Ubezpieczenie domu - na co zwrócić uwagę wybierając polisę ubezpieczeniową?

2016-03-18 14:16 Agnieszka Witulska
Ubezpieczenie domu - jak wybrać polise ubezpieczeniową?
Autor: Andrzej Szandomirski

Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej nie jest łatwą decyzją. Na rynku dostępnych jest wiele ofert zróżnicowanych pod względem przedmiotu ubezpieczenia, zakresu udzielonej ochrony oraz wysokości składki. Sprawdź, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę podejmując decyzję o zakupie ubezpieczenia domu.

Zakres ubezpieczenia 

Kiedy szukamy odpowiedniej oferty, powinniśmy wiedzieć, od jakich zagrożeń chcemy być chronieni. Czy tylko od zdarzeń losowych (jak pożar, powódź, ulewny deszcz, gradobicie, uderzenie pioruna, wybuch), czy również od włamania, kradzieży, rabunku, dewastacji, odpowiedzialności cywilnej wobec innych osób związanej z zachowaniem naszych dzieci, użytkowaniem domu lub posiadaniem psa.

Sprawdź: Od jakich zdarzeń możesz ubezpieczyć dom w budowie?

Jeśli oferta ubezpieczenia nie zawiera ryzyka, które jest dla nas ważne, dowiedzmy się, czy można wykupić opcję dodatkową. Właściciele domów mogą zwykle wybrać jeden z kilku pakietów różniących się zakresem ubezpieczenia i ceną lub samemu skomponować polisę.

Przedmiot ubezpieczenia

Ważne jest też, czy polisa ubezpieczeniowa obejmie tylko dom mieszkalny, czy również garaż wolno stojący i inne obiekty na działce (ogrodzenie, bramę wjazdową z siłownikiem, altanę śmietnikową itp.).

Warunki ubezpieczenia (o.w.u.)

Zakres oferowanej ochrony trzeba sprawdzić w tak zwanych ogólnych warunkach ubezpieczenia (o.w.u.). W dokumencie tym określa się też prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania. Pamiętajmy, że podpisując polisę, potwierdzamy, że otrzymaliśmy o.w.u. i zapoznaliśmy się z ich treścią.

Koszt rocznego ubezpieczenia domu

Za pełne ubezpieczenie domu i od zdarzeń losowych, i od kradzieży zapłacimy średnio 1000 zł rocznie.

Cena jednak nie powinna być jedynym elementem branym pod uwagę przy wyborze ubezpieczenia. Niska składka zazwyczaj nie gwarantuje dostatecznej ochrony. Nawet gdy zakres ubezpieczenia jest szeroki, to w o.w.u. można znaleźć równie bogaty katalog wyłączeń.

Ważne

Na jaką sumę się ubezpieczyć? 

Kwota składki rocznej zależy nie tylko od zakresu, ale i od sumy ubezpieczenia (zwanej też limitem odpowiedzialności lub sumą gwarancyjną), czyli maksymalnej wartości odszkodowania, które może być wypłacone na podstawie konkretnej umowy. Wysokość sumy ubezpieczenia określa właściciel nieruchomości, biorąc pod uwagą wartość rynkową domu i wszystkich znajdujących się w niej przedmiotów. Nie warto jej zaniżać, bo co prawda zapłacimy wtedy niższą składkę, jednak gdyby doszło do szkody, zakład ubezpieczeń miałby prawo pomniejszyć odszkodowanie proporcjonalnie do niedoszacowania wartości mienia (tak zwane niedoubezpieczenie).

Warto sprawdzić, czy dana firma oferuje ubezpieczenie od kradzieży mienia w systemie tak zwanego pierwszego ryzyka. Właściciel powinien wówczas przeanalizować, jaka może być maksymalna wartość jednorazowej szkody, bo prawdopodobieństwo, że utraci wszystko w wyniku włamania i kradzieży, jest niewielkie. Dzięki temu zapłaci niższą składkę.

Trzeba pamiętać, że suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania (tak zwana konsumpcja sumy ubezpieczenia). W takiej sytuacji powinniśmy się doubezpieczyć (zapłacić dodatkową składkę), żeby przywrócić poprzedni limit odpowiedzialności zakładu. Jeśli odszkodowanie będzie równe tej sumie, umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu, chyba że przewidziano w niej inne rozwiązanie.

Warto dowiedzieć się, czy polisa zawiera:

  • ubezpieczenie wartości odtworzeniowej majątku (w razie szkody zakład wypłaci odszkodowanie, które pozwoli naprawić lub zakupić utracone przedmioty), czy rzeczywistej (odszkodowanie będzie pomniejszone o stopień zużycia technicznego utraconej rzeczy, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku sprzętu RTV i komputerowego, który szybko traci na wartości); 
  • podlimity na określone kategorie szkód, na przykład utratę gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, sprzętu elektronicznego, przedmiotów przechowywanych w garażu (przykładowo polisa może przewidywać, że w wypadku kradzieży gotówki odszkodowanie nie może przekroczyć 5% sumy ubezpieczenia);
  • franszyzę lub udział własny, czyli określone kwotowo bądź procentowo ograniczenia w wypłacanych odszkodowaniach (franszyza integralna polega na braku ochrony drobnych szkód, na przykład do 200 zł, a udział własny bądź franszyza redukcyjna na pomniejszeniu odszkodowania o określoną wartość). Dowiedzmy się, czy możliwe jest wykupienie udziału własnego za dodatkową składką; 
  • dużo wyłączeń odpowiedzialności, czyli zdarzeń, za które zakład ubezpieczeń nie odpowiada (przykładowo szkody na skutek przenikania wód gruntowych, przepięć elektrycznych). Wyłączenia mogą też dotyczyć rodzaju mienia; 
  • usługę home assistance i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
Paulina
|

Dom mam ubezpieczony w ********, od rożnych ryzyk i zdarzeń losowych. Warto mieć polisę bo jednak zdarzają się rożne sytuacje, mi już dwa razy zalało piwnicę, raz sufit i pękła mi płyta indukcyjna.