| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje elektryczne » Czy kilkanaście obwodów elektrycznych w domu jednorodzinnym to za dużo?
Instalacja elektryczna dobrze zaplanowana

Czy kilkanaście obwodów elektrycznych w domu jednorodzinnym to za dużo?

Wszystko zależy od rodzaju i liczby odbiorników elektrycznych w domu. Projekt instalacji elektrycznej powinien jednak przewidzieć jej podział na kilkanaście lub więcej obwodów elektrycznych. Takie rozwiązanie sprawia, że awaria jednego z nich nie spowoduje unieruchomienia pozostałych.

Ile gniazd w jednym obwodzie elektrycznym?

Zgodnie z przepisami w jednym obwodzie nie powinno znajdować się więcej niż 10 gniazd wtykowych lub 20 punktów oświetleniowych. Duże odbiorniki energii, np. kuchenka elektryczna czy przepływowy podgrzewacz wody, powinny mieć oddzielne obwody elektryczne. Dotyczy to również systemu alarmowego.

Jak nie pomylić obwodów elektrycznych?

Wszystkie obwody elektryczne doprowadza się do rozdzielnicy głównej (tablicy bezpiecznikowej). Warto je opisać – żeby było wiadomo, które urządzenia bądź gniazda elektryczne są do nich podłączone. Każdy obwód musi być zabezpieczony odpowiednio dobranym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym, a cała instalacja – przynajmniej jednym wyłącznikiem różnicowoprądowym i ochronnikiem przeciwprzepięciowym (ich liczba będzie zależeć od tego, jak bardzo rozbudowana jest instalacja, oraz od zasobności naszego portfela).

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych warto dopilnować, czy są one wykonywane zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie. Ewentualne zmiany, które zaszły w trakcie wykonywania instalacji, powinny być naniesione przez elektryka w formie czytelnych rysunków i dołączone do dokumentacji powykonawczej.

Ważny odbiór instalacji elektrycznej

Gdy elektryk zakończy pracę, instalacja elektryczna przed przekazaniem do eksploatacji powinna zostać odebrana – czyli poddana oględzinom, próbom i pomiarom.

W trakcie odbioru instalacji sprawdza się m.in. skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem i przeprowadza próby rozruchowe. Na koniec zostaje sporządzony protokół odbioru.

Wykonanie pomiarów i wystawienie orzeczenia o dopuszczeniu instalacji do użytkowania powinien wykonać elektryk z uprawnieniami D (do pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu instalacji elektrycznych Jeżeli ma on również uprawnienia budowlane (UB), będzie mógł sam dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy.

W przeciwnym wypadku powinien to zrobić kierownik budowy na podstawie sporządzonego przez elektryka protokołu. Protokół ten, jak również oświadczenie elektryka o stanie instalacji elektrycznej w obiekcie podpisane na druku z zakładu energetycznego, będą potrzebne przy zgłoszeniu domu do oddania do użytkowania.

Po co projekt instalacji elektrycznej?

Dobry projekt instalacji elektrycznej sprawi, że korzystanie z urządzeń elektrycznych w domu będzie...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Energia elektryczna dla domu. Czy w Polsce może...

Czy potrafisz sobie wyobrazić świat bez prądu? W dzisiejszych czasach jesteśmy uzależnieni od energii...

Prawidłowe podłączenie gniazd elektrycznych

W „Muratorze” 6/2015 w artykule pt."Łączniki i gniazda wtyczkowe" opisujemy zasady podłączania...

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna przyda się każdemu, ale nie zawsze jej zastosowanie jest jednakowo opłacalne.

Łączniki światła i gniazda wtyczkowe: zasady...

Łączniki i gniazda wtyczkowe są jedynym widocznym elementem ukrytej w ścianach instalacji elektrycznej, więc...

Inteligentny dom ze SMARTHOME24.pl. Łatwe i...

Inteligentny dom, czyli sterowanie oświetleniem, roletami, domowymi urządzeniami elektrycznymi dzięki prostym...