| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje wodne » Izolacja instalacji wodnej i c.o. - doskonały sposób na ograniczenie strat ciepła

Izolacja instalacji wodnej i c.o. - doskonały sposób na ograniczenie strat ciepła

Remont domu jest doskonałą okazją, by założyć nową instalację wodną,  kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Pomimo ocieplenia budynku i wstawienia w nim nowych okien, zgodnie z prawem instalację należy dodatkowo osłonić otuliną, by ograniczyć straty ciepła. Podpowiadamy, jaką grubość powinna mieć izolacja, w zależności od rodzaju instalacji i jej lokalizacji.

Ograniczamy straty ciepła

Instalacje sanitarne powinny być zaizolowane, ale dotychczas często z tego rezygnowano, na przykład z oszczędności. Ponieważ głównym powodem izolowania jest ograniczenie strat ciepła, konsekwencją takiego zaniechania mogło być zmniejszenie wydajności gotowej instalacji i niepotrzebny wzrost kosztów jej eksploatacji. W znowelizowanych w zeszłym roku Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadzono zmiany, które nie pozwalają już na dowolne postępowanie w tej materii.

Według nowych przepisów na inwestorze (projektancie) spoczywa obowiązek ograniczenia do racjonalnego poziomu strat ciepła przy przesyle ciepłej wody użytkowej i w przewodach cyrkulacyjnych oraz w przewodach zasilających i powrotnych centralnego ogrzewania, a także w przewodach ogrzewania powietrznego (§118 ust. 3, §133 ust. 9 i 10). W związku z tym wymogiem wspomniane przewody muszą zostać zaizolowane otuliną o grubości i współczynniku przenikania określonych w Załączniku nr 2 do rozporządzenia (tabela).

Izolujemy rury do centralnego ogrzewania

Izolowanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zabezpiecza je nie tylko przed utratą ciepła. Rury podlegające ciągłym ruchom związanym z rozszerzalnością cieplną, wewnątrz izolacji mogą się swobodnie przesuwać i są doskonale zabezpieczone także przed uszkodzeniami mechanicznymi, do których może dochodzić na skutek tarcia o ścianę.

Izolacja przewodów kanalizacyjnych korzystnie wpływa na ograniczenie hałasu towarzyszącego ich eksploatacji, a izolowanie odcinków instalacji prowadzonych po wierzchu ścian chroni użytkowników przed ewentualnym poparzeniem.

Na ściankach rur z zimną wodą wodociągową wykonanych ze stali, prowadzonych przez pomieszczenia o dużej wilgotności może się z kolei wykraplać para wodna. Dlatego one również powinny być zaizolowane termicznie.

Autor: Andrzej Szandomirski

Przewody centralnego ogrzewania trzeba izolować, żeby ograniczyć straty ciepła do otoczenia

Autor: Wiktor Greg

Izolacja chroni instalacje także przed uszkodzeniami mechanicznymi na skutek tarcia o przegrody budowlane

Grubość izolacji w zależności od rodzaju i lokalizacji instalacji
Pkt Rodzaj przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej [mm] o współczynniku przenikania ciepła 0,035 W/(m2.K)*
1 średnica wewnętrzna do 22 mm 20
2 średnica wewnętrzna 22-35 mm 30
3 średnica wewnętrzna 35-100 mm równa średnicy wewnętrznej rury
4 przewody i armatura o średnicy jak w punktach 1-3 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 1/2 grubości podanej w punktach 1-3
5 przewody c.o. o średnicy jak w punktach 1-3 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 1/2 grubości podanej w punktach 1-3
6 przewody c.o. o średnicy jak w punktach 1-3 ułożone w podłodze 6
7 przewody ogrzewania powietrznego wewnątrz izolacji cieplnej budynku 40
8 przewody ogrzewania powietrznego na zewnątrz izolacji cieplnej budynku 80

*jeśli materiał izolacyjny będzie miał inny współczynnik przenikania ciepła, trzeba skorygować grubość izolacji

Jak uzyskać ciepłą wodę użytkową?

W dzisiejszych czasach ciężko sobie wyobrazić dom bez ciepłej wody użytkowej. Wszędzie tam, gdzie...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Instalacja wodna. Rozprowadzenie rur do wody w...

Usytuowanie przyborów sanitarnych w remontowanej łazience zależy od możliwości doprowadzenia do nich...

Sposoby na wodę na działce. Co robić z deszczówką?

W myśl przepisów woda deszczowa jest ściekiem. Za odprowadzanie jej do systemu kanalizacji trzeba...

Instalacja wodna w domu – elementy, sposób...

Instalacja wodna w domu to układ połączonych przewodów, armatury oraz urządzeń doprowadzających wodę...

Na co należy zwrócić uwagę przy wykonaniu...

Podczas budowy przyłącza wodociągowego należy przede wszystkim przestrzegać zaleceń znajdujących się w jego...

Jaki system odpływowy powinieneś zamontować w...

W kabinie prysznicowej bez brodzika kluczową kwestią staje się wybór odpowiedniego odwodnienia....