Kominek z płaszczem wodnym - instalacja. Jak uniknąć niebezpieczeństw

2022-03-23 16:41

Kominek z płaszczem wodnym - sprawdź kiedy instalacja kominka z płaszczem wodnym może być niebezpieczna. Jakich błędów nie popełnić!

Kominek z płaszczem wodnym w domu
Autor: Barbara Pasławska Słabym punktem instalacji z otwartym naczyniem wzbiorczym jest kontakt wody z tlenem z powietrza, który rozpuszczony w niej przyspiesza korozję elementów instalacji. Często praktykowana jest współpraca z kominkiem wiszącego kotła gazowego, który zapewnia ciepło, gdy na czas nie uzupełni się drewna w palenisku

Większość domów ogrzewają grzejniki. Do ich zasilania można wykorzystać kominek z płaszczem wodnym. Kominek z płaszczem wodnym to prawdziwy hit. Decydując się na instalację takiego kominka, trzeba pamiętać, że jeśli się tego nie zrobi poprawnie, ogrzewanie kominkowe może być niebezpieczne. Dlaczego? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule.

Spis treści

  1. Kominek z płaszczem wodnym - alternatywa dla kotła
  2. Kominek z płaszczem wodnym - tańsze ogrzewanie 

  3. Kominek z płaszczem wodnym współpraca z kotłem

  4. Kominek z płaszczem wodnym - zabezpieczenie przed przegrzaniem


  5. Sterownik kominka
 z płaszczem wodnym
  6. Kominek z płaszczem wodnym - akumulacja ciepła

  7. Kominek z płaszczem wodnym - promieniowanie przez szybę

  8. Dla kogo kominek z płaszczem wodnym

Kominek z płaszczem wodnym - alternatywa dla kotła

Kominek z płaszczem wodnym, który podgrzewa wodę zasilającą instalację centralnego ogrzewania, jest alternatywą dla kotła na drewno, ale nie potrzeba na niego miejsca w kotłowni. Do tego jest atrakcją salonu, którą i tak zwykle każdy chce mieć w domu, więc inwestycja polega jedynie na zakupie nieco droższego wkładu kominkowego wyposażonego w wymiennik ciepła umożliwiający podgrzewanie wody. W ten sposób kominek z płaszczem wodnym staje się kotłem. To duża zaleta, ale i kłopot.

Czytaj też:

Kominek z płaszczem wodnym - tańsze ogrzewanie 


Kominek z płaszczem wodnym to mimo wszystko nie kocioł. Przepisy nakazują wyposażenie budynku wymagającego ogrzewania w urządzenia ogrzewcze niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. Zatem nawet jeśli zamierzamy ogrzewać dom głównie kominkiem, powinniśmy przewidzieć jeszcze inne źródło ciepła. Z tego względu wkłady z płaszczem wodnym często są dodatkowym urządzeniem grzewczym podłączonym do instalacji c.o. równolegle z kotłem.
 Takie rozwiązanie jest bardzo dobre w sytuacji, gdy dom jest ogrzewany gazem lub olejem opałowym, czyli paliwami stosunkowo drogimi. Daje możliwość zastępowania ich tanim drewnem, kiedy tylko domownicy mają możliwość palenia w kominku. Ogrzewanie jest wtedy tanie w eksploatacji (dzięki kominkowi) i nie wymaga ciągłego nadzoru (dzięki bezobsługowemu kotłowi gazowemu, olejowemu lub elektrycznemu).


Zobacz także: Jak szybko rozpalić w kominku >>>

Niektórzy decydują się na inwestycję w kominek z płaszczem wodnym - gdy dom jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe. W tym wypadku nie można liczyć na znaczne oszczędności wynikające z różnicy w cenie paliwa, ale można uznać, że wykorzystywanie do ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej ciepła wytwarzanego przez kominek używany dla przyjemności też przynosi korzyści.

Kominek z płaszczem wodnym współpraca z kotłem


W instalacji c.o. z kominkiem z płaszczem wodnym i kotłem instaluje się zawór trójdrogowy służący do automatycznego przełączania jej zasilania. Gdy woda w płaszczu kominka jest zimna, zawór przepuszcza wodę przepływającą przez kocioł, lecz kiedy rozpalimy ogień w kominku, zamontowany w nim termostat zanurzeniowy zareaguje na to przełączeniem zaworu – otwiera się dopływ wody z kominka, a zamyka jej przepływ przez kocioł. Automatycznie włącza się wtedy pompa obiegowa kominka, zaś wyłącza ta w obiegu kotła. Gdy kocioł jest w pełni zautomatyzowany (gazowy, olejowy, elektryczny), operacja ta może się odbyć bez naszej ingerencji. Jeśli kocioł jest na paliwo stałe, musimy sami zadbać o to, żeby nie podgrzewał wody, kiedy działa kominek.

Kominek z płaszczem wodnym - zabezpieczenie przed przegrzaniemKażdy wkład z płaszczem wodnym nadaje się do współpracy z kotłem na paliwo stałe, bo obydwa te urządzenia prawidłowo funkcjonują w instalacji c.o. typu otwartego. Jeżeli jednak zamierzamy połączyć w jednym systemie kominek i kocioł gazowy, musimy brać pod uwagę, że instalacja grzewcza powinna być typu zamkniętego, ponieważ nowoczesne kotły gazowe nie nadają się do pracy w układzie otwartym. 
W instalacji zamkniętej woda nie może osiągnąć temperatury wrzenia, bo mogłoby to spowodować nadmierny wzrost ciśnienia, a to grozi katastrofą. Ilością ciepła powstającego podczas spalania drewna kominkowego, podobnie jak innych paliw stałych w kotłach, nie da się precyzyjnie sterować. Dlatego w tego typu urządzeniach ryzyko nadmiernego wzrostu temperatury podgrzewanej wody jest duże. Jeśli więc mamy zamiar podłączyć kominek z płaszczem wodnym do instalacji c.o. typu zamkniętego, zgodnie z przepisami powinniśmy wyposażyć go w urządzenie zabezpieczające przed przegrzewaniem. Najczęściej stosowanym jest wężownica schładzająca. Niektóre wkłady mają ją wbudowaną.
 Wężownicę, czyli powyginaną miedzianą rurę, łączy się z instalacją zimnej wody, a na podłączeniu instaluje zawór termostatyczny. Gdy temperatura wody w płaszczu osiąga 95-97oC, reaguje na nią zdalny termostat zanużeniowy połączony z zaworem, powodując jego otwarcie. Wtedy przez wężownicę przepływa zimna woda, która odbiera ciepło z kominka, po czym trafia do kanalizacji. Po spadku temperatury w płaszczu wodnym do bezpiecznej wartości zawór termostatyczny się zamyka. Działa on niezależnie od temperatury otoczenia i nie wymaga zasilania energią z zewnątrz.


Sterownik kominka
 z płaszczem wodnym

Sterowanie działaniem instalacji c.o. zasilanej przez kominek z płaszczem wodnym ułatwia elektroniczny sterownik zarządzający działaniem wentylatora dostarczającego powietrze do paleniska (jeśli jest w niego wyposażony) i pomp obiegowych. Umożliwia on zaprogramowanie wartości temperatury wody, przy której uruchamiają się pompy, oraz dostosowanie do niej prędkości wentylatora. Dzięki temu usprawniony może być cykl rozpalania, a temperatura wody w instalacji podczas normalnej pracy kominka przez długi czas może się utrzymywać na mniej więcej stałym poziomie. 


Kominek z płaszczem wodnym - akumulacja ciepła


Ponieważ drewno spala się dość szybko i towarzyszy temu emisja ciepła z dużą mocą, w instalacji c.o. z kominkiem z płaszczem wodnym przydaje się zasobnik buforowy wypełniony wodą przejmującą nadmiar energii, którą można wykorzystać później, kiedy paliwo się spali. Gdy nie ma możliwości magazynowania ciepła, w celu wydłużenia stałopalności i zredukowania mocy grzewczej ogranicza się dopływ powietrza do paleniska. Wtedy powstają w nim zanieczyszczenia pokrywające m.in. szybę, co świadczy o tym, że paliwo jest wykorzystywane nieefektywnie.

Zobacz także:

Mając zasobnik, można palić w kominku krócej, za to intensywniej, bez niepożądanych wahań temperatury w pomieszczeniach. Kominek może pracować zawsze z mocą nominalną, w kominie nie wykrapla się para wodna i unika się tworzenia szkodliwych dla zdrowia substancji smolistych, których pozostałości trudno usunąć.


Kominek z płaszczem wodnym - promieniowanie przez szybę


Choć większość ciepła wytwarzanego w kominku z płaszczem wodnym odbiera woda, to jednak znaczna jego część promieniuje też przez szybę wkładu, ogrzewając bezpośrednio pomieszczenie, w którym się on znajduje.
 We współczesnych ocieplonych domach moc potrzebna do ogrzewania wynosi blisko 0,07 kW na 1 m2 ogrzewanej powierzchni, ale jeśli budynek jest stary, może to być nawet 0,14 kW/m2. To znaczy, że do ogrzewania całego domu o pow. 200 m2 może być potrzebny kominek z płaszczem wodnym o mocy nawet 28 kW. Decydując się na niego, trzeba mieć na uwadze, że co najmniej 20% tej mocy, czyli w tym wypadku 5,6 kW, będzie oddawane przez promieniowanie bezpośrednio do pomieszczenia z kominkiem.

Zobacz także:

Jeżeli kominek z płaszczem wodnym będzie zainstalowany w niedużym pokoju, to podczas palenia może być w nim z tego powodu bardzo gorąco.
 Żeby jak najwięcej ciepła z kominka trafiało do instalacji c.o., a jak najmniej do otoczenia, wkład nie powinien mieć szyby o bardzo dużej powierzchni, a więc na przykład panoramicznej, pryzmatycznej czy dodatkowych szyb bocznych.

Dla kogo kominek z płaszczem wodnym

Instalacja centralnego ogrzewania ma dużą bezwładność cieplną, więc po uruchomieniu kominka z płaszczem wodnym na zwiększenie temperatury w pomieszczeniach czeka się dłużej, niż gdy się je ogrzewa gorącym powietrzem. Za to temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami wodnymi jest stabilniejsza niż w przypadku korzystania z DGP i można nią sterować za pomocą zaworów termostatycznych przy grzejnikach. Łatwiej wtedy o komfort cieplny, a wykorzystanie energii może być bardziej racjonalne niż w systemie DGP. Jest to więc system odpowiedni do ciągłego ogrzewania domów całorocznych. Jeśli mamy możliwość palenia w kominku codziennie, możemy przyjąć, że kominek z płaszczem wodnym będzie naszym podstawowym urządzeniem grzewczym, w praktyce zastępującym kocioł. Ale gdy mamy zamiar palić w nim tylko dla przyjemności, komplikowanie instalacji grzewczej i zakup dodatkowego osprzętu potrzebnego do zasilania przez kominek instalacji c.o. to niepotrzebny wydatek i kłopot.

Kominek z płaszczem wodnym - w pytaniach i odpowiedziach

Rozwiąż QUIZ i sprawdź, czy wiesz, jak wybierać kominek

Jak wybierać kominek

Pytanie 1 z 10
Kominek z wkładem to taki, w którym: