Co oznaczają symbole w planie miejscowym i ewidencji gruntów?

2017-08-23 17:28
Co oznaczają symbole w planie miejscowym i ewidencji gruntów?
Autor: Andrzej T. Papliński Zarówno plan miejscowy, jak i warunki zabudowy są opracowywane przez organy gminy lub miasta. W miejscowym urzędzie możemy więc sprawdzić, czy działka jest objęta obowiązującym planem miejscowym. Jeśli nie, trzeba złożyć wniosek o ustalenie warunków jej zabudowy

Co oznaczają symbole używane w planie miejscowym i ewidencji gruntów? Wyjaśniamy oznaczenia działek. Sprawdź, czy działka, którą chcesz kupić jest rolna, przeznaczona na łąki albo pastwiska. Dowiedz się, jak zagospodarowane zostaną sąsiednie działki i jakiego typu inwestycje tam powstaną: sportowe, usługowe, a może przemysłowe.

Ewidencja gruntów i budynków jest rejestrem publicznym zawierającym informacje na temat nieruchomości - gruntów, budynków i lokali oraz dane ich właścicieli. Ewidencja gruntów informuje o położeniu, powierzchni, granicy oraz rodzaju użytków gruntowych, o położeniu, przeznaczeniu i funkcji budynków znajdujących się na tych gruntach oraz przeznaczeniu, funkcji i powierzchni lokali. Ponadto w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się włascicieli nieruchomości, adres ich stałego pobytu, informację czy obiekt został wpisany do rejestru zabytków lub objęty formą ochrony przyrody, wartość kastralną nieruchomości, a także informacje o umowach dzierżawy, jeśli zostały zawarte.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to uchwalany przez gminę akt prawa miejscowego, w którym ustala się rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu (czyli co właściciele nieruchomości mogą na nich wybudować i jaką prowadzić działalność oraz czy nie grozi im wywłaszczenie). Przy tworzeniu planu gmina powinna uwzględnić zarówno interes publiczny, jak i prywatny właścicieli nieruchomości objętych planem miejscowym, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Szczegółowy tryb uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został określony w art. 14-29 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plan miejscowy to przepis prawa miejskiego uchwalany przez radę miasta lub gminy. Jest on dostępny w wydziale architektury urzędu gminy. Plany miejscowe może bezpłatnie obejrzeć każdy zainteresowany, może także poprosić o wypis i wyrys z planu, ale za to trzeba już zapłacić (wysokość opłaty zależy od gminy).

Fragment planu miejscowego

Co sprawdzić w planie miejscowym
Autor: archiwum muratordom W planie miejscowym możemy sprawdzić przeznaczenie sąsiednich terenów (czy nie będzie tam ruchliwej drogi, uciążliwej zabudowy przemysłowej albo dużego obiektu handlowego). Takich informacji nie znajdziemy w warunkach zabudowy, które dotyczą wyłącznie wskazanej działki.

WIDEO. Dokumenty konieczne do rozpoczęcia budowy domu

Z planu miejscowego dowiesz się:

 • czy działka znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej, czy też ma inne przeznaczenie (rolne, leśne, usługowe, produkcyjne itp.),
 • czy oprócz domu mieszkalnego mogą tam powstać (na działce lub w bezpośrednim sąsiedztwie) także obiekty usługowe lub produkcyjne,
 • jakie są wymogi co do charakteru i gabarytów zabudowy, czyli: czy może tu powstać dom wolno stojący, bliźniak czy szeregówka, ile może mieć kondygnacji, jaką powierzchnię zabudowy, kształt dachu (na przykład dwuspadowy) i kąt nachylenia połaci dachu, położenie kalenic względem ulicy itp.,
 • czy działka leży w strefie ochrony konserwatorskiej (jeśli tak, to niewykluczone, że będzie trzeba dostosować architekturę projektowanego budynku do istniejącej zabudowy), 
 • jaki jest przebieg projektowanych ulic, czy istniejące drogi będą poszerzane, jakie są linie zabudowy (może się okazać, że część działki przeznaczona jest pod ulicę, a na pozostałej nie da się nic wybudować, bo z uwagi na linie zabudowy trzeba by się cofnąć z budynkiem aż do granicy sąsiada, a sąsiad nie musi się na to zgodzić),
 • czy w okolicy planowane są obiekty, które mogłyby okazać się uciążliwe (szkoła, stadion, cmentarz, targowisko) lub wręcz szkodliwe (autostrada, fabryka, składowisko odpadów) albo zmieniające charakter okolicy (na przykład osiedle domów wielorodzinnych),
 • czy działka leży w strefie ochronnej, czyli pasie terenu, na którym obowiązuje całkowity lub częściowy zakaz zabudowy; strefy takie ustanawia się najczęściej wokół parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, ujęć wody, linii wysokiego napięcia, oczyszczalni ścieków, zakładów produkcyjnych, cmentarzy, torów kolejowych.

Oznaczenia używane w ewidencji gruntów:

 • R – grunty orne;
 • S-R, S-Ł, S-Ps – sady;
 • Ł – łąki;
 • Ps – pastwiska;
 • B-R, B-Ł, B-Ps – grunty rolne zabudowane;
 • Wsr – grunty pod stawami;
 • W – rowy;
 • Ls – lasy;
 • Lz, Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps – grunty zadrzewione i zakrzewione;
 • B – tereny mieszkaniowe;
 • Ba – tereny przemysłowe;
 • Bi – inne tereny zabudowane;
 • Bp – tereny przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane);
 • Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;
 • N – nieużytki;
 • dr – drogi;
 • K - użytki kopalne;
 • Tk - tereny kolejowe;
 • Ti - inne terny komunikacyjne;
 • Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych;
 • Wm - grunty pod wodami morskimi;
 • Wp - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi;
 • Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi;

Oznaczenia używane w planie miejscowym:

 • MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 • MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
 • MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
 • MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami;
 • U – tereny zabudowy usługowej;
 • UO - tereny usług oświaty;
 • US – tereny sportu i rekreacji;
 • R – tereny rolnicze;
 • RM – tereny zabudowy zagrodowej;
 • P – tereny obiektów produkcyjnych;
 • ZN, ZP – tereny zieleni;
 • ZL – lasy;
 • ZZ – tereny zagrożone powodzią;
 • KD, KDW – tereny dróg;
 • KUG - ulica główna; 
 • KUD - ulica dojazdowa; 
 • KUL - ulica lokalna;

Wideo: zakup działki - jak sprawdzić warunki gruntowe i granice działki

Zakup działki - kiedy sprawdzić warunki gruntowe i granice działki?

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
muratordom
|

Zapraszamy do zadawania pytań naszym ekspertom. Na pytania z zakresu prawa budowlanego odpowiada Klaudia Łapińska - radca prawny:
http://muratordom.pl/eksper...

Pozdrawiamy,
zespół Muratordom.pl

Monia
|

Chce kupić działkę ma symbol R powierzchnia 3001 m . Czy mogę na niej odbudować dom?

Łukasz Tuman
|

Mam dzialke budowlana przestawili mi ja na bp nie wiem dla czego bo na dzialce od 2 lat stoj dom przykryty budowa zamknieta. Moze ktos cos wie na ten temat? =)

irek
|

a symbole dzialki RO czy mozna na niej budowac moze ktos wie??