| muratordom.pl » Instalacje » Wentylacja i klimatyzacja » Problemy z wentylacją po ociepleniu i wymianie okien. Jak temu zaradzić?

Problemy z wentylacją po ociepleniu i wymianie okien. Jak temu zaradzić?

Termomodernizacja domu - czyli ocieplenie budynku i wymiana okien na ciepłe - może spowodować, że na szybach zaczyna się skraplać para wodna, zaś w rogach ścian i za meblami robią się ciemne, mokre plamy. Dlaczego tak się dzieje i jak zapobiegać temu zjawisku? Sprawdź, jak powinna działać wentylacja w szczelnym, dobrze ocieplonym domu...

Zadaniem wentylacji wywiewnej jest wprawdzie usuwanie z budynku zanieczyszczonego powietrza, ale jej prawidłowe działanie w dużej mierze zależy od tego, jak skutecznie będzie doprowadzone do pomieszczeń świeże powietrze z zewnątrz.

Dlaczego problemy z wentylacją pojawiają się po termomodernizacji?

Bardzo często zdarza się, że ilość powietrza doprowadzanego do wnętrza budynku jest niewystarczająca. To sprawia, że ciąg w kanałach wywiewnych jest za słaby lub w części kanałów– odwrócony. Wtedy powietrze, zamiast być usuwane przez te kanały, napływa przez nie do domu.

Problemy z działaniem wentylacji szczególnie często zdarzają się po termomodernizacji. W wyniku wymiany okien na szczelne likwiduje się otwory, którymi do tej pory powietrze mogło się dostawać do wnętrza, i wymiana powietrza jest bardzo utrudniona albo staje się niemożliwa. W takiej sytuacji nie ma innego wyjścia jak dostarczyć do pomieszczeń odpowiednią ilość powietrza.

W nowych domach albo w domach po termomodernizacji nie można bowiem liczyć na to, że dopłynie ono samo przez szczeliny w oknach i drzwiach. Produkowane dzisiaj okna są bowiem wyposażone w system uszczelek, które skutecznie uniemożliwiają infiltrację powietrza. Rozszczelnianie okien za pomocą regulacji okuć okiennych również nie wystarczy. Potrzebne są nawiewniki zamontowane w oknach lub ścianach.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Autor: Wiktor Greg
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy

Ciepłe i zanieczyszczone powietrze jest wysysane na zewnątrz przez pionowe kanały wentylacyjne znajdujące się w pomieszczeniach „brudnych” (czyli takich, w których powstaje najwięcej zanieczyszczeń) i zlokalizowanych na górnej kondygnacji. W jego miejsce na skutek podciśnienia do wnętrz domu napływa czyste powietrze. Warunkiem jest istnienie otworów, przez które powietrze może się przedostać do domu

WARTO WIEDZIEĆ

Sprawdź, czy w kanale jest ciąg

Jeśli kanał wentylacyjny działa jak należy, kartka papieru przyłożona do kratki wywiewnej będzie do niej wyraźnie przyciągana, a płomień zapalniczki na pewno będzie się odchylał w kierunku przewodu wentylacyjnego. Doświadczenie ma szanse powodzenia tylko wtedy, gdy zostanie zapewniony dopływ powietrza do pokoi (na przykład przez nawiewniki albo uchylone okno), a drzwi między nimi a kuchnią, łazienką lub innym pomieszczeniem, w którym jest kanał wentylacyjny, będą uchylone lub będą w nich otwory o odpowiednich wymiarach.

Ciąg w kanale wywiewnym można też zmierzyć za pomocą anemometru. Przyrządami do pomiaru często posługują się kominiarze podczas okresowej kontroli kanałów wentylacyjnych, która powinna mieć miejsce co najmniej raz w roku

Jak doprowadzić powietrze do wnętrza budynku?

W domach z wentylacją grawitacyjną świeże powietrze zapewniają nawiewniki w oknach. W starych domach warto je zainstalować z rozsądku, w nowych należy to zrobić także z obowiązku, jaki wprowadzono w znowelizowanym w 2009 r. rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zmieniono brzmienie ust. 3 w § 155). Zgodnie z nowym zapisem nawiewniki trzeba instalować w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją mechaniczną wywiewną.

Aby ustalić ich liczbę, należy wielkość strumienia powietrza wentylacyjnego dla całego domu (patrz tabela) podzielić przez wielkość strumienia, jaki może doprowadzić pojedynczy nawiewnik. Wynik zaokrągla się w górę.

Przykład:

  • całkowity wymagany strumień powietrza – 150 m³/h (mieszkanie z kuchnią wyposażoną w kuchenkę gazową, łazienką i osobną toaletą);
  • wydajność pojedynczego (przykładowego) nawiewnika – 30 m³/h;
  • liczba potrzebnych nawiewników: 150 m³/h : 30 m³/h = 5.

Nawiewniki okienne montuje się w pokojach i ewentualnie w kuchni z oknem (decyzja zależy od tego, czy jest wyposażona w kuchenkę gazową, czy nie). Kuchnia z kuchenką elektryczną może być wentylowana w sposób naturalny lub mechaniczny, pod warunkiem doprowadzenia odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego. Można nie instalować nawiewnika, ale trzeba wtedy zapewnić pośredni dopływ powietrza przez nawiewniki instalowane w pokojach. Nie zaleca się montowania nawiewników w łazienkach, ponieważ zimą – ze względu na dużą wilgotność powietrza w pomieszczeniu – mogą się pokrywać szronem.

Wydajność nawiewnika powinna się mieścić w granicach 20-50 m³/h, jeśli ma być zastosowany w domu z wentylacją naturalną, i 15-30 m³/h, gdy jest przeznaczony do pomieszczeń z wentylacją mechaniczną wywiewną.

Ile powietrza trzeba doprowadzić?

Aby wymiana powietrza była skuteczna, należy go dostarczyć tyle samo, ile powinno być wywiewane. Potrzebną ilość oblicza się więc, sumując strumienie powietrza, jakie – zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie – muszą być usuwane z pomieszczeń, w których znajdują się kanały wywiewne. Dla każdego domu powinno się przeprowadzić osobną kalkulację.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Wentylacja i klimatyzacja zintegrowana z systemem...

W polskim budownictwie jednorodzinnym przyjęło się, że dla zapewnienia komfortu w budynku konieczne jest...

Jakie powinny być spełnione warunki, żeby...

Pompy ciepła typu solanka-woda, wykorzystujące do ogrzewania domu i wody odnawialną energię z gruntu, to...

Niewidoczna wentylacja z rekuperacją. Rozwiązanie...

Planując instalację wentylacji z rekuperacją dla domu jednorodzinnego, na uwadze mamy przede wszystkim...

Klimatyzatory - czyli dobry klimat w pomieszczeniu

Decyzja o montażu klimatyzatora w domu wiąże się przede wszystkim z właściwym wyborem produktu. Istotną...

Darmowa energia z gruntu: jak wykorzystać ją do...

Na ogrzewaniu domu każdy chciałby oszczędzić, jak najwięcej. Dlaczego więc nie wykorzystać darmowej energii,...