| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie gazowe » Sieć gazowa - jak przyłączyć dom do sieci gazowej?

Sieć gazowa - jak przyłączyć dom do sieci gazowej?

Przyłączenie do sieci gazowej wymaga dopełnienia wielu formalności i poniesienia sporych kosztów. Nie zawsze jednak doprowadzeniem gazu i wykonaniem przyłącza gazowego musimy zajmować się sami. Większość obowiązków i wydatków związanych z przyłączeniem do sieci gazowej może wziąć na siebie gazownia.

Jeśli tylko mamy możliwość, chętnie korzystamy w domu z gazu ziemnego podłączając się do miejskiej sieci gazowej. Jest to nie tylko wygodne, ale też nadal – pomimo wzrostu cen paliw – opłacalne. Koszt wytworzenia jednostki energii cieplnej z gazu ziemnego jest bowiem najniższy w porównaniu z innymi paliwami umożliwiającymi równie wysoki komfort ogrzewania domu i ciepłej wody (olejem opałowym, gazem płynnym oraz energią elektryczną). 

Kiedy można wykonać przyłącze gazowe?

O tym, czy mamy szansę na podłączenie do sieci gazowej, decydują możliwości techniczne przyłączenia. Ocenia je rejonowy zakład gazowniczy, gdy złożymy w nim wniosek o wydanie warunków technicznych dostawy i przyłączenia gazowego. Warunki są wydawane nieodpłatnie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku i ważne przez rok. Z nich dowiemy się, czy wystarczy wykonać samo przyłącze gazowe i instalację odbiorczą, czy też niezbędna będzie rozbudowa gazociągu oraz jakie są przewidywane pełne koszty inwestycji.

Zazwyczaj, jeśli sieć gazowa znajduje się w niewielkiej odległości od granic działki – kilku, kilkunastu metrów – wystarczy wykonanie przyłącza gazowego. Zakład gazowniczy ma wówczas obowiązek wykonania przyłącza gazowego i doprowadzenia go przynajmniej do granic naszej posesji. Rozliczenie kosztów inwestycji odbywa się ryczałtowo, co oznacza, że pokryjemy jedynie niewielką ich część, mniej więcej 25%. Zakład przygotowuje też dokumentację projektową przyłącza gazowego, uzgadnia ją, zgłasza budowę przyłącza i dokonuje jego odbioru. Jest to więc dla nas bardzo dogodna sytuacja – minimum formalności i niewielkie koszty.
Wyjątkowo zdarza się, że wykonanie przyłącza jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, na przykład ze względu na usytuowanie w ulicy innych sieci (wodociągowej czy kanalizacyjnej) oraz konieczność zachowania od nich przepisowych odległości.

Przeczytaj również: Gaz ziemny - formalności krok po kroku

Przyłączenie do sieci gazowej oddalonej od działki

Dużo trudniej o przyłączenie, gdy sieć gazowa przebiega w większej odległości od działki (na przykład 100, 200 m) i konieczna okaże się jej rozbudowa. Zakład nie ma wówczas obowiązku rozbudowania sieci gazowej, wzięcia na siebie większości kosztów i ryczałtowego rozliczenia inwestycji z przyszłym odbiorcą. W takiej sytuacji, składając wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia, warto sprawdzić, czy w sąsiedztwie jest więcej domów lub działek, których właściciele tak jak my są zainteresowani doprowadzeniem gazu. Prawdopodobne jest, że gdy zakład gazowniczy otrzyma co najmniej kilka wniosków z tego samego terenu, zdecyduje się na przedłużenie gazociągu, pokrycie części kosztów i rozłożenie pozostałych na większą liczbę odbiorców. Termin realizacji przyłącza może być jednak dość odległy.

Co zrobić, gdy zakład stwierdzi, że nie opłaca mu się inwestować w rozbudowę sieci gazowej? Jeśli uznamy, że pokrycie 100% kosztów inwestycji określonych w warunkach technicznych to dla nas zbyt wiele, możemy zrezygnować, bo wydanie warunków do niczego nie zobowiązuje. Możemy też sprawdzić, czy uda się obniżyć koszty, samodzielnie zamawiając projekt, załatwiając formalności i zlecając budowę wybranej przez siebie firmie.

Przeczytaj opinie formumowiczów: Przyłącze gazu od zera

Przyłącze gazowe

Przyłącze gazowe

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Rozbudowa sieci gazowej - formalności

Wykonanie odrębnego projektu technicznego jest obowiązkowe, chociaż na budowę przyłącza gazowego nie trzeba uzyskiwać pozwolenia, wystarczy zgłosić ją w starostwie. Projekt może zrobić tylko osoba z uprawnieniami do projektowania instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych z rozszerzeniem na projektowanie instalacji gazowych (musi to być potwierdzone wpisem do rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy). Jeśli projekt załatwiamy indywidualnie, możemy się zwrócić do gazowni o wskazanie takiej osoby. Zwykle pozwala to uniknąć problemów z zatwierdzeniem projektu.
Zakłady gazownicze prowadzą również listy licencjonowanych podwykonawców, którzy są uprawnieni do prowadzenia robót przy sieci gazowej. Gdy budowę sieci i przyłącza zlecimy gazowni, wysyła ona wszystkim tym firmom zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu na roboty i wybiera najlepszą ofertę. Jeżeli samodzielnie szukamy wykonawcy przyłącza, również powinniśmy zwrócić się do firmy mającej licencję rejonowego zakładu gazowniczego.

Przeczytaj na forum: Ile czasu trwa podłączenie do sieci gazowej

Instalacja sieci gazowej na posesji i w domu

Aby wykonać wewnętrzną instalację gazową, trzeba uzyskać pozwolenie na jej budowę. Jeżeli przebieg przewodów i miejsca odbioru gazu w budynku zostały zaznaczone w projekcie architektoniczno-budowlanym, sprawę mamy załatwioną – nie musimy robić odrębnego projektu instalacji i uzyskiwać dodatkowego pozwolenia. Natomiast gdy gaz chcemy doprowadzić do budynku, w którym taka instalacja nie była wcześniej przewidziana, wykonanie projektu jest niezbędne, tak samo jak załatwienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wybierając projektanta, pamiętajmy o tym, że musi on mieć uprawnienia do projektowania instalacji gazowych.

Roboty możemy powierzyć firmie z licencją gazowni, która zajmie się całością prac – od rozbudowy sieci gazowej, poprzez wykonanie przyłącza gazowego i instalacji na posesji, aż po rozprowadzenie przewodów w domu. Możemy też wybrać firmę z rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy. Firmy te nie mają licencji na prowadzenie robót przy sieciach, ale posiadają wystarczające kwalifikacje (w tym znajomość wymagań danego zakładu) do wykonywania instalacji. Zatrudnianie innych wykonawców może być ryzykowne i przysporzyć nam kłopotów z odbiorem instalacji. Za projekt i wykonanie instalacji odbiorczej zawsze płaci tylko odbiorca.

Przeczytaj również: Sieci gazowe, przyłącze i dystrybucja gazu. To musisz wiedzieć, żeby założyć gaz w domu

Wykonanie robót związanych z przyłączem i instalacją gazową na posesji i w domu warto powierzyć firmie z licencją gazowni. Możemy też wybrać firmę z rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy. Zatrudnianie innych wykonawców może być ryzykowne i przysporzyć nam kłopotów z odbiorem instalacji.

Wnęka w ścianie, w której zostanie zamontowana skrzynka gazowa.

Koszt przyłączenia do sieci gazowej

Wykonanie projektu przyłącza gazowego dla domu jednorodzinnego to wydatek kilkuset złotych. Gdy inwestycję zamierzamy przeprowadzić wspólnie z sąsiadami, obniżając w ten sposób koszt rozbudowy gazociągu, i razem zamawiamy projekt, musimy się liczyć z tym, że każdy będzie musiał zapłacić za niego całą kwotę (nowy odcinek sieci będzie wspólny, ale przyłącza gazowe projektowane indywidualnie). Warto jednak spróbować wynegocjować niższą cenę (tę z dolnego pułapu). Podobna sytuacja ma miejsce przy wnoszeniu opłat za uzgodnienia w ZUD. Koszt pozostałych dokumentów, uzgodnień, pozwoleń i umów może wynieść kolejne kilkaset złotych, zależnie od zakresu projektu.

Cena ułożenia metra rur gazowych w terenie zależy przede wszystkim od rodzaju nawierzchni i sposobu ich układania (otwarty wykop lub przecisk). Najczęściej jest to okoo 40 zł za ułożenie jednego metra rur w otwartym wykopie z nieutwardzoną nawierzchnią, zwykle z obsługą geodezyjną. Przebicie pod jezdnią (przecisk) albo zdjęcie i ułożenie asfaltu, konieczność wykonania projektu organizacji ruchu lub inne utrudnienia są kalkulowane indywidualnie. Dodatkowo każdy odbiorca zwykle płaci za skrzynkę na licznik i ewentualnie urządzenie redukcyjne – około 400 zł. Przeglądając oferty firm wykonawczych, warto dokładnie sprawdzić, co otrzymamy w cenie, bo tutaj najczęściej są zasadnicze różnice.

Przeczytaj również: Przyłącze gazowe: projekt i koszty wykonania

Gdy umowa o podłączenie do sieci nie zostanie dotrzymana...

Podpisując umowę przyłączeniową z zakładem gazowniczym, który podejmuje się wykonania robót, akceptujemy warunki doprowadzenia gazu do domu i jego dostarczania, a jednocześnie zobowiązujemy się do zrobienia na własny koszt instalacji odbiorczej i rozpoczęcia odbioru gazu w określonym terminie. Za niedotrzymanie terminów podanych w umowie grożą kary, zwykle wyszczególnione w umowie. Zapłaci je zakład, który nie zbuduje w terminie przyłącza gazowego, albo my, jeśli na czas nie zrobimy instalacji odbiorczej i nie zaczniemy odbierać gazu.

Co zrobić, gdy nie uda się nam dotrzymać terminu wykonania instalacji, a chcemy uniknąć płacenia kary? Warto wtedy złożyć w zakładzie gazowniczym podanie z prośbą o przesunięcie terminu zawierające wyjaśnienie powodów zwłoki. Zróbmy to jednak przed upływem terminu. Każdy zakład musi bowiem planować zapotrzebowanie na gaz i chociażby z tego względu może rygorystycznie potraktować nasze zaniedbanie i wyegzekwować karę.

Przeczytaj również: Instalacja gazowa w domu. Co zrobić, żeby instalacja gazowa była bezpieczna?

Przeczytaj dodatkowo:
Sterowanie domowym ogrzewaniem przez internet....

Może się wydawać, że system sterowania ogrzewaniem przez internet jest zarezerwowany tylko dla najbardziej...

Kocioł kondensacyjny za 6000 zł

Mając 6 tysięcy złotych, bez problemu kupisz gazowy kocioł kondensacyjny. Sprawdź, czym się od siebie...

Przegląd i konserwacja instalacji grzewczej w...

Kocioł gazowy to urządzenie bezobsługowe. Dopóki jest sprawny, możemy się nim nie interesować, bo jego...

Jak zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie?...

O systemie ogrzewanie domu warto pomyśleć jeszcze zanim rozpoczniemy budowę. Jest to ważne...

Wymiana kotła węglowego na gazowy: ile...

Zmiana sposobu ogrzewania domu z węglowego na gazowy to przede wszystkim znaczne korzyści dla środowiska. Co...