| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie gazowe » Cena gazu do ogrzewania. Jakie są koszty ogrzewania gazem ziemnym i płynnym?

Cena gazu do ogrzewania. Jakie są koszty ogrzewania gazem ziemnym i płynnym?

Ceny gazu zmianiają się podobnie jak innych paliw, w wyniku czego ogrzewanie domu płacimy coraz więcej. Niestety na cenę źródła opału nie mamy wpływu. Jednak już na całkowity koszt ogrzewania domu - owszem. Można wybrać (lub zmodyfikować) instalację, która zasilana jest tanim surowcem. Czy do takich należą gaz ziemny lub gaz płynny? Poznaj ceny gazu do ogrzewania i sprawdź, która z opcji jest tańsza w eksploatacji.

Drożeje wszystko dookoła, więc chyba nikt się nie dziwi, że za paliwo do kotła (ale także energię elektryczną) też trzeba płacić coraz więcej. Oczywiście powoduje to, że wzrasta koszt ogrzewania domu - jeżeli jest on zbyt drogi już teraz, to powinien zacząć się zastanawiać, jak poradzi sobie w kolejnych latach. Jedną z możliwości poprawy sytuacji jest zastąpienie kotła na drogie paliwo innym urządzeniem – tańszym w eksploatacji. Czy warto inwestować w takie przedsięwzięcie? Przed podjęciem decyzji na pewno należy sprawdzić, jakie oszczędności można dzięki temu uzyskać.

Przeczytaj również: Ceny paliw do ogrzewania domu: porównanie opłacalności ogrzewania węglem i gazem ziemnym

Ceny gazu ziemnego – czy jest ekonomiczny?

Ogrzewanie gazem ziemnym zawsze było i jest wyraźnie droższe niż węglem czy drewnem. Ale lepiej je porównywać z innymi paliwami płynnymi, bo pod względem wygody eksploatacji paliwa stałe nie są dla nich konkurencyjne. A od oleju opałowego czy gazu płynnego (propanu lub propanu-butanu) cena gazu ziemnego jest znacznie niższa.

Aby korzystać z gazu ziemnego, trzeba podpisać umowę ze spółką gazownictwa zajmującą się jego dystrybucją. I tu pojawia się problem. Spółki odmawiają przyłączenia do sieci gazowej nieruchomości na terenach znacznie oddalonych od istniejącej infrastruktury, bo budowa nowego odgałęzienia jest dla nich nieopłacalna. A to dotyczy bardzo dużych obszarów naszego kraju.

Ale jeśli ktoś ma możliwość korzystania z gazu ziemnego, to ile zapłaci za ogrzewanie nim? W chwili pisania artykułu obowiązywały jeszcze ceny z drugiej połowy 2011 r., bo Urząd Regulacji Energetyki nie wydał zgody na nowe taryfy zaproponowane przez PGNiG. W taryfach W1-W4 (dla odbiorców indywidualnych gazu wysokometanowego) cana gazu ziemnego wynosiła 1,37-1,43 zł/m3. Są jeszcze tak zwane opłaty sieciowe, zróżnicowane w zależności od spółki gazownictwa, z którą mamy podpisaną umowę.

Przeczytaj również: Ogrzewanie domu gazem. Plusy i minusy ogrzewania gazowego

Cena gazu ziemnego a powierzchnia ogrzewania

Precyzyjne określenie ceny gazu ziemnego utrudnia to, że opłaty te zależą od deklarowanej wielkości poboru paliwa (na przykład w taryfie W1 do 300 m3/rok, w W4 – powyżej 8000 m3/rok): od 0,38-0,50 zł/m3 w taryfie W4 do 0,61-0,74 zł/ m3 w taryfie W1. Ogrzewający gazem ziemnym domy jednorodzinne potrzebują go zwykle 1000-3000 m3/rok, więc rozliczają się według stawek w taryfach W2 (300-1200 m3/rok) albo W3 (1200-8000 m3/rok). Stała opłata sieciowa to w taryfie W1 około 5 zł, w W2 – 15 zł, w W3 – 55 zł, a w W4 aż około 300 zł miesięcznie. Na koniec dystrybutorzy gazu doliczają jeszcze miesięczne opłaty abonamentowe, które również zależą od taryfy (W1 – 5,30 zł, W2 – 9,80 zł, W3 – 12,30 zł, W4 – 25,50 zł).

Zatem w zależności od miejsca zamieszkania i wielkości poboru cena gazu w przeliczeniu na 1 m3 może się różnić nawet o kilkadziesiąt groszy. Za orientacyjną (średnią) cenę gazu ziemnego wysokometanowego obowiązującą na początku 2012 r. można uznać 2,40 zł/m3. Dostępny w niektórych rejonach tańszy gaz zaazotowany (rozliczenia według taryf o symbolach Z i S) ma niższą wartość opałową od gazu wysokometanowego. Uwzględniając to, otrzymujemy zbliżone koszty wytwarzania ciepła dla wszystkich rodzajów gazu ziemnego: około 0,078 zł/MJ, czyli 0,28 zł/kWh, przy założeniu, że sprawność wytwarzania ciepła wynosi 90%.

Sprawdź co o cenach gazu mówią użytkownicy forum.muratordom.pl

Kiedy cena gazu płynnego jest alternatywą dla ceny gazu ziemnego?

Gaz płynny, stosowany do ogrzewania domów, to skroplony propan. Można wytwarzać z niego ciepło w takich samych kotłach jak do gazu ziemnego, stosując odpowiednie dysze w palniku. Korzystanie z obu rodzajów gazu nie różni się specjalnie poza tym, że propan magazynuje się w zbiorniku na własnej posesji. Nie ma zatem ograniczeń w jego używaniu wynikających z braku infrastruktury umożliwiającej jego przesył do odbiorców – dostarczają go cysterny samochodowe.

Typowy zbiornik ma pojemność 2700 l i można w nim zgromadzić paliwo wystarczające do ogrzewania domu jednorodzinnego przez kilka miesięcy (do ogrzewania domu jednorodzinnego potrzeba go 1500-4200 l/rok). Nieco tańszy od propanu jest propan-butan. Wymaga on jednak przechowywania w dodatniej temperaturze, na przykład w zbiorniku zakopanym w ziemi. Ponieważ propan i butan odparowują w różnej temperaturze, pojawiają się kłopoty z eksploatacją urządzeń zasilanych ich mieszaniną. Z tego względu producenci kotłów nie polecają tego paliwa.

Przeczytaj również: Ogrzewanie domu gazem płynnym. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz

Opłata za gaz płynny: ryczałtem czy co miesiąc?

Za gaz ciekły można płacić z góry – za każde tankowanie. Ale wiele osób decyduje się na rozliczanie z firmą dystrybucyjną według wskazań licznika mierzącego ilość zużytego gazu po odparowaniu. Wówczas dystrybutor decyduje o tym, kiedy dostarczy nam paliwo, a fakturę wystawia regularnie (zwykle co miesiąc) za ilość gazu, jaką pobraliśmy ze zbiornika w okresie rozliczeniowym, według aktualnie obowiązujących stawek (ustalanych raz na co najmniej kilka miesięcy). Taki sposób rozliczania zwykle okazuje się mniej korzystny finansowo dla odbiorcy niż w przypadku zapłaty z góry, ale za to jest zdecydowanie wygodniejszy.

Ceny propanu, podobnie jak innych paliw płynnych uzyskiwanych z ropy naftowej, są wolnorynkowe, więc podlegają ciągłym wahaniom i oczywiście różnią się u poszczególnych dystrybutorów. W styczniu 2012 r. kosztował on około 3 zł/l, czyli 11,24 zł/m3 po odparowaniu. Wobec tego orientacyjna cena ciepła uzyskanego w wyniku spalania gazu płynnego to 0,123 zł/MJ, czyli 0,44 zł/kWh, przy założeniu, że sprawność wytwarzania ciepła wynosi 90%.

Na cenę ogrzewania gazem płynnym - propanem duży wpływ mają warunki umów zawieranych z dystrybutorami – możliwe są zarówno rabaty za wielkość zakupów, jak i dodatkowe opłaty, jak choćby za dzierżawę zbiornika (instalacji zbiornikowej zwykle nie wykonuje się na własny koszt, tylko dzierżawi ją od sprzedawcy paliwa, płacąc za to kilkadziesiąt złotych miesięcznie).

Przeczytaj również: Zbiornik na olej opałowy i gaz płynny - wymagane odległości od granicy działki i domu

Ogrzewanie gazowe. Jak załatwić gaz płynny krok po kroku

Budując dom, na pewnym etapie realizacji stajemy przed wyborem systemu grzewczego....

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Przegląd i konserwacja instalacji grzewczej w...

Kocioł gazowy to urządzenie bezobsługowe. Dopóki jest sprawny, możemy się nim nie interesować, bo jego...

Zbiornik na gaz płynny. Budowa instalacji...

Instalacja zbiornika na gaz płynny wymaga dopełnienia wielu formalności wymaganych przez prawo. Decydując się...

Sterowanie domowym ogrzewaniem przez internet....

Może się wydawać, że system sterowania ogrzewaniem przez internet jest zarezerwowany tylko dla najbardziej...

Wymiana kotła węglowego na gazowy: ile...

Zmiana sposobu ogrzewania domu z węglowego na gazowy to przede wszystkim znaczne korzyści dla środowiska. Co...

Kotłownia w domu. Kiedy kocioł gazowy należy...

Wybierając kocioł gazowy, powinniśmy również pomyśleć o odpowiednim miejscu na jego zamontowanie....

Rury i kształtki miedziane. Poznaj materiał...

Miedź cechuje się doskonałymi własnościami fizycznymi. Dlatego rury i kształtki miedziane znakomicie sprawdzą...