| muratordom.pl » Budowa » Fundamenty » Czy twoja izolacja fundamentu wymaga izolacji obwodowej? Poradnik

Czy twoja izolacja fundamentu wymaga izolacji obwodowej? Poradnik

Posiadanie domu podpiwniczonego wymusza odpowiednią izolację domu. Aby wilgoć nie dostawała się do przegród, nie wchodziła w ściany, potrzebna jest skuteczne hydroizolacja. W wielu przypadkach eksperci zalecają również wykonanie izolacji obwodowej. Sprawdź, czy twój dom jej potrzebuje lub czy wystarczy sama izolacja fundamentu.

Zawsze potrzebne, zawsze razem

Izolacja fundamentu powinna - dla pełnej ochrony - składać się z dwóch rodzajów izolacji – przeciwwodnej i termicznej. Ta druga zabezpiecza pierwszą przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą powstać w trakcie obsypywania fundamentów żwirem lub gruntem. Gdy dojdzie do przerwania ciągłości hydroizolacji, w ściany będzie wnikać wilgoć. Naprawy tego rodzaju uszkodzeń są bardzo kosztowne i czasochłonne, dlatego najlepiej już w fazie projektowania piwnic zaplanować nie tylko ich pełną hydroizolację, ale także odpowiednie rozwiązania ocieplenia. Praktyka pokazuje, że najkorzystniejsza jest izolacja obwodowa – nie tylko ze względów ekonomicznych, lecz także z punktu widzenia fizyki budowli. Izolacja umieszczona od wewnątrz co prawda może być wykonywana po zakończeniu budowy, ale niezwykle ważne staje się jej prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. Jeśli stanie się inaczej, procesy cieplno-wilgotnościowe występujące w tej przegrodzie staną się przyczyną pojawiania się grzyba i pleśni.
Wilgoć w gruncie, przed którą zabezpiecza się ściany fundamentowe, występuje w różnych postaciach, jako woda:

  • podciągana kapilarnie;
  • przesiąkająca przez grunt;
  • zaskórna;
  • gruntowa.

Z czego izolacja obwodowa

Rola systemu izolacji obwodowej w skutecznej ochronie hydroizolacji jest tym ważniejsza, że to migrująca woda, zawierająca rozpuszczone substancje organiczne i sole mineralne, jest najczęściej przyczyną uszkodzenia ścian piwnic i ich przyspieszonej degradacji.Ze względu na specyficzne warunki, na jakie cały czas jest narażona część podziemna budynku (wilgoć, parcie wód gruntowych oraz gruntu, cykliczne zamrażanie i odmrażanie), materiał termoizolacyjny do izolacji obwodowej musi mieć odpowiednie właściwości, między innymi wysoką trwałość i stabilność parametrów fizyko-mechanicznych. Jednym z takich materiałów jest polistyren ekstrudowany, czyli XPS. Dzięki temu, że komórki są wypełnione powietrzem, XPS jest lekki i ma bardzo dobre własności termoizolacyjne.

Ochrona cokołu

Cokół to najniższy nadziemny element budynku wysunięty lub cofnięty poza lico wyższych partii ścian. Oprócz znaczenia typowo architektonicznego pełni on funkcję ochronną ścian zewnętrznych w tej części budynku. Ściany zewnętrzne w pasie położonym bezpośrednio nad przylegającym gruntem narażone są na szczególnie silne działanie opadów atmosferycznych, wody gruntowej (podciąganie kapilarne), wody rozbryzgowej, zalegającego śniegu i wahania temperatury. Cokół jest także bardzo zagrożony uszkodzeniami mechanicznymi. Najmniejsza dopuszczalna wysokość cokołu uwarunkowana jest wysokością rozpryskiwania się wody deszczowej od opaski wokół budynku. Wynosi ona:

  • przy opasce żwirowej – minimum 30 cm;
  • przy opasce z płyt betonowych lub kostki – minimum 50 cm.

Izolacja fundamentu i ścian fundamentowych w obrębie cokołu powinna stanowić przedłużenie izolacji ścian parteru. Należy dokładnie zaprojektować i wykonać połączenie termoizolacji cokołu z termoizolacją ścian parteru oraz izolacją obwodową. Szczególnie niekorzystny jest brak izolacji termicznej węzła konstrukcyjnego występującego w tej strefie, czyli połączenia ściany zewnętrznej ze stropem. Do wykonania termoizolacji cokołu również należy użyć płyt z XPS. Trzeba jednak wybrać takie, które mają szorstką powierzchnię zewnętrzną. Będzie do niej dobrze przylegać tynk lub okładzina cokołu.

Dom podpiwniczony? Zadbaj o dobrą izolację fundamentu

Rosnące koszty zakupu działki oraz budowy domu coraz skłaniają architektów oraz inwestorów do projektowania i realizowania domów podpiwniczonych. A to dlatego, że pomieszczenia zagłębione w gruncie mogą stanowić przydatną powierzchnię użytkową. Gdy mają być wykorzystane do celów mieszkalnych, trzeba pionowo izolować termicznie ich ściany zewnętrzne, by ograniczyć straty ciepła i ewentualne niekorzystne zjawiska mogące się pojawić w wyniku pracy tej przegrody w tak ekstremalnych warunkach, na przykład na skutek występowania wód gruntowych. Ten rodzaj ochrony termicznej jest nazywany izolacją obwodową i oznacza układ warstw izolacyjnych zewnętrznych ścian budynku stykających się bezpośrednio z gruntem. Izolacja obwodowa nie tylko zwiększa komfort użytkowania pomieszczeń w piwnicach, ale jest też ważna ze względów ekonomicznych. Szacunki mówią, że ściany piwnic stykające się z gruntem są odpowiedzialne za aż 20% strat ciepła w całym budynku.

Izolacja obwodowa likwiduje straty ciepła?

Izolacja obwodowa może je zminimalizować, co przekłada się na wymierne korzyści dla inwestora, ponieważ jego nakłady finansowe na ogrzanie tych pomieszczeń będą niższe. Gdy izolacja termiczna jest niedostateczna lub jej brak, temperatura przegród jest w sposób odczuwalny niższa od tej we wnętrzu pomieszczenia, co tworzy wrażenie dyskomfortu cieplnego. Oczywiście to odczucie można wyeliminować, podnosząc temperaturę w pomieszczeniu, ale oznacza to duże straty energii i kłopoty wynikające z niekorzystnych dla przegrody procesów cieplno-wilgotnościowych. Izolacja obwodowa ścian piwnic powinna być układana na zewnątrz izolacji przeciwwodnej w taki sposób, by stanowiła ciągłą (bez mostków termicznych) warstwę otaczającą bryłę domu. Taki układ będzie dodatkowo chronić izolację przeciwwodną przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Uwaga! Izolacja obwodowa odgrywa istotną rolę również w takiej sytuacji, gdy z gruntem stykają się ściany pomieszczeń nieogrzewanych. W przypadku zmiany funkcji takiego pomieszczenia można uzyskać korzystne parametry przegrody bez konieczności wykonywania dodatkowych prac izolacyjnych.

Autor: Andrzej Szandomirski , DOW

Izolację obwodową z płyt z polistyrenu ekstrudowanego wykonuje się szybko między innymi dzięki temu, że płyty są lekkie i łatwe w obróbce

Autor: Andrzej Szandomirski , DOW

Po przyklejeniu płyt wystarczy je obsypać żwirem lub gruntem – ich powierzchnia nie ulega zniszczeniu pod wpływem wilgoci i związków chemicznych zawartych w glebie

Każda piwnica potrzebuje izolacji termicznej. Zobacz, jak to zrobić

Piwnica kojarzy się z miejscem chłodnym i wilgotnym. Rzadko kiedy jest w niej tylko skład opału lub...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Jak ocieplić piwnicę? Sposoby na skuteczną...

Odpowiedź, na pytanie jak ocieplić piwnicę jest trudna. Inaczej wygląda bowiem izolacja ścian piwnicy a...

Betonowanie płyty fundamentowej - nasz film z...

Popularność płyty fundamentowej rośnie. Płyta lepiej izoluje część mieszkalną od chłodu i wilgoci. Tylko jak...

Izolacja fundamentów tradycyjnych. Jak ochronić...

Dom musi być szczelnie odgrodzony od gruntu. Odpowiednia izolacja fundamentów ma go ochronić przed...

Hydroizolacja fundamentów. Jak wybrać papę...

Jednym z powszechnie stosowanych materiałów do hydroizolacyji fundamentów jest papa bitumiczna....

Wzmacnianie gruntu pod inwestycją? Sprawdź, jak...

Często okazuje się jednak, że odpowiednia lokalizacja obiektu kryje w sobie potrzebę wzmacniania gruntu....