Jak ocieplać tradycyjne fundamenty: izolacja podziemnej części budynku

Przy ocieplaniu tradycyjnych fundamentów ważny jest dobór odpowiednich materiałów. Muszą dobrze znosić kontakt z gruntem, w którym okresowo pojawia się woda, ale także ze środkami chemicznymi użytymi do ochrony fundamentów przed zawilgoceniem.

Najnowsze artykuły