LPG ze zbiornika na działce. Formalności oraz montaż zbiornika i instalacji LPG

2019-09-19 8:31
Zbiornik na gaz płynny
Autor: Andrzej T. Papliński

Gaz płynny jest dostępny dla każdego, a ogrzewanie nim jest wygodne. Jak dopełnić formalności związanych z posadowienie zbiornika i wykonaniem instalacji LPG.

Podczas budowy domu, a często także w przypadku jego modernizacji, musimy wybrać źródło ciepła do ogrzewania. Kiedy działka jest położona w pobliżu sieci gazu ziemnego albo ma już przyłącze gazowe, zwykle decydujemy się na ogrzewanie tym paliwem. Gdy w sąsiedztwie nie ma gazociągu można korzystać z równie wygodnego, choć droższego gazu płynnego ze zbiornika.

Przyjrzyjmy się, jak załatwić formalności i zrealizować taką inwestycję na działce położonej poza miastem na terenie, dla którego nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Warto zwrócić się do kilku dostawców LPG z prośbą o przedstawienie oferty na posadowienie zbiornika i wykonanie instalacji LPG. Zwykle bardziej opłaca się wydzierżawić zbiornik do magazynowania gazu niż kupić go na własność.

Jeśli nie mamy zastrzeżeń do umowy zaproponowanej przez dostawcę, możemy ją podpisać niemal od ręki.

Zbiornik LPG na działce: warunki zabudowy

Po podpisaniu umowy z wybraną firmą o postawienie zbiornika na gaz płynny i wykonanie instalacji LPG, ta przygotowuje wniosek do gminy o warunki zabudowy. Do tego wniosku potrzebna jest aktualna kopia mapy zasadniczej z powiatowej służby geodezji i kartografii. Wniosek o jej wydanie musi złożyć właściciel działki lub jego pełnomocnik.

Kopię mapy zasadniczej z naniesioną lokalizacją zbiornika LPG oraz jej drugą, czystą kopię dla urzędu należy dołączyć do wniosku o warunki zabudowy zawierającego opis przedsięwzięcia budowlanego. Warunkiem przyjęcia wniosku przez urząd jest wniesienie opłaty skarbowej w wysokości około 100 zł.

Oczekiwanie na decyzję urzędu trwa mniej więcej 2 miesiące. To dlatego, że często wymaga ona uzgodnienia z innymi organami, np. wydziałem ochrony środowiska.

Kiedy otrzymamy decyzję, musimy odczekać jeszcze 3-4 tygodnie do czasu, aż się ona uprawomocni, ponieważ w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji przesłanych pocztą strony zainteresowane mogą wnieść do niej zastrzeżenia.

Obsługa geodezyjna

Wydane przez urząd warunki zabudowy muszą trafić do projektanta. Potrzebuje on także mapy do celów projektowych przygotowanej przez uprawnionego geodetę. Dlatego podczas oczekiwania na wydanie warunków zabudowy warto równolegle poszukać w okolicy geodety, który sporządzi nam taką mapę.

Można od razu umówić się z geodetą także na:

  • wytyczenie lokalizacji zbiornika LPG i przyłącza,
  • inwentaryzację powykonawczą,
  • wykonanie wpisów do dziennika budowy oraz zgłoszenie prac do powiatowej służby geodezyjnej w celu naniesienia wykonanej inwestycji na mapę zasadniczą.

Koszt obsługi geodezyjnej to około 1000 zł.

Projekt budowlany, akcyza i dziennik budowy

Gotowy projekt budowlany (jego sporządzenie zajmie projektantowi co najmniej tydzień) wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, oświadczeniem o dysponowaniu gruntem do celów budowlanych oraz opłatą skarbową w wysokości mniej więcej 140 zł należy złożyć w urzędzie gminy. Czas oczekiwania na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi 7-30 dni. Jeśli właściciele sąsiednich działek lub urząd nie wniosą zastrzeżeń, uprawomocni się ona po 14 dniach.

Przeczytaj też:

Gaz płynny wykorzystywany do celów grzewczych jest zwolniony z podatku akcyzowego. Jednak aby uzyskać formalne zwolnienie z obowiązku płacenia akcyzy, należy złożyć wniosek do urzędu skarbowego. Jak za każdą czynność urzędową, tak i za tę, trzeba zapłacić. W tym przypadku opłata wynosi 170 zł.

Obowiązuje zasada, że wniosek składa się do urzędu skarbowego odpowiedniego do miejsca lokalizacji zbiornika z gazem płynnym (działki, na której znajduje się dom, który ma być nim ogrzewany).

Po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę składamy wniosek o wydanie dziennika budowy. Dostaniemy go zwykle od ręki, ale nie obejdzie się bez kolejnej opłaty. Za najmniejszą książkę budowy zapłacimy około 5 zł. Teraz pozostało już tylko zatrudnić kierownika budowy (za poprowadzenie inwestycji trzeba mu będzie zapłacić honorarium w wysokości około 1500 zł) i zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o rozpoczęciu prac budowlanych.

Pozwolenie na użytkowanie zbiornika do gazu płynnego

Po zakończeniu prac operator gazowy napełnia zbiornik gazem i wtedy po raz drugi jest wzywany inspektor Urzędu Dozoru Technicznego. W ciągu miesiąca wydaje on decyzję zezwalającą na użytkowanie zbiornika LPG i przesyła wystawioną dla niego książkę UDT. Koszt wydania takiej decyzji to około 370 zł. W przypadku dzierżawienia zbiornika na gaz płynny opłata ta obciąża operatora gazowego, jeśli wynegocjujemy to w umowie.

Ostatnia rzecz, jaką musimy załatwić, to uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W tym celu do Nadzoru Budowlanego, na specjalnym druku, składamy zawiadomienie o zakończeniu robót. Do zawiadomienia trzeba dołączyć:

  • dziennik budowy;
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wybudowanego obiektu z projektem i warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszenia);
  • protokół sprawdzenia wewnętrznej instalacji gazowej wystawiony przez osobę mającą świadectwo kwalifikacji grupy 3 Dozór;
  • protokół wykonania zewnętrznej instalacji gazowej i pomiarów po montażu ochrony katodowej dla zbiornika;
  • decyzję UDT zezwalającą na eksploatację zbiornika z gazem;
  • dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Podczas składania zawiadomienia należy także mieć przy sobie do wglądu: decyzję o pozwoleniu na budowę (albo zgłoszenie), zatwierdzony projekt budowlany, a jeśli inwestorem jest inna osoba, jej pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Jeśli Nadzór Budowlany w ciągu dwóch tygodni od złożenia zawiadomienia nie wniesie sprzeciwu, można zacząć użytkować zbiornik.

gaz płynny
Autor: Mariusz Bykowski Zawór odcinający i reduktor umieszcza się na ścianie budynku. Będą schowane w skrzynce gazowej
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE