzystasz z ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego, możesz złożyć wniosek o dodatek elektryczny dla swojego gospodarstwa domowego.

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022

r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny.

Ważne! Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest pompa ciepła, podgrzewacz, nagrzewnica lub bojler zasilany energią elektryczną pochodzącą od dostawcy prądu. Dodatek nie przysługuje gospodarstwom, które czerpią własny prąd z mikroinstalacji fotowoltaicznych. O tym, kto nie skorzysta z dodatku elektrycznego przeczytasz w artykule: Dodatek elektryczny nie dla wszystkich! Kto nie skorzysta z dopłaty do prądu w wysokości 1000 lub 1500 zł?

Ile wynosi dodatek elektryczny?

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego:

 • 1000 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie do 5000 kWh;
 • 1500 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie przekraczającym 5000 kWh.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie 1500 zł, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5000 kWh.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o dodatek elektryczny 2023?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego należy złożyć w terminie od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 1 lutego 2023 r., a gmina wypłaca środki w terminie do dnia 31 marca 2023 r. W artykule przeczytasz, jak wypełnić wniosek o dodatek elektryczny: Wniosek o dodatek elektryczny 2023 - wzór wniosku. Podpowiadamy, jak wypełnić wniosek

Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny przez Internet?

Złożenie wniosku o dodatek elektryczny możliwe jest również online za pośrednictwem e-PUAP i profilu zaufanego. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Poniżej wyjaśniamy, jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego przez Internet - sprawdź, jak to zrobić krok po kroku:

 1. Zaloguj się do profilu zaufanego na stronie e-PUAP epuap.gov.pl
 2. Wybierz opcję "Zobacz katalog spraw"
 3. Wejdź w zakładkę "Sprawy ogólne", wybierz "Pisma do urzędu"
 4. Kliknij w "Pokaż więcej", by wybrać z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego"
 5. Następnie kliknij: "Załatw sprawę"
 6. W kolejnym kroku wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo. Adresatem pisma jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jednak sprawą może zajmować się inny organ niż urząd gminy czy miasta. Informację o tym, która instytucja przyjmuje wnioski, znajdziesz na stronie gminy, w której mieszkasz.
 7. Wybierz rodzaj pisma: "Wniosek"
 8. W tytule pisma wpisz "Wniosek o dodatek elektryczny". Formułkę powtórz również w polu "Treść pisma"
 9. W kolumnie "Dodaj załącznik" dodaj wypełniony wniosek.
 10. Ostatnim krokiem jest podpis wniosku i jego wysłanie.

Wzór wniosku o dodatek elektryczny online

Wzór wniosku udostępniło Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z instrukcją jego wypełniania. Jeśli chcesz złożyć wniosek o dodatek elektryczny, pobierz obowiązujący wzór wniosku. 

Dodatek elektryczny 2022 - wzór wniosku DO POBRANIA

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek elektryczny?

 • login z hasłem do profilu zaufanego lub e-bankowości i telefon komórkowy.
 • dane potrzebne do wypełnienia wniosku: dane wszystkich członków twojego gospodarstwa domowego: imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości – jeśli ktoś nie ma numeru PESEL,
 • adres gospodarstwa domowego,
 • dane kontaktowe – podaj, jeśli chcesz: adres e-mail – aby otrzymać pocztą elektroniczną informację o przyznaniu dodatku, numer telefonu – do kontaktu z urzędem,
 • numer rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który chcesz otrzymać dodatek,
 • rozliczenie ze sprzedawcą, aby potwierdzić, że w 2021 roku zużycie energii elektrycznej w twoim gospodarstwie domowym wyniosło więcej niż 5 MWh