| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje wodne » Jak znaleźć wodę na działce? Kiedy możliwa jest budowa własnego ujęcia wody?

Jak znaleźć wodę na działce? Kiedy możliwa jest budowa własnego ujęcia wody?

Budowa studni na działce może być dobrym rozwiązaniem jeżeli chcesz chociaż trochę obniżyć rachunki za pobór wody. Własne ujęcia wody możesz wybudować nawet jeżeli masz dostęp do wodociągów. Jak znaleźć ujęcia wody? Gdzie lokalizować taką studnię?

Korzystanie z wodociągu jest wygodne, ale nie wszędzie możliwe. Wiele terenów nadających się do budowy domów i z różnych powodów atrakcyjnych dla inwestorów nie ma albo nie będzie miało wodociągu w dającej się bliżej określić przyszłości. Wraz z domem trzeba wtedy wybudować także własne ujęcie wody.

Budowa własnej studni jeżeli masz dostęp do wodociągów

Niektórzy chcą mieć studnię nawet wtedy, gdy mają dostęp do wodociągu. Na przykład po to, by czerpaną z niej wodą podlewać rośliny na działce. Można w ten sposób zmniejszyć opłatę za ścieki, która jest naliczana według wskazań wodomierza bez względu na to, czy cała pobierana z sieci woda faktycznie trafia do kanalizacji, czy tylko jej część (w przypadku dużej działki znaczna) wsiąka w grunt.

Aby wybrać między lokalnym wodociągiem a własną studnią głębinową, trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę warunki techniczne, a potem koszty inwestycji i eksploatacji każdego z tych źródeł. Porównując je, warto uwzględnić także prognozy na kolejne lata, na podstawie których można określić opłacalność inwestycji. Jeśli dom stoi daleko od najbliższego wodociągu, koszt poprowadzenia jego dodatkowego odcinka może być porównywalny z nakładami na budowę studni głębinowej, a nawet wyższy. Dodatkowo po wybudowaniu wodociąg zostanie – zgodnie z przepisami – przejęty przez lokalne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Inwestor będzie jednak musiał płacić za jego eksploatację.

Budowa studni na działce nie zawsze będzie możliwa

Za pomocą studni czerpie się wodę podziemną znajdującą się w tak zwanych warstwach wodonośnych. Są to przeważnie przesycone wodą warstwy piasków i żwirów położone jedna nad drugą na różnej głębokości. Między nimi znajdują się warstwy gruntu nieprzepuszczalnego dla wody, na przykład gliny albo iły. Warstwy wodonośne na takiej głębokości nie mają styczności ze środowiskiem zewnętrznym lub jest ona minimalna, więc ryzyko skażenia wody jest niewielkie. Niekorzystny układ warstw wodonośnych może sprawić, że znalezienie wody na działce zakończy się niepowodzeniem. Gdy woda zalega bardzo głęboko, budowa studni może się z kolei okazać technicznie niemożliwa albo zbyt kosztowna. Cena za metr odwiertu wynosi średnio 100-300 zł, zależnie od profilu geologicznego, ukształtowania terenu, usytuowania działki. W różnych regionach kraju ceny mogą się znacznie różnić. Koszt może być wyższy od podanego, zwłaszcza gdy warunki gruntowo-wodne w danej okolicy są szczególnie trudne.

Budowa własnej studni - jak znaleźć wodę metodą elektrooporową?

Warstwy wodonośne pod ziemią przeplatają się z nieprzepuszczalnymi w sposób trudny do przewidzenia, więc nigdy nie ma stuprocentowej gwarancji znalezienia odpowiednich pokładów wody w danym miejscu. Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy teren jest w nią zasobny, jest rozmowa z sąsiadami. Warto ich spytać o to, czy w ich studniach jest dostatecznie dużo wody, na jakiej występuje głębokości i czy jej poziom lub ilość ulega znacznym wahaniom.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Autor: Piotr Mastalerz

O istnieniu studni pobierajacej wode z duzej głebokosci, wyposazonej w urzadzenie tłoczace ja wprost do instalacji wodnej w domu moze swiadczyc fragment obudowy z pokrywa wystajacy nad poziom działki. Czasem jednak nie widac tego wcale, a studnia jest

To się często zdarza, gdy warstwa wodonośna znajduje się na niewielkiej głębokości, bo wtedy na ilość i jakość wody mają wpływ opady atmosferyczne. Jeżeli w okolicy są kłopoty z wodą, odpowiednią ekspertyzę dobrze jest wykonać jeszcze przed zakupem działki. Do poszukiwania pokładów wody wykorzystuje się sondowanie elektrooporowe, metodę potencjałową lub próbne nawierty. Pomocne mogą być mapy geologiczne.

Metoda elektrooporowa (geofizyczna) polegająca na elektrycznym sondowaniu podziemnych warstw ziemi (poszczególne warstwy mają różną oporność – te zawierające wodę od kilkudziesięciu do kilkuset omometrów) jest polecana do poszukiwania miejsc pod średnie i duże ujęcia wody. Jest zawodna w pobliżu linii kolejowych, instalacji podziemnych oraz metalowych ogrodzeń. Jej wyniki są dostępne po mniej więcej dwugodzinnym pomiarze.

Poszukiwanie wody do studni – metoda potencjałowa i próbne wiercenia

Metoda potencjałowa mierzy naturalne różnice potencjałów w gruncie. Wykorzystuje się ją przede wszystkim na zboczach górskich.

Próbne wiercenia są dość kosztowne, więc robi się je rzadko, przeważnie dla ujęć o dużej wydajności. Są zalecane, gdy trzeba precyzyjnie ustalić głębokość zalegania warstwy wodonośnej, jej wydajność oraz ciśnienia wody. Wśród indywidualnych inwestorów stosunkowo popularne jest korzystanie z usług różdżkarzy. Ruch różdżki wskazuje zakłócenia radiestezyjne, które występują w ziemi na styku odmiennych struktur. Może go wywołać obecność podziemnego pokładu wody, ale także uskok geologiczny lub duża podziemna instalacja. Brak wychyleń różdżki może świadczyć zarówno o braku wody, jak i istnieniu rozległej, równomiernie rozłożonej warstwy wodonośnej.

Na niektórych terenach uzyskuje się nawet 80-90% trafnych wskazań, lecz są miejsca, na przykład gęsta zabudowa z licznymi instalacjami podziemnymi, gdzie prawdopodobieństwo znalezienia wody w ten sposób wynosi zaledwie 50%.

Gdzie najlepiej zlokalizować przydomową studnię?

Studnia musi być usytuowana w bezpiecznej odległości od różnych obiektów na działce i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, aby ujęcie nie było narażone na przedostawanie się do niego substancji, które mogłyby zanieczyścić wodę. Miejsce, w którym zostanie zbudowana (wykopana, wywiercona), powinno być oddalone co najmniej:

  • 5 m od granicy działki (za zgodą sąsiada studnię można zrobić nawet na granicy działek, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań);
  • 7,5 m od przydrożnego rowu;
  • 15 m od zbiorników na nieczystości (szamba, gnojownicy), kompostowników, budynków inwentarskich;
  • 30 m od drenażu rozsączającego do gruntu wstępnie oczyszczone ścieki;
  • 70 m od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie oraz od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych;
  • 50 m od stopy wału nadrzecznego (licząc od podnóża zewnętrznej strony wału).

Wymagania te zostały zapisane w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12.04.2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690). Nie ma w nich nic o usytuowaniu studni względem budynku, ale z różnych względów (wygoda, zakłócenia radiestezyjne, niekorzystny wpływ na fundamenty) nie powinna być zbyt blisko niego.

Jakie warunki trzeba spełnić budując studnię na własnej działce?

Jeśli studnia wymagała pozwolenia, trzeba wokół niej wyznaczyć bezpośrednią strefę ochronną o promieniu 10 m od jej obudowy. Najlepiej obsiać ją trawą i ewentualnie wygrodzić. Ujęcie wody na potrzeby własne gospodarstwa domowego nie musi mieć strefy ochronnej. Studnie budowane na sąsiednich działkach, ale w niewielkiej odległości od siebie, często korzystają z tej samej warstwy wodonośnej. Jeżeli będą miały jednakowe średnice, w płytszej mogą występować kłopoty z wodą. Jeśli różne, ta o mniejszej średnicy powinna być głębsza.

Przeczytaj dodatkowo:
Jakie rury w instalacji wodnej wybrać – z...

Podczas układania instalacji wodnej w domu musisz zadecydować, jakiego typu rury zamontujesz. Do wyboru masz...

Jak doprowadzić wodę do domu? Budowa przyłącza...

Zanim doprowadzisz wodę do domu, musisz dopełnić wielu formalności. Starania o budowę przyłącza niestety...

Budowa własnego ujęcia wody: jaką studnię wybrać?...

Budowa studni nie jest skomplikowana, ale należy pamiętać o wykonaniu odpowiednich badań wody oraz o...

Izolacja rur c.o. i c.w.u. Po co otulina do rur...

Izolacja rur instalacyjnych jest istotna z wielu powodów. Pozwala przede wszystkim ograniczyć straty ciepła i...

Instalacja wodna. Rozprowadzenie rur do wody w...

Usytuowanie przyborów sanitarnych w remontowanej łazience zależy od możliwości doprowadzenia do nich...