Panel ogrodzeniowy na płot. Ile kosztuje kompletne ogrodzenie panelowe i jak je zamontować?

2023-11-13 13:02

Ogrodzenie panelowe to rozwiązanie powszechnie stosowane do ogradzania terenów prywatnych – nie tylko ze względów na cenę. Panele ogrodzeniowe są trwałe, nie wymagają konserwacji, a montaż ogrodzenia panelowego z podmurówką jest prosty. Co więcej – w razie uszkodzenia panela możliwy jest bezproblemowy demontaż i wymiana na nowy.

Spis treści

  1. Budowa ogrodzenia w świetle prawa
  2. Jakie wymiary ogrodzenia panelowego
  3. Ogrodzenie panelowe a granica działki
  4. Montaż ogrodzeń panelowych
  5. Co to jest panel ogrodzeniowy?
  6. Ogrodzenie panelowe cena za mb

Moja działka ma kształt prostokąta, a ponieważ częściowo ogrodzenie już istnieje, bo zostało wybudowane przez sąsiadów (z tyłu oraz na jednym z boków posesji) – mnie pozostało wykonanie płotu od frontu i z boku.

Ogrodzenie od strony wejściowej zostanie zbudowane na fundamencie – z gotowych pustaków betonowych i z wpasowanych w nie ozdobnych przęseł metalowych.

Ogrodzenie z boku działki zostało wykonane z gotowych paneli ogrodzeniowych. Tu wyraźnie muszę podkreślić, że ogrodzenie panelowe, wyglądające nieco na przemysłowe, nie jest ogrodzeniem ozdobnym, które widziałbym u siebie chociażby na frontowej stronie działki. Zdecydowałem się na nie tylko na bocznej stronie, która będzie mniej widoczna. Tym bardziej że powstanie od gospodarczej strony budynku i docelowo będzie też częściowo przysłonięte przez nasadzenia roślinne.

Budowa ogrodzenia w świetle prawa

Przygotowując się do budowy ogrodzenia, trzeba sprawdzić, czy planowane prace będą zwolnione z formalności urzędowych, czy może będą wymagały zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. To wszystko reguluje Prawo budowlane, które dodatkowo porusza takie kwestie, jak posadowienie ogrodzenia względem granic, a nawet szerokość i sposób otwierania furtki i bramy.

W zasadzie budowa ogrodzenia nie wymaga żadnych formalności urzędowych, choć jest kilka wyjątków, w których zachodzi konieczność powiadomienia o tym fakcie (czyli wykonania zgłoszenia) odpowiednich organów – właściwe starostwo lub urząd miasta na prawach powiatu.

O tym, czy zgłoszenie jest wymagane, decydują parametry ogrodzenia oraz jego położenie na działce. I tak za wymagające zgłoszenia, według Prawa budowlanego, uznaje się ogrodzenie:

  • którego wysokość przekracza 2,2 m;
  • budowane przy drodze gminnej, powiatowej czy wojewódzkiej.

Warto dodać, że jeśli ogrodzenie ma być budowane od strony drogi publicznej, a jego posadowienie teoretycznie zagraża bezpieczeństwu, ograniczając widoczność kierowcom, może być wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Z kolei budowa ogrodzenia na działce lub przy budynku wpisanym do rejestru zabytków może dodatkowo wymagać pozwolenia konserwatorskiego.

O planowanej budowie ogrodzenia należy powiadomić stosowny organ administracyjny co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Zgłoszenie powinno informować o rodzaju i zakresie, a także o terminie i sposobie planowanych robót budowlanych. Ponadto w formie oświadczenia trzeba potwierdzić prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dodatkowo, jeśli organ tego zażąda, do zgłoszenia trzeba dołączyć szkice lub rysunki planowanego ogrodzenia.

Jeśli na złożone zgłoszenie urząd nie wniesie sprzeciwu (w wymaganym terminie 21 dni), wówczas można przystąpić do realizacji prac.

Uwaga! Budowa ogrodzenia bez zgłoszenia (jeśli jest wymagane) zostanie uznana za samowolę budowlaną, za co grozi kara uiszczenia grzywny, opłaty legalizacyjnej czy nawet jego rozbiórki.

WARTO WIEDZIEĆ

Jakie wymiary ogrodzenia panelowego

W przepisach Prawa budowlanego minimalną szerokość furtki określono na 0,9 m, a bramy – 2,4 m. Obie nie powinny otwierać się na zewnątrz działki i nie powinny mieć żadnych progów.

Określono również, że elementy wykończeniowe nie mogą stwarzać zagrożenia dla ludzi, stąd na przykład nie można zamieszczać ostro zakończonych elementów na ogrodzeniu niższym niż 1,8 m.

Przepisy nie określają zaś minimalnej ani maksymalnej wysokości ogrodzeń, ani nie ograniczają ich ze względu na rodzaj stosowanych materiałów. Warto jednak sprawdzić, czy pewnych ograniczeń co do wysokości nie wprowadza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ogrodzenie panelowe a granica działki

Niepisana zasada mówi, że ogrodzenie pomiędzy działkami stawia się w osi granicy, czyli połowę szerokości ogrodzenia po jednej stronie granicy, a drugą połowę po drugiej. Jednak wszystko zależy od okoliczności: kto ogrodzenie buduje, kto finansuje, jakie są relacje z sąsiadem. W praktyce najpowszechniejszą obecnie metodą jest jednak stawianie ogrodzenia całą szerokością w obrysie swojej działki, a więc lekko cofniętego do wewnątrz od linii granicznych posesji. Jest to metoda najbezpieczniejsza, która nie narazi nas na krytykę i zarzuty „wejścia” komuś na teren działki.

Tę zasadę warto bezwzględnie zachować w przypadku ogrodzeń budowanych od frontu, oddzielających naszą działkę od drogi publicznej. W tym przypadku ogrodzenie nie tylko nie powinno wchodzić w pas drogowy, ale dodatkowo nie może wchodzić również w tak zwane rozgraniczające go linie.

Trzeba jednak pamiętać, że rozważając precyzyjne posadowienie ogrodzenia, musimy być pewni położenia znaków granicznych, które wyznaczają linie graniczne naszej działki. Aby nie narazić się na kłopoty, warto przed rozpoczęciem prac związanych z budową ogrodzenia skorzystać z pomocy geodety, który wyznaczy lub sprawdzi znaki graniczne posesji.

Montaż ogrodzeń panelowych

Budowa ogrodzenia panelowego nie jest procesem skomplikowanym, tym bardziej że najczęściej wykonują go firmy zajmujące się sprzedażą samych ogrodzeń. Tak właśnie było w moim przypadku – fachowcom powierzyłem dostarczenie i montaż ogrodzenia. Z kolei po mojej stronie było wcześniejsze wytyczenie znaków granicznych (oczywiście z pomocą geodety).

W przypadku bocznej linii granicy mojej działki wystarczyło oznaczyć dwa punkty – odpowiednio na początku i końcu, czyli w dwóch narożnikach działki. Niezwykle praktyczną rzeczą jest geodezyjne przedłużenie tej linii, czyli wyznaczenie dodatkowych punktów pomocniczych, które są wyniesione poza obszar budowy. Punkty te stanowią zabezpieczenie na wypadek, gdyby właściwy punkt graniczny uległ zniszczeniu, czy przesunięciu podczas kopania pod słupki ogrodzenia.

Tak przygotowany plac budowy jest punktem wyjścia do prac dla firmy budującej ogrodzenie, a dla mnie, jako inwestora, gwarancją, że ogrodzenie zostanie posadowione dokładnie tam, gdzie zostało to ustalone. W moim przypadku, po wcześniejszym uzgodnieniu z sąsiadem, w osi granicy, czyli połową grubości w mojej działce, połową w działce sąsiedniej.

Co to jest panel ogrodzeniowy?

Dlaczego zdecydowałem się na ogrodzenie panelowe? Po pierwsze z uwagi na szybkość jego montażu, który w przypadku 30 metrów bieżących bocznej granicy działki zajął jednej, sprawnej, trzyosobowej ekipie zaledwie kilka godzin. Szybkość montażu ogrodzeń panelowych wynika z faktu, że wszystkie elementy ogrodzenia (metalowe słupki i panele oraz betonowe podmurówki) przywożone są gotowe i wymagają właściwie tylko osadzenia i zmontowania.

Kolejny powód mojej decyzji to prostota całej konstrukcji, która nie wymaga chociażby dużych i kosztownych fundamentów. A także trwałość, jako że moje ogrodzenie panelowe to połączenie wspomnianych betonowych podmurówek oraz metalowych, ocynkowanych elementów.

I wreszcie cena paneli ogrodzeniowych, która jest zdecydowanie niższa niż w przypadku rozbudowanych i ozdobnych ogrodzeń.

Jeśli chodzi o samą podmurówkę, to trzeba wspomnieć, że istnieje również możliwość wykonania ogrodzenia bez jej udziału, jedynie z samych metalowych słupków i paneli. Zdecydowałem się jednak na podmurówkę, ponieważ w moim ogrodzie będzie częściowo zasypana, co może generować nacisk gruntu i jej wypychanie. Wybrałem wersję wzmacnianą, która przystosowana jest do obsypania ziemią – nawet jednostronnego.

Ogrodzenie panelowe cena za mb

Produkt Opis Cena brutto
Panel ogrodzeniowy z obejmami Vega B Light 1530 x 2500 mm ocynkowany, malowany proszkowo, śr drutu 4 mm (12 szt.) 1330 zł*
Słup ogrodzeniowy słup [SB] 60 x 40 x 2300 mm ocynkowany, malowany proszkowo, z zaślepkami z tworzywa (13 szt.) 780 zł*
Podmurówka betonowa z uchwytami 2460 30 5 cm (12 szt.) 740 zł*
Robocizna wykopy, stopy fundamentowe, montaż ogrodzenia 1950 zł*
Razem 4800 zł*
*Orientacyjny koszt budowy 30 m.b. ogrodzenia (ceny na I kwartał 2022 roku).
Ogrodzenie z paneli
Autor: Tomasz Szostak, www.zogrodemnaty.pl Mimo że podmurówka ogrodzenia panelowego wydaje się jeszcze wisieć w powietrzu, to na etapie docelowego równania terenu będzie obustronnie obsypana ziemią (do 1/4 wysokości)
Ogrodzenia systemowe. Wybieramy ogrodzenie panelowe
O INWESTORZE
Tomasz Szostak

Autor: ARCHIWUM PRYWATNE

Tomasz Szostak, właściciel firmy zajmującej się zakładaniem i pielęgnacją ogrodów oraz terenów zieleni miejskiej, autor bloga „Z ogrodem na TY”.

Budowa ogrodu to proces równie złożony, jak budowa domu. W jej trakcie często pozwalamy sobie na różne ustępstwa, ale tylko poprawne wykonanie wszystkich prac może dać pełną satysfakcję z posiadania własnego kawałka przestrzeni. Popełnione błędy mogą ciągnąć się latami, nie wspominając o zmarnowanym czasie i funduszach.

„Krok po kroku zbuduj swój ogród” to projekt, który realizuję na blogu „Z ogrodem na TY”. W czasie rzeczywistym przedstawiam w nim budowę mojego domu i wykonanie ogrodu – od projektu aż po jego kompleksowe urządzenie. Pokazuję, z czyjej pomocy skorzystać, jakich materiałów użyć, jak i w jakiej kolejności wszystko ze sobą połączyć. Projekt rozpoczął się w zeszłym roku, gdy budowa domu była na etapie stanu surowego zamkniętego.

Nasi Partnerzy polecają
Pozostałe podkategorie