Problemy z budową domu na skarpie. Konstruktor podpowiada, jak ich uniknąć

2017-09-25 12:55 Dariusz Karolak
Dom na skarpie
Autor: Andrzej T. Papliński Nachylenie zbocza ma wpływ na koszty inwestycji ze względu na wysokość ścian fundamentowych i konieczność dużych robót ziemnych. Najlepszym sposobem posadowienia domu są fundamenty schodkowe. Najczęściej praktykowanym sposobem ograniczenia prac ziemnych i kosztów jest budowa piwnicy w opadającej części fundamentu

Przed budową domu na skarpie najważniejsza jest rzetelna opinia geotechnika. Warto też, by potwierdził on swoje ekspertyzy tuż po wykonaniu wykopów. To bardzo dobra praktyka, bo ze skarpą nie ma żartów. Budując dom na skarpie warto też zastosować fundamenty schodkowe zamiast tradycyjnych oraz pamiętać o drenażu.

Niebezpieczna skarpa

Najniebezpieczniejsze są osuwiska oraz zsuwy zbocza. Zjawiska te mogą wystąpić, gdy wzdłuż dowolnej ciągłej powierzchni zbocza lub skarpy siły ścinające (wynikające z ciężaru własnego gruntu i obciążeń zewnętrznych, na przykład ciężaru budynku) przekroczą wytrzymałość gruntu na ścinanie. Czasami obserwuje się spływ skarp w okresie wiosennym. Jeżeli są one z gruntów wysadzinowych (pyły), to często pod ich powierzchnią tworzą się soczewki lodu. Powodują one zwiększenie wilgotności gruntów na wiosnę i zmniejszenie się w nich tarcia wewnętrznego, co skutkuje spływem skarpy w dół.

Fundamenty schodkowe

Na skarpie raczej nie projektuje się fundamentu poziomego. To drogie rozwiązanie i technicznie trudne do wykonania. Lepiej zrobić podstawę fundamentów w kształcie stopni, nadając im wzdłuż ścian charakter schodów (fundamenty schodkowe lub z uskokami). Ważne jest, aby najpłytsze zagłębienie fundamentów nie wypadło powyżej głębokości przemarzania gruntu, czyli od 80 do 140 cm, w zależności od rejonu kraju. Wysokość stopni ławy fundamentowej zależy od rodzaju gruntu – jej wyznaczenie to zadanie dla konstruktora. Zbrojenie w ławach powinno być łączone na zakład w miejscach schodków oraz w narożnikach w rzucie – zbrojenie dwóch ław łączy się prętami w kształcie litery L, zapewniając ich ciągłość. W przypadku wysokich ścian fundamentowych (gdy nie ma piwnicy) należy w poziomie podłogi parteru wykonać wieniec dodatkowo usztywniający ściany domu. Konstrukcja budynku musi być jak najsztywniejsza, trzeba między innymi zastosować stropy żelbetowe monolityczne, z betonu o klasie nie mniejszej niż C20/25 (B25).

Piwnica zamiast podłogi na gruncie

Częściej stosowanym rozwiązaniem jest wkomponowanie budynku w pochyłość zbocza w celu ograniczenia ilości robót ziemnych i uzyskania dodatkowych pomieszczeń w miejscu zasypki pod podłogę na gruncie. Trzeba tylko pamiętać, że różnica poziomów na przeciwległych ścianach zależy od nachylenia terenu. Przy szerokości budynku wynoszącej 10 m różnica dla zbocza o nachyleniu 5° wyniesie około 88 cm, a przy nachyleniu 20° – około 364 cm. Stopień nachylenia zbocza będzie miał wpływ na koszty inwestycji – zależą od niego wysokość ścian fundamentowych i ilość robót ziemnych.

Podłoga na gruncie zamiast piwnicy

Jeżeli w budynku nie będzie piwnic, wnętrze ścian fundamentowych trzeba wypełnić zagęszczoną pospółką. Prawidłowe zagęszczenie jest bardzo ważne, bo przy miąższości warstw wypełnienia o wysokości 3 m – jak na tej budowie – późniejsze osiadanie posadzki może być bardzo duże! Czasami inwestorzy z oszczędności czy z powodu tempa prac rezygnują z zagęszczania, zostawiając nasyp na dłuższy czas. To ryzykowna operacja, na pewno niewarta uzyskanych oszczędności.

Drenaż opaskowy

Zawsze należy wykonać drenaż opaskowy w poziomie fundamentów budynku na skarpie z odprowadzeniem wody w dół zbocza. Dzięki drenażowi nie ma problemów z wodą opadową spływającą po powierzchni gruntów nieprzepuszczalnych. Nie wolno łączyć drenażu opaskowego z kanalizacją deszczową. Trzeba wykonać osobną instalację do odprowadzenia wody opadowej z połaci dachowych w dół zbocza.

Geowłóknina na wszelki wypadek

Podczas zagospodarowywania terenu działki i wykonywania małej architektury warto stosować geowłókninę. Jej zadaniem jest wzmocnienie słabego podłoża nasypów. Zapobiega wciskaniu w rodzimy grunt kruszywa z warstw nadbudowy, poprawia odwodnienie skarpy i zapobiega rozmyciu jej przez wodę.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE