| muratordom.pl » Instalacje » Alarm i ochrona » Montaż i korzystanie z instalacji alarmowej. 10 najczęstszych błędów

Montaż i korzystanie z instalacji alarmowej. 10 najczęstszych błędów

Instalacja alarmowa wykonana wadliwie, niestarannie lub z nieodpowiednich elementów sama nie stwarza wprawdzie bezpośredniego zagrożenia, ale może wprowadzić nas w błąd, dając nam złudne poczucie bezpieczeństwa. Uważajmy na błędy!

Elementy i urządzenia, z których składają się instalacje alarmowe, powinny być dobrane i zainstalowane przez profesjonalistów i cały czas pozostawać w pełnej gotowości. Dużym błędem jest użytkowanie rozbudowanych urządzeń bez objęcia ich profesjonalnym monitoringiem. Najdoskonalszy system bez monitoringu nie zapewni właściwej ochrony. Inne nie mniej ważne błędy to:

1. Złe odległości przewodów

Układanie przewodów łączących poszczególne czujniki z centralką zbyt blisko innych przewodów instalacji elektrycznych. Zalecany odstęp to co najmniej 40 cm.

2. Rezygnacja z drugiego sygnalizatora akustycznego

Rezygnacja z drugiego sygnalizatora akustycznego wynikająca zazwyczaj ze źle pojętej oszczędności. Dobrym rozwiązaniem jest instalowanie jednego sygnalizatora optyczo-akustycznego wewnątrz domu i drugiego na zewnątrz. Pierwszy ma alarmować mieszkańców, gdy są w domu, drugi – sąsiadów i przechodniów o zagrożeniu.

3. Czujki o tej samej częstotliwości

Instalowanie w jednym pomieszczeniu dwóch czujek radiowych pracujących na tej samej częstotliwości. Mogą wzajemnie zakłócać swoją pracę.

4. Brak awaryjnego zasilania

Instalowanie urządzeń alarmowych zasilanych z instalacji elektrycznej budynku bez zabezpieczenia zasilania z rezerwowego źródła, na przykład akumulatora.

5. Montaż nie przez specjalistę

Powierzanie wykonania instalacji ochronnej wykonawcy niemającemu stosownej wiedzy. Jeśli chcemy, aby naprawdę zapewniała bezpieczeństwo, warto zlecić jej zaprojektowanie, wykonanie i późniejszą konserwację specjalistom.

6. Niewłaściwa eksploatacja

Zaniechanie bieżącej konserwacji i napraw instalacji w trakcie eksploatacji.  Niestosowanie się do instrukcji producenta systemu przy jego instalowaniu i podczas eksploatacji. Dokonywanie we własnym zakresie przeróbek i zmian w urządzeniach.

7. Złe podłączenie linii telefonicznej

Niewłaściwe podłączenie linii telefonicznej do centrali alarmowej. Centrale mogą współpracować tylko z analogowymi łączami abonenckimi. Podłączenie obwodu telefonicznego bezpośrednio do sieci cyfrowej (na przykład ISDN) powoduje zniszczenie centrali. Łącze telefoniczne należy przyłączać do centralki, a aparat telefoniczny oraz faks łączyć z tym łączem przez centralkę. Taki sposób umożliwi centrali alarmowej całkowite przejęcie linii na czas alarmowania.

8. Rozładowany akumulator, jeden transformator

Podłączanie do centrali rozładowanego akumulatora (napięcie na zaciskach akumulatora bez podłączonego obciążenia mniejsze od 11 V). Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, rozładowany bądź długo nieużywany akumulator należy wstępnie doładować ładowarką. Zużyte akumulatory trzeba zutylizować.

Podłączanie do jednego transformatora dwóch urządzeń z zasilaczem.

9. Czujnik bez baterii

Pozostawianie autonomicznego czujnika z wbudowaną baterią bez baterii – spowoduje to jego wyłączenie. Jeśli sygnalizacja dźwiękowa w czujniku uruchamia się raz na minutę, oznacza to spadek napięcia w baterii i konieczność jej natychmiastowej wymiany.

10. Nietestowanie lub nieprawidłowe testowanie

Zapominanie o konieczności testowania urządzeń. System alarmowy powinno się testować przynajmniej raz na tydzień, przytrzymując przycisk „Test”, aż uaktywni się sygnalizator czujnika. W razie wątpliwości lub gdy test się nie powiedzie, czujnik należy oddać do serwisu albo wymienić.

Testowanie czujki pożarowej za pomocą otwartego płomienia. Może się to zakończyć zapaleniem czujnika i spowodowaniem pożaru.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Nowoczesne drzwi zewnętrzne – automatyczny zamek,...

Odpowiednio wyposażone drzwi zewnętrzne skutecznie zabezpieczą dom przed włamaniem. Poznaj sposób...

Inteligentny dom ze SMARTHOME24.pl. Łatwe i...

Inteligentny dom, czyli sterowanie oświetleniem, roletami, domowymi urządzeniami elektrycznymi dzięki prostym...

Inteligentny manipulator SATEL

Manipulator dotykowy INT-TSG to coś więcej niż obsługa alarmu. Manipulator służy do obsługi różnych...

Domowe systemy alarmowe. Jaki alarm do domu...

Zastanawiasz się jaki alarm do domu wybrać? Poznaj domowe systemy alarmowe SSWiN. Remont to okazja, aby...

Bezpieczny dom. Akcja specjalna

Z naszej akcji dowiesz się, jak zabezpieczyć dom przed włamaniem i nagłymi zdarzeniami - pożarem, powodzią,...