Wzór wniosku o dodatek elektryczny. Dodatek do prądu rusza od 1 grudnia

2022-11-19 18:07
wniosek o dodatek elektryczny
Autor: Gettyimages Wniosek o dodatek elektryczny instrukcja jak wypełnić, żeby dosatać dopłatę do ogrzewania elektrycznego

Wniosek o dodatek elektryczny od 1 grudnia. Jak wypełnić wzór wniosku o dopłatę do prądu w wysokości 1000 i 1500 zł. Jakie dołączyć dokumenty do wniosku o dodatek elektryczny, żeby dostać wyższą dopłatę. Do kiedy i gdzie złożyć wniosek o dopłatę do ogrzewania elektrycznego. Znajdziesz tu wniosek do pobrania i instrukcję jego wypełnienia.

Dodatek elektryczny rusza już niebawem. To ostatnia możliwość otrzymania dopłaty do ogrzewania przez gospodarstwa domowe, tym razem elektrycznego. Żeby dostać dopłatę do prądu, trzeba złożyć wniosek o dodatek elektryczny w gminie. Składanie wniosków rusza 1 grudnia.

Dodatek elektryczny od 1 grudnia

Sprawdź, czy Ci się należy dodatek do ogrzewania elektrycznego. Wyjaśniamy zasady i warunki jego przyznawania. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadza mechanizmy wsparcia skierowane do odbiorców energii elektrycznej. Przewidziane w ustawie zamrożenie cen prądu w 2023 roku dotyczy wszystkich gospodarstw domowych, natomiast drugie rozwiązanie skierowane jest do osób, które posiadają ogrzewanie elektryczne. Dodatek elektryczny to jednorazowe świadczenie, wypłacane na podobnych zasadach jak pozostałe dodatki do ogrzewania. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego 1000 lub 1500 zł mogą składać gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną. Obowiązuje ujednolicony wzór wniosku o dodatek elektryczny. Wyjaśniamy jak go wypełnić oraz gdzie złożyć i jaki jest termin przyjmowania wniosków.

Wniosek o dodatek elektryczny wprowadzi Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

Spis treści

 1. Dodatek elektryczny od 1 grudnia
 2. Dodatek elektryczny zasady i warunki przyznania dopłaty do prądu
 3. Wysokość dodatku elektrycznego
 4. Wniosek o dodatek elektryczny gdzie złożyć
 5. Do kiedy wniosek o dodatek elektryczny
 6. Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny online?
 7. Kiedy wypłata dodatku elektrycznego 1000 i 1500 zł
 8. Wniosek o dodatek elektryczny wzór do pobrania
 9. Jak wypełnić wniosek o dodatek elektryczny. Instrukcja
 10. Jak dostać wyższy dodatek elektryczny. Jakie dołączyć dokumenty do wniosku?
 11. Dodatek elektryczny nie przysługuje do fotowoltaiki!
 12. Wniosek o dodatek elektryczny tylko do jednego źródła
 13. Dodatek elektryczny a dodatek węglowy
 14. Dodatek elektryczny do wynajmowanego mieszkania

Dodatek elektryczny zasady i warunki przyznania dopłaty do prądu

Wniosek o dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym stosującym ogrzewanie elektryczne lub pompę ciepła. Przysługuje jeden dodatek elektryczny na jeden adres zamieszkania. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dodatek elektryczny jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967).

UWAGA! Będą kontrole domów i wniosków do CEEB. Urzędnicy sprawdzą czym ogrzewasz

Wysokość dodatku elektrycznego

Ustalono dwa progi dopłat do ogrzewania elektrycznego. Możemy we wniosku o dodatek elektryczny ubiegać się o następujące kwoty:

 • 1000 zł - dla osób wykorzystujących do ogrzewania pompy ciepła, ogrzewanie elektryczny, bojlery elektryczne przy zużyciu rocznym prądu do 5000 kWh.
 • 1500 zł - przysługuje gospodarstwom domowym, których zużycie prądu w 2021 roku przekroczyło 5000 kWh.

Wniosek o dodatek elektryczny gdzie złożyć

Wniosek o dodatek elektryczny składamy do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Można go złożyć osobiście w urzędzie, wysłać wniosek na adres urzędu za pośrednictwem poczty lub złożyć online. Urzędnicy zweryfikują poprawność składanego formularza.

Do kiedy wniosek o dodatek elektryczny

Wniosek o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane i pozostaną bez rozpatrzenia.

Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny online?

Złożenie wniosku o dodatek elektryczny możliwe jest za pośrednictwem ePUAP. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego online to załącznik do listu podpisanego profilem zaufanym. Trzeba więc przygotować go samodzielnie na komputerze poza ePUAP - w programie Word lub PDF, następnie dołączyć do pisma ogólnego - „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

Kiedy wypłata dodatku elektrycznego 1000 i 1500 zł

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dodatek elektryczny przez gminę wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 31 marca 2023 roku.

Wniosek o dodatek elektryczny wzór do pobrania

Wyjaśniamy, jak wypełnić rządowy wniosek o dodatek elektryczny. Ministerstwa Klimatu i Środowiska dało jasne wytyczne, co musi zawierać wniosek, by został przyjęty! Jeśli chcesz złożyć wniosek o dodatek elektryczny, pobierz obowiązujący wzór wniosku. Wydrukuj i wypełnij go. Wniosek będzie też dostępny na stronie gov.pl oraz w urzędach gmin. 

Zamieszczamy przygotowany przez ministerstwo klimatu i środowiska - WZÓR wniosku do pobrania - TUTAJ

Jak wypełnić wniosek o dodatek elektryczny. Instrukcja

Oficjalna nazwa wniosku to „Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego”. Pamiętaj, że wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI. A pola wyboru należy zaznaczać: V lub X. Podane we wniosku o dodatek elektryczny dane składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

1. W pierwszej części wniosku o dodatek elektryczny podajemy dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego.

 • Imię
 • Nazwisko
 • Obywatelstwo
 • Numer PESEL
 • Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeśli osoba nie posiada numeru PESEL

2. W kolejnym kroku we wniosku podajemy adres i miejsce zamieszkania - wypełniamy zgodnie z rubrykami we wniosku.

3. Dodatkowo możemy podać adres poczty elektronicznej - to pole nie jest obowiązkowe. Jeśli podamy adres e-mail, zostanie na niego przesłana informacja o wypłacie dodatku elektrycznego.

4. Następnie podajemy numer konta bankowego.

Jeśli podamy numer rachunku, na niego zostanie przelana wypłata dodatku elektrycznego.

5. Kolejna część wniosku o dodatek elektryczny dotyczy gospodarstwa domowego.

Najpierw zaznaczamy, czy nasze gospodarstwo domowe jest jednoosobowe czy wieloosobowe. Jeśli jest wieloosobowe należy podać liczbę osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy.

W przypadku gospodarstwa wieloosobowego uzupełniamy dane dotyczące wszystkich członków - imię, nazwisko i nr PESEL.

Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku elektrycznego samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku elektrycznego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

6. Następnie we wniosku o dodatek elektryczny podajemy informacje dotyczącą źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną. Do wyboru mamy dwa rodzaje i zaznaczamy właściwy dla naszego gospodarstwa domowego:

 • pompa ciepła
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny

Wniosek o dodatek elektryczny przysługuje tylko tym gospodarstwom domowym, które wykorzystują urządzenia grzewcze określone wyżej jako główne źródło ogrzewania oraz pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

7. Ostatnia część wniosku to nasze oświadczenie. Potwierdzamy, że wszystkie podane we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dane są zgodne z prawdą.

Jak dostać wyższy dodatek elektryczny. Jakie dołączyć dokumenty do wniosku?

Jeśli chcemy się ubiegać o wyższy dodatek elektryczny w kwocie 1500 zł do wniosku należy dołączyć odpowiedni dokument. Jest to rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh (5000 kWh).

Dodatek elektryczny nie przysługuje do fotowoltaiki!

Właściciele domów mających instalację fotowoltaiczną są wykluczeni z możliwości otrzymania dodatku energetycznego. W ustawie jasno określono, że dodatek elektryczny nie przysługuje, jeśli mamy panele fotowoltaiczne, nawet w połączeniu z pompą ciepła!

Czytamy w ustawie: Wniosku o dodatek elektryczny nie może złożyć gospodarstwo domowe jeśli zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy9. 

Dowiedz się więcej: Dodatek elektryczny a fotowoltaika. Kto nie dostanie dopłaty do prądu?

Przez mikroinstalację rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Wniosek o dodatek elektryczny tylko do jednego źródła

Wniosek o dodatek elektryczny można złożyć pod warunkiem, że nie wnioskowaliśmy o dopłatę do innego rodzaju źródła ciepła (czyli węgla, pelletu, drewna, oleju opałowego i gazu LPG).

Sprawdź też: Jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodatek elektryczny a dodatek węglowy

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek o dodatek węglowy lub dodatek do innego źródła ogrzewania, jak pellet drzewny, gaz płynny, drewno opałowe czy olej opałowy. 

Dodatek elektryczny do wynajmowanego mieszkania

Zgodnie z ustawą dodatek elektryczny mogą otrzymać osoby najmujące dom lub mieszkania, w którym stosowane jest ogrzewanie elektryczne. Nie trzeba być właścicielem nieruchomości, żeby dostać dodatek elektryczny.