| muratordom.pl » Prawo » Ustawa śmieciowa » Ustawa śmieciowa a wspólnoty mieszkaniowe. Poznaj nowe zasady naliczania podatku śmieciowego

Ustawa śmieciowa a wspólnoty mieszkaniowe. Poznaj nowe zasady naliczania podatku śmieciowego

Nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej (czyli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) weszła w życie. Do 1 lipca 2013 samorządowcy mają czas, aby dostosować „politykę śmieciową” do obowiązujących przepisów prawnych. Wprowadzona zmiana odciśnie piętno na funkcjonowaniu wspólnoty mieszkaniowej, gdyż to gmina - a nie firma sprzątająca - przedstawi jej rachunek za odbiór śmieci.

Ustawa śmieciowa

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku tzw. ustawa śmieciowa przerzuca z właścicieli nieruchomości na gminy obowiązek zapewnienia odbioru, wywozu i utylizacji odpadów w zamian za odgórną, jednakową opłatę na terenie całej gminy. Samorządowcy dostali 4 możliwości naliczania stosownych stawek:

  • od gospodarstwa domowego,
  • od zużytej wody,
  • od powierzchni mieszkalnej,
  • od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 25 stycznia 2013 r., jak informuje Ministerstwo Środowiska, umożliwia władzom lokalnym prowadzenie bardziej racjonalnej i elastycznej polityki przy ustalaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż dopuszcza możliwość dowolnego łączenia różnych metod ich naliczania.

Zróżnicowanie stawek za wywóz śmieci

- Oznacza to, że na obszarze jednej gminy samorząd będzie mógł stosować różne metody ustalania wysokości opłaty. Przykładowo, dla części gminy wyposażonej w wodociągi stawka liczona będzie według zużycia wody, natomiast dla pozostałych - na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących określoną nieruchomość. Stawki opłat za wywóz śmieci mogą być też zróżnicowane w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich oraz od rodzaju zabudowy – informuje Mariusz Łubiński, prezes Admus Sp. z o.o.

Rada gminy może również wprowadzić zwolnienia z opłat śmieciowych czy nawet ustanowić dopłaty dla właścicieli nieruchomości. Z drugiej strony ustawa ma pomóc w racjonalnym gospodarowaniu odpadami. Zakłada niższe opłaty dla nieruchomości segregujących odpady niż w przypadku odpadów mieszanych. Gminy miały czas do końca grudnia 2012 na ustalenie wysokości opłaty śmieciowej, jednak wiele z nich wstrzymało się z tą decyzją do czasu wejścia w życie nowelizacji do ustawy.

Te gminy, które już uchwaliły metodę oraz stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych, mogą, ale nie muszą zastosować się do wprowadzonych zmian. Samorządy mają czas do 1 lipca 2013 na uchwalenie potrzebnych przepisów i procedur odpowiadających wymogom ustawy śmieciowej.

Wzrost kosztów wywozu śmieciu

Ustawa śmieciowa uderzy we wspólnoty mieszkaniowe, które do tej pory same wybierały firmę odbierającą śmieci. - W przypadku wspólnot mieszkaniowych korzystających z usług profesjonalnego zarządcy, podwyżki cen mogą być bardziej odczuwalne, gdyż ci świadcząc usługi dla wielu wspólnot mieszkaniowych, mogli negocjować preferencyjne wysokości opłat za wywóz odpadów ze wszystkich osiedli. Niestety nowa ustawa zabiera im taką możliwość – wskazuje Mariusz Łubiński.

Wyższa składka wynika też z konieczności zorganizowania przez gminę kompleksowego systemu odbioru śmieci. Do tej pory właściciele nieruchomości płacili za usługę, teraz będą płacić podatek za odbiór śmieci przez gminę. W ramach opłaty za odbiór odpadów gmina zrealizuje przetarg, ustali wynagrodzenie dla podwykonawcy oraz będzie odpowiadać za zarządzanie tym procederem. Cena całego przedsięwzięcia będzie więc wyższa niż w przypadku samej usługi odbioru worka sprzed naszej posesji.

Segregacja śmieci

Przepisy nakazują segregację śmieci, dlatego wiele samorządów ustala bardzo wysokie stawki za odpady mieszane. Zdaniem ustawodawcy rozdzielanie śmieci powinno być bardziej opłacalne, a oszczędności dla właściciela nieruchomości mocniej odczuwalne. Taka forma perswazji powinna skłonić do zwiększenia przypadków segregacji odpadów i późniejszego recyklingu.

Oświadczenie, jak również odpowiedzialność za to, czy będzie dokonywana segregacja śmieci, czy też nie, spoczywa na właścicielach nieruchomości, w tym na wspólnocie mieszkaniowej. I tu może pojawić się problem wspólnot związany z egzekwowaniem konieczności segregacji śmieci wśród mieszkańców. Wystarczy bowiem, że jeden z mieszkańców nie dokona rozdziału odpadów, a wspólnota mieszkaniowa utraci zniżkę, otrzymując stosowną karę pieniężną.

Zarządy, jak również zarządzający nieruchomością, będą musiały dołożyć wszelkich starań, aby pokazać korzyści wynikające z takiego stanu rzeczy. Niemniej ciężko będzie kogoś zmusić do segregacji, gdy ten uprze się, aby tego nie robić. Niemożliwa staje się również całodobowa kontrola lokatorów, dlatego tak ważna będzie edukacja w tym zakresie oraz pomoc wspólnoty np. poprzez rozdawanie darmowych worków.

Niewątpliwym plusem nowej ustawy śmieciowej jest eliminacja procederu podrzucania śmieci pod osłoną nocy. Dzięki ustawie to działanie stało się bezsensowne, gdyż opłatą zostaną objęci wszyscy. Zniknie więc poranny widok worków śmieci zalegających przed zamkniętą furtką ogrodzenia osiedlowego kontenera.

Data publikacji: 15.04.2013

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Nowe zasady segragacji śmieci i odbioru odpadów w...

Od 1 lipca - w związku z ustawą śmieciową - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców...

Opłaty za śmieci we Wrocławiu. Ile zapłacisz za...

Nowa ustawa śmieciowa odpowiedzialność za gospodarkę odpadami oddaje w ręce gmin, które w drodze...

Nowe propozycje zmian w ustawie śmieciowej: ile...

Poselski projekt ustawy śmieciowej, który został wniesiony do Sejmu ustala między innymi maksymalne...

Segregacja odpadów. Rozszyfrowujemy kolory i...

Dzięki segregacji odpadów na wysypiska trafia mniej śmieci, a te które można poddać...

Nowy system gospodarki odpadami w Krakowie....

1 lipca 2013 roku wchodzi w życie ustawa śmieciowa, wg której to gmina odpowiada za śmieci powstałe na...