| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie gazowe » Jak przyłączyć dom do sieci gazowej?

Jak przyłączyć dom do sieci gazowej?

Doprowadzenie gazu do budynku wymaga dopełnienia wielu formalności i poniesienia sporych kosztów. Nie zawsze jednak musimy zajmować się tym sami. Większość obowiązków i wydatków może wziąć na siebie gazownia.

Po co tyle zachodu?

Jeśli tylko mamy możliwość, chętnie korzystamy w domu z gazu ziemnego z sieci miejskiej. Jest to nie tylko wygodne, ale też nadal – pomimo wzrostu cen paliw – opłacalne. Koszt wytworzenia jednostki energii cieplnej z gazu ziemnego jest bowiem najniższy w porównaniu z innymi paliwami umożliwiającymi równie wysoki komfort ogrzewania domu i ciepłej wody (olejem opałowym, gazem płynnym oraz energią elektryczną). 

Gdy gaz jest blisko

O tym, czy mamy szansę na korzystanie z gazu ziemnego, decydują możliwości techniczne przyłączenia. Ocenia je rejonowy zakład gazowniczy, gdy złożymy w nim wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu. Warunki są wydawane nieodpłatnie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku i ważne przez rok. Z nich dowiemy się, czy wystarczy wykonać samo przyłącze i instalację odbiorczą, czy też niezbędna będzie rozbudowa gazociągu oraz jakie są przewidywane pełne koszty inwestycji.

Zazwyczaj, jeśli sieć gazowa znajduje się w niewielkiej odległości od granic działki – kilku, kilkunastu metrów – wystarczy wykonanie przyłącza. Zakład gazowniczy ma wówczas obowiązek wykonania takiego przyłącza i doprowadzenia go przynajmniej do granic naszej posesji. Rozliczenie kosztów inwestycji odbywa się ryczałtowo, co oznacza, że pokryjemy jedynie niewielką ich część, mniej więcej 25%. Zakład przygotowuje też dokumentację projektową przyłącza, uzgadnia ją, zgłasza budowę przyłącza i dokonuje jego odbioru. Jest to więc dla nas bardzo dogodna sytuacja – minimum formalności i niewielkie koszty.
Wyjątkowo zdarza się, że wykonanie przyłącza jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, na przykład ze względu na usytuowanie w ulicy innych sieci (wodociągowej czy kanalizacyjnej) oraz konieczność zachowania od nich przepisowych odległości.

Gdy do gazu jest daleko

Dużo trudniej o przyłączenie, gdy sieć gazowa przebiega w większej odległości od działki (na przykład 100, 200 m) i konieczna okaże się jej rozbudowa. Zakład nie ma wówczas obowiązku rozbudowania sieci, wzięcia na siebie większości kosztów i ryczałtowego rozliczenia inwestycji z przyszłym odbiorcą. W takiej sytuacji, składając wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia, warto sprawdzić, czy w sąsiedztwie jest więcej domów lub działek, których właściciele tak jak my są zainteresowani doprowadzeniem gazu. Prawdopodobne jest, że gdy zakład gazowniczy otrzyma co najmniej kilka wniosków z tego samego terenu, zdecyduje się na przedłużenie gazociągu, pokrycie części kosztów i rozłożenie pozostałych na większą liczbę odbiorców. Termin realizacji przyłącza może być jednak dość odległy.

Co zrobić, gdy zakład stwierdzi, że nie opłaca mu się inwestować w rozbudowę sieci? Jeśli uznamy, że pokrycie 100% kosztów inwestycji określonych w warunkach technicznych to dla nas zbyt wiele, możemy zrezygnować, bo wydanie warunków do niczego nie zobowiązuje. Możemy też sprawdzić, czy uda się obniżyć koszty, samodzielnie zamawiając projekt, załatwiając formalności i zlecając budowę wybranej przez siebie firmie.

Przyłącze gazowe

Przyłącze gazowe

Kto zrobi projekt, a kto go zrealizuje?

Rozbudowa sieci i przyłącza. Wykonanie odrębnego projektu technicznego jest obowiązkowe, chociaż na budowę przyłącza nie trzeba uzyskiwać pozwolenia, wystarczy zgłosić ją w starostwie. Projekt może zrobić tylko osoba z uprawnieniami do projektowania instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych z rozszerzeniem na projektowanie instalacji gazowych (musi to być potwierdzone wpisem do rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy). Jeśli projekt załatwiamy indywidualnie, możemy się zwrócić do gazowni o wskazanie takiej osoby. Zwykle pozwala to uniknąć problemów z zatwierdzeniem projektu.
Zakłady gazownicze prowadzą również listy licencjonowanych podwykonawców, którzy są uprawnieni do prowadzenia robót przy sieci gazowej. Gdy budowę sieci i przyłącza zlecimy gazowni, wysyła ona wszystkim tym firmom zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu na roboty i wybiera najlepszą ofertę. Jeżeli samodzielnie szukamy wykonawcy przyłącza, również powinniśmy zwrócić się do firmy mającej licencję rejonowego zakładu gazowniczego.

Instalacja na posesji i w domu. Aby wykonać wewnętrzną instalację gazową, trzeba uzyskać pozwolenie na jej budowę. Jeżeli przebieg przewodów i miejsca odbioru gazu w budynku zostały zaznaczone w projekcie architektoniczno-budowlanym, sprawę mamy załatwioną – nie musimy robić odrębnego projektu instalacji i uzyskiwać dodatkowego pozwolenia. Natomiast gdy gaz chcemy doprowadzić do budynku, w którym taka instalacja nie była wcześniej przewidziana, wykonanie projektu jest niezbędne, tak samo jak załatwienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wybierając projektanta, pamiętajmy o tym, że musi on mieć uprawnienia do projektowania instalacji gazowych.

Roboty możemy powierzyć firmie z licencją gazowni, która zajmie się całością prac – od rozbudowy sieci, poprzez wykonanie przyłącza i instalacji na posesji, aż po rozprowadzenie przewodów w domu. Możemy też wybrać firmę z rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy. Firmy te nie mają licencji na prowadzenie robót przy sieciach, ale posiadają wystarczające kwalifikacje (w tym znajomość wymagań danego zakładu) do wykonywania instalacji. Zatrudnianie innych wykonawców może być ryzykowne i przysporzyć nam kłopotów z odbiorem instalacji. Za projekt i wykonanie instalacji odbiorczej zawsze płaci tylko odbiorca.

Wykonanie robót związanych z przyłączem i instalacją gazową na posesji i w domu warto powierzyć firmie z licencją gazowni. Możemy też wybrać firmę z rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy. Zatrudnianie innych wykonawców może być ryzykowne i przysporzyć nam kłopotów z odbiorem instalacji.

Wnęka w ścianie, w której zostanie zamontowana skrzynka gazowa.

Jak szacować koszty?

Wykonanie projektu przyłącza dla domu jednorodzinnego to wydatek kilkuset złotych. Gdy inwestycję zamierzamy przeprowadzić wspólnie z sąsiadami, obniżając w ten sposób koszt rozbudowy gazociągu, i razem zamawiamy projekt, musimy się liczyć z tym, że każdy będzie musiał zapłacić za niego całą kwotę (nowy odcinek sieci będzie wspólny, ale przyłącza projektowane indywidualnie). Warto jednak spróbować wynegocjować niższą cenę (tę z dolnego pułapu). Podobna sytuacja ma miejsce przy wnoszeniu opłat za uzgodnienia w ZUD. Koszt pozostałych dokumentów, uzgodnień, pozwoleń i umów może wynieść kolejne kilkaset złotych, zależnie od zakresu projektu.

Cena ułożenia metra rur gazowych w terenie zależy przede wszystkim od rodzaju nawierzchni i sposobu ich układania (otwarty wykop lub przecisk). Najczęściej jest to okoo 40 zł za ułożenie jednego metra rur w otwartym wykopie z nieutwardzoną nawierzchnią, zwykle z obsługą geodezyjną. Przebicie pod jezdnią (przecisk) albo zdjęcie i ułożenie asfaltu, konieczność wykonania projektu organizacji ruchu lub inne utrudnienia są kalkulowane indywidualnie. Dodatkowo każdy odbiorca zwykle płaci za skrzynkę na licznik i ewentualnie urządzenie redukcyjne – około 400 zł. Przeglądając oferty firm wykonawczych, warto dokładnie sprawdzić, co otrzymamy w cenie, bo tutaj najczęściej są zasadnicze różnice.

Gdy umowa nie zostanie dotrzymana

Podpisując umowę przyłączeniową z zakładem gazowniczym, który podejmuje się wykonania robót, akceptujemy warunki doprowadzenia i dostarczania gazu, a jednocześnie zobowiązujemy się do zrobienia na własny koszt instalacji odbiorczej i rozpoczęcia odbioru gazu w określonym terminie. Za niedotrzymanie terminów podanych w umowie grożą kary, zwykle wyszczególnione w umowie. Zapłaci je zakład, który nie zbuduje w terminie przyłącza, albo my, jeśli na czas nie zrobimy instalacji odbiorczej i nie zaczniemy odbierać gazu.

Co zrobić, gdy nie uda się nam dotrzymać terminu wykonania instalacji, a chcemy uniknąć płacenia kary? Warto wtedy złożyć w zakładzie gazowniczym podanie z prośbą o przesunięcie terminu zawierające wyjaśnienie powodów zwłoki. Zróbmy to jednak przed upływem terminu. Każdy zakład musi bowiem planować zapotrzebowanie na gaz i chociażby z tego względu może rygorystycznie potraktować nasze zaniedbanie i wyegzekwować karę.

ZDANIEM EKSPERTA

Jak dobrać optymalną moc kotła? 

Minimalizowanie strat ciepła, to obecny kierunek w jakim idą producenci materiałów budowlanych. Takie działania sprawiają, że zapotrzebowanie na moc dla potrzeb c.o. jest stosunkowo niewielkie w porównaniu z wysokim zapotrzebowaniem dla przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Zapotrzebowanie na ciepło dla potrzeb c.o. występuje w sposób ciągły, natomiast zapotrzebowanie na c.w.u. występuje tylko w chwilach jej poboru. Opisane okoliczności tworzą sprzeczne założenia w zakresie doboru mocy kotłów dla tych dwóch potrzeb.

Dlatego też, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wybór kotła z palnikiem modulowanym - jego główną cechą jest możliwość pracy ze zmienną mocą.  Moc maksymalna jest wykorzystywana dla sprostania wymogom związanym z zapewnieniem komfortu korzystania z ciepłej wody, a możliwość pracy z niskimi mocami pozwala na płynne dopasowanie się do aktualnego zapotrzebowania na moc dla potrzeb c.o. Im większy jest zakres zmiennej mocy kotła, tym bardziej jest on w stanie dostosować się do aktualnych potrzeb, co optymalizuje pracę całego systemu grzewczego i w sposób zasadniczy wpływa na jego ekonomiczność. W budownictwie jednorodzinnym najczęściej stosuje się kotły o mocy maksymalnej w granicach od 20 do 30 kW.

Radzi Witold Twardowski, ekspert Immergas Polska

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Gazowe kotły kondensacyjne o nowoczesnym wyglądzie

Buderus wprowadził na rynek nową linię gazowych kotłów kondensacyjnych – Logamax plus GB192i...

Ogrzewanie gazowe: jak dobrać moc kotła?

Zdecydowaliśmy się, że dom będziemy ogrzewać gazem ziemnym. Teraz więc najważniejsze jest, aby instalator...

Czym ogrzewać dom: węgiel, biomasa, gaz czy pompa...

Czy zmiany cen paliw i planowane wprowadzenie zakazu palenia węglem i drewnem spowodują, że kotły na paliwa...

Czy warto ogrzewać dom gazem?

Gaz jest paliwem wygodnym, uniwersalnym i ekologicznym. Szkoda, że nie dla wszystkich dostępnym i...

Groźne zatrucie czadem. Co zrobić, by ogrzewanie...

Zatrucie czadem jest dużo mniej prawdopodobne, jeśli przestrzegamy ustalonych zasad ogrzewania gazem. Ważny...

Rury i kształtki miedziane. Poznaj materiał...

Miedź cechuje się doskonałymi własnościami fizycznymi. Dlatego rury i kształtki wykonane z tego materiału...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.