Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana

2022-07-06 14:29
działka budowlana
Autor: Andrzej Szandomirski Nie na każdej działce można zbudować dom, lepiej wiedzieć, jak to sprawdzić

Spełnienie marzenia o budowie domu zaczyna się od kupna działki. Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana? Czy będziemy mogli postawić na niej dom?

Nie każda nieruchomość kwalifikuje się pod budowę domu jednorodzinnego. Bywa, że działka znajdująca się w atrakcyjnej lokalizacji nie ma takiego przeznaczenia albo nie może uzyskać takiej kwalifikacji. Zanim więc podejmiemy decyzję o kupnie parceli, należy sprawdzić, co będzie można na niej zbudować.

Działka budowlana. Co sprawdzic przed jej zakupem.

Działka budowlana definicja

Żeby działka była budowlana musi spełniać określone warunki. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. za działkę budowlaną uznaje się:

nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Zatem działka budowlana to taka nieruchomość, na której można zmieścić dom i do której można dojechać. Ten drugi warunek jest szczególnie istotny, ponieważ przed laty wydzielano działki bez dostępu do drogi i teraz jest problem z uzyskaniem możliwości dojazdu (wytyczenie i kupno drogi, służebność drogi). Lepiej, gdy działka jest uzbrojona, ale można się budować również na działce nieuzbrojonej i we własnym zakresie zapewnić dostęp do mediów.

Działkami budowlanymi są również parcele zabudowane obecnie lub takie, na których budynki mieszkalne zostały wyburzone. Działka budowlana może też powstać w wyniku podziału większej działki budowlanej. Należy jednak pamiętać, że na danym terenie mogą istnieć ograniczenia co do minimalnej wymaganej wielkości nowo wydzielonej działki budowlanej.

Informacje dotyczące działki należy sprawdzać przede wszystkim w urzędzie odpowiednim ze względu na jej lokalizację.

Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana
Autor: Bruk-Bet Zanim podejmiemy decyzję o kupnie działki, trzeba upewnić się, co będzie można na niej zbudować

Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana - plan zagospodarowania przestrzennego i studium

Podstawowym dokumentem umożliwiającym sprawdzenie, czy działka jest budowlana jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Plany powinny być opracowane dla całego obszaru kraju, lecz niestety tak nie jest. W takiej sytuacji należy zapoznać się ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP). Studium jest dokumentem nadrzędnym, na jego podstawie opracowuje się miejscowe plany zagospodarowania. Zarówno w planie miejscowym, jak i w studium jest część opisowa oraz mapy. Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne są oznaczone kolorem jasnobrązowym z symbolem MN.

Przeczytaj też: Co oznaczają symbole w planie miejscowym i ewidencji gruntów?

Plan oraz studium są publiczne. Każdy może sprawdzić status interesującej go nieruchomość, także nie będąc jej właścicielem. W tym celu należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu. W odpowiedzi otrzyma się opis przeznaczenia terenu, tak jak jest to ujęte w planie.

Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana
Autor: UM Opole Mapa do planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Szczepanowic w Opolu

Decyzja o warunkach zabudowy

Jeśli dla danego terenu nie ma opracowanego planu, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, tak zwanej wuzetki. Decyzję również może uzyskać każdy, także osoba niebędąca właścicielem działki.

Przeczytaj też: Umowa przedwstępna kupna działki: kiedy i dlaczego potrzebna

We wniosku o wydanie decyzji należy bliżej określić, jaki budynek chcielibyśmy tam wybudować. W odpowiedzi zostanie sprecyzowane, jaką zabudowę dopuszcza dla danej lokalizacji miejscowe prawo.

Jak złożyć wniosek o wypis z planu lub wydanie wuzetki 

W związku z informatyzacją urzędów w niektórych lokalizacjach jest możliwe złożenie wniosku o wypis z planu lub wydanie wuzetki przez internet. Jeśli nie przewidziano takich procedur, wniosek trzeba złożyć na piśmie – osobiście w urzędzie lub drogą pocztową.

Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana w internecie

Informacje o statusie nieruchomości można znaleźć również w internecie. Przede wszystkim na stronie internetowej miasta lub gminy w zakładce o planowaniu przestrzennym powinny znajdować się uchwały dotyczące planów zagospodarowania dla różnych obrębów ewidencyjnych. Znając numer działki i obrębu, w którym jest położona, można odszukać tam potrzebne informacje.

Przeczytaj też: Dobra działka budowlana: jak ją kupić? Co sprawdzić?

Kolejnym miejscem do znalezienia danych o nieruchomościach i sprawdzenia czy działka jest budowlana jest serwis Geoportal.gov.pl. Znajduje się w nim zakładka Plany zagospodarowania przestrzennego. Jeśli odnajdziemy na mapie interesującą nas działkę, wyświetlą się dane z ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli dla danego terenu jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, wyświetli się tekst odpowiedniej uchwały.

Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana
Autor: Geoportal.gov.pl W części mapowej serwisu Geoportal.gov.pl można znaleźć informacje o działkach, a także o planach zagospodarowania przestrzennego

W serwisie można znaleźć też mapy pokazujące tereny, dla których są opracowane plany zagospodarowania przestrzennego.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie jednostki samorządu mają plany zagospodarowania przestrzennego w wersji elektronicznej. Dlatego lepiej upewnić się w urzędzie co do statusu działki.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.