Kiedy wybrać kocioł elektryczny? Jak działa? Z jaką instalacją współpracuje?

2021-05-31 11:29
kocioł elektryczny kospel
Autor: materiały prasowe Kospel Kocioł elektryczny to nowoczesne źródło ciepła, którym można sterować za pomocą aplikacji w smartfonie. Kocioł elektryczny Kospel

Kiedy warto wybrać kocioł elektryczny? Kotły gazowe, olejowe, czy na paliwa stałe to najpopularniejsze źródła ciepła. Kotły elektryczne choć mniej popularne, w określonych sytuacjach mogą być rozsądnym i opłacalnym wyborem.

Duża popularność fotowoltaiki spowodowała, że wzrosło również zainteresowanie różnymi formami ogrzewania elektrycznego. Panele fotowoltaiczne przetwarzają energię słoneczną w elektryczną, którym można zasilać nie tylko oświetlenie domu i urządzenia AGD, ale też system ogrzewania. Dzięki wykorzystywaniu darmowej energii ze źródeł odnawialnych do ogrzewania, nie tylko działamy proekologicznie, ale też w znaczący sposób możemy obniżyć koszty eksploatacji domu. To sprawia, że na tle innych sposobów ogrzewania i źródeł ciepła ogrzewanie elektryczne, a w tym kotły elektryczne, stają się ciekawą i opłacalną opcją dla inwestorów.

Spis treści

 1. Kocioł elektryczny zalety
 2. Jak działa kocioł elektryczny
 3. Sterowanie pracą kotła elektrycznego
 4. Instalacja z kotłem elektrycznym
 5. Kocioł elektryczny: funkcje
 6. Kocioł elektryczny i czujniki temperatury
 7. Kocioł elektryczny montaż
 8. Kocioł elektryczny eksploatacja i konserwacja

Kocioł elektryczny zalety

 • Zapewnia komfortowe i wygodne ogrzewanie. Kocioł elektryczny jest praktycznie bezobsługowy, po zaprogramowaniu działa zgodnie z ustalonymi schematami. Zapewnia stabilne parametry pracy.
 • Możliwość zasilania kotła elektrycznego z instalacji fotowoltaicznej obniża koszty eksploatacji i pozwala wykorzystać odnawialne źródła energii OZE.
 • Kocioł elektryczny może być samowystarczalnym źródłem ciepła, albo współpracować z innymi urządzeniami grzewczymi.
 • Kocioł elektryczny można stosować w wielu konfiguracjach, nie tylko w nowych instalacjach, ale także podczas modernizacji instalacji grzewczych w zamieszkanych domach.
 • Kocioł elektryczny nie wymaga budowy komina, wykonywania przyłącza gazowego, jak to ma miejsce w przypadku kotłów gazowych, ani gospodarowania miejsca na zapas opału, co trzeba zapewnić dla kotłów na paliwa stałe.
 • Duża dowolność w lokalizacji kotła elektrycznego – nie trzeba spełniać wymagań odnośnie do kubatury i wentylacji, jak to ma miejsce w kotłowni gazowej lub olejowej.

Jak działa kocioł elektryczny

W obudowie kotłów elektrycznych znajdują się grzałki elektryczne, elementy umożliwiające podłączenie obiegu grzewczego, pompy obiegowe oraz szereg zabezpieczeń zarówno elektrycznych (np. zabezpieczenie termiczne grzałek), jak i systemu centralnego ogrzewania, takich jak zawory bezpieczeństwa, przeponowe naczynia wzbiorcze.

Kocioł wykorzystując grzałki elektryczne, podgrzewa czynnik grzewczy (najczęściej wodę), która następnie zasila instalację grzewczą w obiegu zamkniętym albo wymiennik c.w.u. (np. buforowy lub solarny). Kocioł elektryczny może zasilać zarówno instalację grzewczą z grzejnikami ściennymi, kanałowymi, jak i ogrzewanie podłogowe, a także układy mieszane. Kocioł może współpracować z zewnętrznym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, ale są też modele kotłów elektrycznym z wbudowanym ponad stulitrowym wymiennikiem c.w.u.

Niektóre kotły elektryczne przystosowane są do pracy w systemie hybrydowym z innym urządzeniem grzewczym – z kotłem na paliwa stałe, kominkiem.

Elektryczne piece akumulacyjne
Kocioł elektryczny i fotowoltaika
Autor: Andrzej Papliński Wykorzystanie energii pozyskanej dzięki fotowoltaice do zasilania kotła elektrycznego, pozwala znacznie obniżyć koszty jego eksploatacji

Sterowanie pracą kotła elektrycznego

Moc, z jaką pracuje kocioł elektryczny, jest automatycznie dostosowywana do zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu. Urządzenie może być sterowane programatorem pogodowym lub pokojowym (pomieszczeniowym), a dzięki temu jego praca jest bardzo ekonomiczna, a jej koszty optymalne.

W kotle elektrycznym fabrycznie zamontowane jest przeponowe naczynie wzbiorcze na określone parametry pracy, zabezpieczające obieg centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji.

W kotłach elektrycznych z wbudowanym wymiennikiem c.w.u. fabrycznie zamontowane są dwa naczynia wzbiorcze – jedno na potrzeby c.o., a drugie – c.w.u.

W karcie technicznej kotła elektrycznego można sprawdzić, na jaką temperaturę zasilania i powrotu, objętość zładu oraz ciśnienie napełnienia instalacji, jest ono dobrane. W przypadku większej pojemności zładu może być konieczne dobranie dodatkowego naczynia wzbiorczego, zgodnie z wytycznymi branżowymi.

Kocioł elektryczny VIESSMANN
Autor: materiały prasowe Viessmann Kocioł elektryczny może zasilać system centralnego ogrzewania i wymiennik ciepłej wody użytkowej

Instalacja z kotłem elektrycznym

Kocioł elektryczny może być jedynym źródłem ciepła w domu, albo uzupełniać system grzewczy zasilany z innego urządzenia. Przykładowe instalacje z kotłem elektrycznym:

 • kocioł elektryczny jako jedyne źródło ciepła zasila system c.o. z grzejnikami ściennymi i wymiennik c.w.u., który dostarcza ją do punktów poboru;
 • kocioł elektryczny zasila dwa obiegi grzewcze – jeden z grzejnikami, a drugi - ogrzewania podłogowego, a także zasobnik c.w.u. i współpracuje z pompą cyrkulacyjną;
 • kocioł elektryczny jest jedynym źródłem ciepła, które zasila system centralnego ogrzewania (na przykład z grzejnikami), a ciepła woda przygotowywana jest w elektrycznym przepływowym podgrzewaczu wody;
 • kocioł elektryczny współpracuje w jednej instalacji z kotłem na paliwa stałe lub kominkiem z płaszczem wodnym, a dodatkowo także układem solarnym;
 • kocioł elektryczny jest włączony do instalacji grzewczej równolegle z innym kotłem – gazowym lub olejowym

Kocioł elektryczny: funkcje

Kocioł elektryczny to nowoczesne, zautomatyzowane urządzenie grzewcze, w którym można zaprogramować szereg funkcji, dzięki którym pracują z najwyższą sprawnością i bardzo ekonomicznie, a przy tym zaangażowanie użytkowników jest minimalne.

Przede wszystkim kocioł elektryczny może pracować zgodnie z ustawionym programem tygodniowym i dobowym. Do wyboru jest kilka ustawień programów dobowych, a w każdym – kilka przedziałów czasowych, z których każdy może mieć zadane inne parametry pracy. Z kolei do każdego dnia tygodnia można dobrać optymalny pogram dobowy.

Zwykle można ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia utrzymywania wybranej temperatury w pomieszczeniu lub zasobniku. Istnieje możliwość zaprogramowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pompy cyrkulacyjnej, w przypadku gdy w instalacji jest obieg cyrkulacyjny, a także ładowania zbiornika buforowego ciepłej wody użytkowej. W pozostałych godzinach, kocioł elektryczny pracuje w trybie ekonomicznym.

Poza systemem grzewczym nastawia się tryb postojowy lub opcję podgrzewania tylko zasobnika c.w.u.

Kocioł elektryczny
Autor: materiały prasowe Kospel Kocioł elektryczny może mieć wbudowany zasobnik c.w.u.

Do wyboru może też być opcja ‘PARTY’ lub ‘WAKACJE’, które pozwolą na dostosowanie pracy kotła elektrycznego do każdej z sytuacji, czyli gdy w domu jest więcej osób niż zazwyczaj, albo gdy na dłużej z niego wyjeżdżamy. Kolejną przydatną funkcją w kotle elektrycznym jest szybkie dogrzewanie, np. po wychłodzeniu budynku kocioł pracuje z maksymalną mocą do osiągnięcia w pomieszczeniu ustawionej temperatury.

Ze względów bezpieczeństwa w kotłach elektrycznych stosuje się funkcję ochrony przed mrozem - kocioł uruchamia się automatycznie w momencie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej określonej wartości, np. 7oC, a powietrza zewnętrznego – poniżej 2oC. Potrzebny jest do tego montaż odpowiedniego czujnika lub odpowiednie ustawienia sterownika zewnętrznego.

Kocioł elektryczny ma również potrzebną w instalacjach ciepłej wody użytkowej funkcję dezynfekcji termicznej, czyli przegrzewania instalacji do temperatury około 70oC. Dzięki niej eliminuje się niebezpieczeństwo rozwoju bakteria legionella w instalacji c.w.u.

warto wiedzieć

Kocioł elektryczny i czujniki temperatury

Aby sterować pracą kotła elektrycznego, konieczny jest montaż czujników temperatury – zewnętrznej i w pomieszczeniach. Czujnik temperatury w pomieszczeniu powinien znaleźć się w tak zwanym pomieszczeniu reprezentatywnym, to znaczy takim w którym najczęściej się przebywa i może najbardziej odpowiadać na zapotrzebowanie ciepła związane z komfortem użytkowników. Miejsce montażu czujnika powinno być z dala od okien, drzwi, ciągów komunikacyjnych, a także w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników. Opcjonalnie można go zastąpić termostatem.

Z kolei czujnik zewnętrzny nie może być narażony na bezpośrednie działanie słońca, dlatego najlepszym miejscem jest elewacja północna lub północno-zachodnia, z dala od okien i innych elementów mogących znajdować się na elewacji, a które mogą zaburzać jego pracę.

Kocioł elektryczny montaż

Kocioł elektryczny powinno się montować zgodnie z zaleceniami producenta, bo to gwarantuje jego bezawaryjną pracę. Podłączenia elektryczne i hydrauliczne najlepiej powierzyć instalatorom z uprawnieniami.

Kocioł elektryczny montuje się w suchym, czystym pomieszczeniu, w którym nie ma obawy, że temperatura spadnie poniżej 0oC. Przed montażem kotła elektrycznego niezbędne odcięcie dopływu energii oraz wody, a także przepłukanie instalacji c.o.

Po zawieszeniu kotła elektrycznego na ścianie lub ustawieniu go na docelowym miejscu na stabilnym, równym podłożu w pierwszej kolejności podłącza się instalację wodną centralnego ogrzewania. Czynnikiem grzewczym krążącym w instalacji może być uzdatniona woda lub ewentualnie płyn niezamarzający przeznaczony do instalacji c.o. Instalację trzeba odpowietrzyć.

Przeczytaj też:

Odpowietrzanie instalacji ogrzewania podłogowego: jak to zrobić >>>

Kolejnym krokiem jest podłączenie kotła do instalacji elektrycznej. Kotły elektryczne niewielkiej mocy – rzędu kilku kilowatów, takie jakie wybiera się do domów jednorodzinnych, zasila się z instalacji jednofazowej, czyli 230 V. Urządzenia większej mocy mogą wymagać zasilania trójfazowego – 380 V.

Aby zapewnić bezpieczną pracę kotła elektrycznego, instalacja musi mieć odpowiednia zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i różnicowoprądowe.

Jeśli kocioł elektryczny ma nie tylko podgrzewać wodę kierowaną do obiegów grzewczych, ale też zgromadzoną w zasobniku ciepłej wody użytkowej, konieczne jest zastosowanie zaworu mieszającego. Zastosowanie zaworu dzielącego trójdrogowego z siłownikiem pozwala przełączać pracę kotła elektrycznego na ogrzewanie lub zasilanie wężownicy w zbiorniku c.w.u. W instalacji wodnej powinny też znaleźć się zawory odcinające i filtr, który zabezpieczy kocioł elektryczny przed ewentualnym napływem wraz z czynnikiem grzewczym zanieczyszczeń z instalacji grzewczej.

Kocioł elektryczny
Autor: materiały prasowe Viessmann Kocioł elektryczny może współpracować ze sterownikiem pogodowym i pomieszczeniowym, co zapewnia jego ekonomiczną pracę

Kocioł elektryczny eksploatacja i konserwacja

Poza sezonem grzewczym nie powinno się opróżniać obiegów grzewczych z czynnika grzewczego, ani wyłączać kotła elektrycznego. Powinno się go pozostawić w trybie czuwania (postoju). W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Na najbardziej wygodne, czyli zdalne zarządzanie pracą kotła elektrycznego pozwala aplikacja internetowa. By korzystać z tego sposobu sterowania urządzeniem, konieczne jest podłączenie modułu internetowego. Aplikacja umożliwia zdalną obsługę dowolnej liczby urządzeń, wcześniej w niej zarejestrowanych. Czytelne symbole pozwalają nie tylko zmieniać konfiguracje ustawień kotła elektrycznego, ale także informują o ewentualnych awariach. Po naciśnięciu odpowiedniej ikony, pojawia się lista błędów.

W przypadku kotłów elektrycznych z wbudowanym zasobnikiem c.wu. konieczna jest systematyczna kontrola anody magnezowej, a po określonym przez producenta czasie, np. 18 miesięcy – jej wymiana na nową. Zaleca się też okresowe przeprowadzanie dezynfekcji termicznej.

Bardzo niskie koszty eksploatacji umożliwia współpraca kotła elektrycznego z instalacją fotowoltaiczną. Pozyskaną darmową energię można wykorzystać na bieżąco, albo przesyłać do sieci elektroenergetycznej ‘na przechowanie’ i pobrać ją wtedy, gdy będzie potrzebna.

Przeczytaj też:

Folia grzewcza i panele fotowoltaiczne: ogrzewanie domu za darmo! >>>

Inną opcją na obniżenie kosztów eksploatacji kotła elektrycznego jest akumulacja ciepła w zbiorniku buforowym. To zbiornik o stosunkowo dużej pojemności – kilkaset litrów, odpowiednio zaizolowany, tak aby utrzymywać parametry cieplne zgromadzonej w nim wody. Można w nim podgrzewać wodę z wykorzystaniem kotła elektrycznego na przykład w czasie obowiązywania tańszej taryfy, czyli nocą lub w wybrane godziny w ciągu dnia, kiedy energia z sieci elektroenergetycznej jest tańsza.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE