| muratordom.pl » Instalacje » Wentylacja i klimatyzacja » Jakie wymagania należy spełnić, aby wentylacja w domu działała prawidłowo?

Jakie wymagania należy spełnić, aby wentylacja w domu działała prawidłowo?

Nawet najlepiej zaprojektowana wentylacja może nie działać poprawnie, jeżeli podczas montażu zostaną popełnione błędy. Dlatego, by wentylacja w domu, czy to grawitacyjna, czy mechaniczna, spełniła nasze oczekiwania, warto przypilnować zarówno projektanta, jak i wykonawcę. Oto kilka ważnych spraw, na które koniecznie musisz zwrócić uwagę.

Świadomość wymagań, jakie należy spełnić na etapie projektu wentylacji oraz w czasie jego realizacji, a następnie eksploatacji wybranego systemu wentylacji domu, pozwoli uniknąć niepotrzebnych rozczarowań. Oto kilka spraw, których musisz przypilnować, by cieszyć się świeżym powietrzem w domu.

Wentylacja grawitacyjna będzie działała prawidłowo, gdy...

 • kanały wywiewne będą znajdować się w kuchni, łazience, toalecie, pomieszczeniach bez okien (na przykład w schowku, garderobie) oraz w pokojach na górnej kondygnacji domów dwukondygnacyjnych;
 • długość kanałów wentylacji grawitacyjnej mierzona od kratki wentylacyjnej w obsługiwanym pomieszczeniu do wylotu nad dachem nie może być mniejsza niż 3 m;
 • kominy muszą być wyprowadzone ponad połać dachową zgodnie z dotyczącą ich normą;
 • do wszystkich pokoi, a często także do kuchni, należy zapewnić nawiew powietrza zewnętrznego przez elementy nawiewne (nawiewniki) montowane w oknach, drzwiach balkonowych lub w ścianach zewnętrznych. Łączna ilość powietrza doprowadzanego musi być równa ilości powietrza usuwanego kanałami wywiewnymi;
 • przepływ powietrza między pomieszczeniami musi być możliwy również wtedy, gdy drzwi są zamknięte.

Sprawdź, czy montaż nawiewników rzeczywiście wystarczy

Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy

Świeże powietrze powinno być dostarczane do pokoi (gdzie jest najmniejsze stężenie zanieczyszczeń), zużyte – usuwane na zewnątrz z pomieszczeń, w których ich stężenie bywa największe, czyli z kuchni, łazienek, toalet i różnego rodzaju pomieszczeń pomocniczych

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Jak powinna działać wentylacja mechaniczna wywiewna?

 • wyciąg powietrza usuwanego z budynku należy zapewnić w kuchni, łazience, toalecie i pomieszczeniach bez okien. W uzasadnionych przypadkach może być ich więcej;
 • do wszystkich pokoi i ewentualnie kuchni należy doprowadzić świeże powietrze zewnętrzne przez elementy nawiewne w oknach, drzwiach balkonowych lub w ścianach zewnętrznych. Ilość powietrza doprowadzanego musi być równa ilości usuwanego kanałami wywiewnymi;
 • drzwi między pomieszczeniami muszą zapewniać swobodny przepływ powietrza, również gdy są zamknięte;
 • przewody wentylacyjne powinny być ze szczelnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i trwałych rur sztywnych typu Spiro. Należy je połączyć szczelnie, trwale zamocować oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań instalacji na konstrukcję budynku;
 • powinny mieć możliwie dużą średnicę i być rozmieszczone w taki sposób, aby liczba rozgałęzień i kolan była jak najmniejsza;
 • przewody przechodzące przez pomieszczenia chłodne muszą być zaizolowane termicznie;
 • wentylator powinien być dobrany do rzeczywistych parametrów instalacji, zużywać niewiele prądu i jak najmniej hałasować;
 • wyrzutnia powietrza powinna być usytuowana zgodnie z przepisami, najlepiej z dala od pomieszczeń, w których stale się przebywa, aby odgłosy jej działania nie były uciążliwe dla mieszkańców i sąsai dów;
 • po zakończeniu prac instalacyjnych i regulacji układu należy przeprowadzić pomiar wydajności wszystkich punktów wywiewnych i sprawdzić ich zgodność z założeniami projektowymi.

Skuteczna wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

 • wyciąg powietrza (usuwanego z budynku) należy zapewnić w kuchni, łazience, toalecie, pomieszczeniu bezokiennym (na przykład schowku, garderobie). W uzasadnionych przypadkach może być więcej punktów wyciągowych, decyduje o tym projektant, analizując układ pomieszczeń i sposób ich użytkowania;
 • nawiew świeżego powietrza trzeba zapewnić do wszystkich pokoi przez doprowadzenie do nich przewodów nawiewnych;
 • wyciąg i nawiew wentylacji mechanicznej powinny być tak zlokalizowane w pomieszczeniach, aby było możliwe zapewnienie jak najwyższego komfortu, na przykład uchronienie mieszkańców przed uczuciem przeciągu przy prawidłowym przepływie przez budynek;
 • okna powinny być możliwie szczelne, nie należy w nich montować żadnych elementów nawiewnych;
 • drzwi między pomieszczeniami muszą zapewniać swobodny przepływ powietrza, gdy są zamknięte, chyba że w pomieszczeniu znajdują się zarówno nawiew, jak i wywiew;
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy

Poprawnie wykonana wentylacja mechaniczna zapewnia stałą i sprawną wymianę powietrza we wszystkich pomieszczeniach, zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi

 • przewody wentylacji mechanicznej powinny być wykonane z rur stalowych sztywnych (typu Spiro), ponieważ są one szczelne, odporne na uszkodzenia mechaniczne i trwałe oraz możliwe jest czyszczenie ich wewnętrznych powierzchni. Należy je połączyć szczelnie i trwale zamocować, pamiętając jednocześnie o zabezpieczeniu przed przenoszeniem drgań instalacji na konstrukcję budynku;
 • powinny mieć możliwie dużą średnicę oraz być rozmieszczone w sposób pozwalający na ograniczenie liczby rozgałęzień i kolan;
 • przewody przechodzące przez pomieszczenia chłodne muszą być zaizolowane termicznie;
 • centrala wentylacyjna powinna być dobrana na podstawie rzeczywistych parametrów instalacji i zapewniać możliwie wysoką efektywność odzysku ciepła z powietrza usuwanego przy jednoczesnym możliwie niskim zużyciu prądu i jak najmniejszej emisji hałasu;
 • należy ją wyposażyć w elementy sterowania umożliwiające zmianę jej wydajności w zależności od sposobu użytkowania budynku oraz w układ zapobiegający jej zaszronieniu w zimie;
 • centrala wentylacyjna powinna być zamontowana w pomieszczeniu ogrzewanym lub dobrze izolowanym o dodatniej temperaturze wewnętrznej w ciągu całego roku. Dopuszczalne jest montowanie urządzeń w pomieszczeniach o ujemnej temperaturze, pod warunkiem że producent na to zezwala. W takim wypadku należy dodatkowo zadbać o podgrzewanie odprowadzenia skroplin z wymiennika ciepła;
 • wyrzutnię powietrza (element, przez który zużyte powietrze jest usuwane z budynku) trzeba usytuować zgodnie z przepisami, tak żeby wywiewane powietrze nie stanowiło niedogodności dla mieszkańców budynku, który obsługuje, i budynków sąsiednich;
 • czerpnia powietrza (element, przez który świeże powietrze zewnętrzne jest pobierane do systemu wentylacyjnego) powinna być umieszczona tak, aby zasysane powietrze było możliwie czyste, a latem jak najchłodniejsze;
 • po zakończeniu prac instalacyjnych (w tym również regulacji układu) konieczne jest przeprowadzenie pomiaru wydajności punktów nawiewnych i wywiewnych oraz sprawdzenie ich z założeniami projektowymi.

Przeczytaj dodatkowo:
Skuteczna wentylacja piwnicy. Jaki system...

Wentylacja piwnicy może być zapewniona dzięki własnym kanałom wentylacyjnym, albo gdy ma okna, pośrednio...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

Klimatyzatory - czyli dobry klimat w pomieszczeniu

Decyzja o montażu klimatyzatora w domu wiąże się przede wszystkim z właściwym wyborem produktu. Istotną...

Wentylacja w domu jednorodzinnym – naturalna lub...

Już na etapie projektowania domu warto wybrać rodzaj wentylacji. O ile wykonanie wentylacji naturalnej...

Klimatyzacja – co warto wiedzieć przed zakupem...

Kiedy przydaje się klimatyzator? Na to pytanie odpowiedź jest w zasadzie tylko jedna – wtedy gdy w...