Jak prawidłowo ocieplić strop na strychu?

2016-08-25 17:41

Mam dom z lat 60, parterowy, ze strychem. Ściany zewnętrzne są już docieplone styropianem grubości 5 cm (łączna grubość muru wynosi teraz 55 cm.). Obecnie przymierzam się do docieplenia stropu żelbetowego, pomiędzy mieszkaniem a strychem (suszarnia, magazyn na rzeczy chwilowo niepotrzebne). Planuję położyć na stropie twardy styropian grubości około 8 cm i wykonać podłogę z płyt OSB o grubości 18 mm. Chciałbym uniknąć robienia szlichty, ze względu na słabość konstrukcji domu, a zwłaszcza jego fundamentów. Czy grubość styropianu wynosząca 8 cm będzie wystarczająca, a jeśli nie, to jaka powinna być? Czy zastosować jedną warstwę styropianu frezowanego, czy też dać dwie warstwy po 4 cm i każdą z nich układać na mijankę (chciałbym uniknąć mostków termicznych)? Która wersja będzie cieplejsza? Czy zastosować folię paroizolacyjną, czy też styropian można położyć bezpośrednio na posadzkę, bez klejenia? Czy na twardy styropian EPS 100 można bezpośrednio położyć płytę OSB (bez legarów), mocując ją do stropu kołkami umieszczonymi w narożnikach?

Proponuję zwiększyć grubość styropianu do co najmniej 15 cm, ponieważ przez źle zaizolowany strop ucieka najwięcej ciepła. Styropian, np. GOLD dach-podłoga firmy Termo Organika, może być układany w dwóch warstwach, na przykład 5 i 10 cm. Nie musi to być styropian z bokami frezowanymi. Gdy styropian jest starannie ułożony to nie następują straty ciepła przez szczeliny na połączeniu płyt. Styropian nie stanowi żadnych wartości odżywczych dla gryzoni, zatem nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczania płyt na strychu. Układ warstw i kolejność prac powinna być następująca:

  • sprawdzenie równości podłoża i ewentualne wyrównanie przed ułożeniem płyt styropianowych;
  • rozłożenie folii paroizolacyjnej (zwykła folia budowlana);
  • rozłożenie płyt styropianowych w dwóch warstwach (bez żadnego klejenia);
  • ułożenie płyt OSB.

Przy sporadycznym korzystaniu ze strychu, płyty OSB będą rozkładać ciężar wywołany chodzeniem użytkowników na większą powierzchnię, co zapobiegnie uszkodzeniu płyt styropianowych. Sąsiadujące ze sobą płyty OSB można połączyć przy pomocy odpowiednich łączników (płaskowniki z otworami na wkręty do drewna) w celu zapewnienia stabilności układu.