Studnia głębinowa - jak ją wykonać i ile to kosztuje

2021-03-26 16:11
Studnia głębinowa
Autor: Piotr Mastalerz Studnia głębinowa jest konieczna, jeśli pokłady wodonośne znajdują się na głębokości ponad 8 m

Studnia głębinowa będzie potrzebna na działce, jeśli nie ma dostępu do wodociągu. Jej głębokość zależy od poziomu, na jakim znajduje się woda nadająca się do spożycia. Czasem więc, żeby korzystać z własnej wody, trzeba wykonać studnię głębinową.

Studnia głębinowa jest konieczna, jeśli pokłady wodonośne znajdują się na dużej głębokości albo gdy dopiero tam znajduje się woda nadająca się do spożycia. Obecnie zaniechano już wykonywania studni kopanych z kręgami betonowymi. Studnie z pompą samozasysającą mogą mieć głębokość do 7-8 m. Gdy woda jest głębiej, trzeba zbudować studnię głębinową. Wykonuje się ją metodą wiercenia. Prace są dość drogie, dlatego najpierw należy dobrze rozpoznać teren, żeby nie było konieczności robienia odwiertów próbnych. Najlepiej zatrudnić miejscową firmę studniarską albo chociaż skonsultować się z osobą, która robi studnie w danej okolicy, ponieważ ona najlepiej wie, gdzie znaleźć dobrą wodę.

Studnia głębinowa może stanowić źródło wody wykorzystywanej do celów spożywczych, prac domowych, a także podlewania ogrodu. Pod względem ekonomicznym to dobre rozwiązanie, ponieważ woda z wodociągu jest droga, i będzie drożeć. Nawet jeśli za wykonanie studni głębinowej trzeba zapłacić kilka (w ekstremalnych sytuacjach kilkanaście) tysięcy złotych, własne ujęcie wody daje swobodę w jej wykorzystywaniu, a poniesiony koszt zwróci się dość szybko. Budowa studni głębinowej jest dużym przedsięwzięciem. Konieczne jest użycie specjalistycznego sprzętu i fachowa obsługa. Do wykonania podziemnej części studni, a zwykle także jej obudowy i zamontowania pompy, trzeba zatrudnić firmę studniarską.

Spis treści

 1. Studnia głębinowa koszt
 2. Studnia głębinowa bez pozwolenia na budowę ani zgłoszenia
 3. Studnia głębinowa kiedy potrzebne pozwolenie wodnoprawne
 4. Studnia głębinowa przepisy
 5. Studnia głębinowa odległości
 6. Studnia głębinowa miejsce dla wiertnicy
 7. Wiercenie studni głębinowej
 8. Dobór pompy głębinowej 
 9. Wykonanie przyłącza 

Studnia głębinowa koszt

Koszty wykonania studni głębinowej zaczynają się od 3500-4000 zł. Ważnym czynnikiem jest jej głębokość, ponieważ za każdy metr odwiertu trzeba zapłacić 150-250 zł, zależne od warunków gruntowych, a 1 m rury osłonowej kosztuje 100 zł. Na koszt wykonania studni głębinowej składa się nie tylko jej wywiercenie, ale także wykonanie punktu czerpalnego, podłączenie pompy głębinowej, filtrów i wykonanie przyłącza do domu. Całość więc zamknie się w kwocie od 6000-7000 zł.

Prąd, gaz, woda, dostęp do drogi - co musi być na działce budowlanej?

Studnia głębinowa bez pozwolenia na budowę ani zgłoszenia

Zgodnie z obecnie obowiązującymi budowa studni głębinowej na własnej działce nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budową ani jej zgłaszania. Woda podziemna znajdująca się w gruncie, który jest naszą własnością, należy do nas i możemy ją swobodnie wykorzystywać na własne potrzeby: do picia, przygotowywania posiłków, podlewania ogrodu.

Studnia głębinowa kiedy potrzebne pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane tylko w sytuacji, gdy:

 • planowane jest wykonanie studni o głębokości powyżej 30 m,
 • zużycie wody będzie wynosić ponad 5 m3 w ciągu doby,
 • wydajność pomp czerpiących wodę będzie większa niż 0,5 m3/h.

W realiach większości domów jednorodzinnych taka sytuacja może nigdy nie zaistnieć.

warto wiedzieć

Studnia głębinowa przepisy

Budowa studni głębinowych podlega przepisom ustaw Prawo budowlane, Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze. Każda z nich reguluje inne kwestie dotyczące ujęć wód pod-ziemnych. W przepisach budowlanych określa się aspekty techniczne i minimalne normy odległościowe dla studni, których celem jest zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. Przepisy pozostałych dwóch ustaw w niektórych sytuacjach zobowiązują inwestora do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz opracowania projektu robót geologicznych i zatwierdzenia go w starostwie (jeżeli studnia jest przeznaczona do szczególnego korzystania zwód, a więc nie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego).

Studnia głębinowa odległości

Studnia głębinowa musi być usytuowana w bezpiecznej odległości od różnych obiektów na działce i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, aby ujęcie nie było narażone na przedostawanie się do niego substancji, które mogłyby zanieczyścić wodę. Położenie studni głębinowej na działce regulują przepisy zawarte w warunkach technicznych, które wskazują, jaka powinna być zachowana odległość od studni do granicy działki oraz urządzeń mogących mieć wpływ na jakość wody.

Odległość osi studni powinna wynosić minimum:

 • 5 m od granicy działki,
 • 7,5 m od osi przydrożnego rowu,
 • 15 m od budynków inwentarskich i szczelnych zbiorników do gromadzenia nieczystości,
 • 30 m od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej,
 • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych.

Studnia głębinowa miejsce dla wiertnicy

Studnie o dużej głębokości są wiercone, a nie kopane. Pracę tę wykonuje się z wykorzystaniem wiertnicy. Zwykle na działkę przyjeżdża samochód ciężarowy z wiertnicą na nim zainstalowaną. W związku z tym należy mieć przygotowany dojazd na działkę oraz do miejsca wyznaczonego na studnię. Są też firmy, które stosują mniejsze, lżejsze wiertnice – w takim wypadku nie będzie problemów z ustawieniem jej nawet w głębi zabudowanej działki lub w jakimś jej zakamarku.

Studnia głębinowa
Autor: Drillpol Najczęściej na działkę przyjeżdża samochód ciężarowy z wiertnicą i osprzętem potrzebnym do wykonania studni

Wiercenie studni głębinowej

Prace przy budowie studni głębionej rozpoczyna się od wywiercenia otworu o średnicy mniej więcej 20 cm pod rurę osłonową. Następnie do otworu wprowadza się kolumnę stalowych rur osłonowych o średnicy 14-17 cm. Jej zadaniem jest ochrona czystej wody, która będzie pobierana ze studni, przed wodami gruntowymi, opadowymi, ściekami, piaskiem, glebą i żwirem. Żeby zapewnić lepszą skuteczność rur osłonowych, często zapuszcza się dodatkowo środek uszczelniający. Wiertnica pracuje tak długo, aż świder dotrze do warstwy wodonośnej, która ma wystarczającą wydajność i jakość wody. Pompy płuczki odprowadzają z odwiertu brudną i zanieczyszczoną wodę, a także piasek i i zwierciny.

Przeczytaj też:

Pompa do wody: rodzaje, zastosowanie, montaż >>>

Kiedy ocenimy, że jakość i ilość wody w pokładzie, który został osiągnięty, jest dobra, można przystąpić do budowy właściwej studni. W tym celu wprowadza się kolumnę rur PCV i rur filtracyjnych, w której umieszczona będzie pompa głębinowa. W razie potrzeby przestrzeń między filtrami a obudową otworu wypełnia się żwirem filtracyjnym.

Studnia głębinowa
Autor: Aquawiert Wystarzał wody podczas wykonywania odwiertu

Dobór pompy głębinowej 

Żeby studnia głębinowa spełniła swoje zadanie, należy dobrać do niej odpowiednią pompę głębinową. To wymaga oceny istniejącej sytuacji na działce. Należy wziąć pod uwagę głębokość studni i napływ wody, odległość studni od budynku, wysokość budynku, zapotrzebowanie na wodę.

Pompa musi być dobrana do głębokości, na jakiej jest woda, i mieć atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający ją do kontaktu z wodą pitną. Podstawowe parametry niezbędne do dobrania pompy to wydajność i wysokość podnoszenia. Aby określić wydajność (Q ), należy ustalić maksymalny chwilowy pobór wody (przyjmuje się, że w małym domu jednorodzinnym ze zlewozmywakiem, zmywarką do naczyń, zlewem, umywalką, dwiema wannami, miską ustępową i pralką automatyczną wynosi on 2,48 m3/h). Wydajność pomp znacznie przekracza średnie zużycie wody w domu jednorodzinnym, więc żeby urządzenie nie włączało się często przy niewielkim poborze wody, w instalacji trzeba zamontować zbiornik hydroforowy.

Wysokość podnoszenia pompy (H) to suma:

 • różnicy poziomów między zwierciadłem wody w studni a najwyżej położoną baterią lub zaworem w instalacji;
 • minimalnego ciśnienia przed baterią umywalkową lub wannową (przyjmuje się 10 m słupa wody) oraz przed spłuczką ciśnieniową (12 m);
 • strat hydraulicznych w instalacji – można przyjąć 1,5- 2 m słupa wody w całym domu.

W katalogach producentów znajdują się charakterystyki pomp, czyli wykresy przedstawiające zależność wysokości podnoszenia (H) od wydajności (Q ). Wydajność maleje wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia. Od tych parametrów zależy moc silnika. Dobór pompy polega na znalezieniu na wykresie tak zwanego punktu pracy, czyli potrzebnych parametrów pompy. Wybiera się tę pompę, której charakterystyka przebiega przez punkt pracy lub tuż nad nim. Za słaba pompa nie da rady pompować dostatecznej ilości wody na wymaganą wysokość, przewymiarowana będzie niepotrzebnie zużywała więcej energii elektrycznej.

Studnia głębinowa
Autor: Solarbek Szczelna obudowa studni głębinowej i utwardzenie miejsca wokół niej

Wykonanie przyłącza 

Po wywierceniu studni głębinowej i zainstalowaniu pompy należy przygotować przyłącze. Jeśli na działce nie ma jeszcze budynku, studnię trzeba szczelnie obudować i zamocować zawór szwedzki. Jeśli budynek jest już wzniesiony, trzeba doprowadzić do niego wodę, czyli wykonać rurociąg tłoczny, a następnie zamontować armaturę, m.in. naczynie przeponowe, elektrozawór, manometr, zwrotny zawór odcinający, licznik.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE