Podwyżka cen prądu od stycznia 2022 r. Ile będziemy płacić za energię elektryczną

2021-12-19 9:30
Podwyżka cen prądu
Autor: Bartscher Trzeba liczyć się ze wzrostem cen prądu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy opłat za prąd, które będą obowiązywać od stycznia 2022 r. Sprawdzamy, o ile wzrosną ceny prądu i rachunki za energię. Polska energetyka jest oparta na węglu, a to wiąże się z koniecznością zakupu uprawnień do emisji CO2, które w bieżącym roku rekordowo podrożały. To jedna z przyczyn wzrastających cen energii elektrycznej.

Spis treści

 1. Cena energii elektrycznej w 2021 r.
 2. Od czego zależy cena energii elektrycznej
 3. Wzrost cen prądu w 2022 r.
 4. O ile więcej zapłacimy za prąd w 2022 r.
 5. Zmiany stawek opłat dystrybucyjnych i innych
 6. O ile wzrosły ceny prądu w ostatnich latach
 7. Gdy chcemy zmienić sprzedawcę prądu

Cena energii elektrycznej w 2021 r.

Wg serwisu Rachuneo średnia cena energii elektrycznej wynosi obecnie 0,69-0,78 zł/kWh. Specjaliści serwisu obliczyli miesięczny koszt energii elektrycznej i jej dystrybucji dla średniej wielkości rodziny (2+2). Wykorzystano w tym celu podstawowe taryfy 5 operatorów systemu dystrybucyjnego, którzy obsługują poszczególne obszary kraju. Są to Enea, Energa, Innogy, PGE oraz Tauron. Przyjęto zużycie 2400 kWh rocznie w taryfie G11, czyli dla odbiorców indywidualnych do domów i mieszkań.

Najwięcej płacą mieszkańcy Gdańska i Olsztyna - 155,07 zł miesięcznie. Nieco mniej - 151,98 zł  - muszą zapłacić mieszkańcy Warszawy, a Katowic - 150,28 zł. Najmniej na rachunki za prąd wydają mieszkańcy Szczecina, Zielonej Góry, Poznania i Bydgoszczy - 137 zł. W pozostałych dużych miastach, tj. Łodzi, Radomiu, Kielcach, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie przeciętny miesięczny koszt energii elektrycznej wynosi 148,74 zł.

Szacunkowo roczny koszt energii dla średniej wielkości rodziny wynosi więc 1644 -1860,84 zł.

Ceny energii elektrycznej wciąż rosną. Od 2019 r. rachunki domowe za prąd wzrosły przeciętnie o 20%. Warto przyjrzeć się bliżej taryfom poszczególnych operatorów i jeśli to będzie korzystne, dokonać zmiany. Wielu operatorów zachęca do przejścia do nich, na przykład oferując umowę gwarantującą niepodniesienie ceny przez określony czas. Biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany na rynku energii - wzrost cen prądu w najbliższym czasie - warto poszukać źródeł oszczędności.

Sposób obliczania zapotrzebowania na energię użytkową

Od czego zależy cena energii elektrycznej

Ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie, gdzie zaopatrują się sprzedawcy prądu, wzrosły o prawie 40% w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku i wynoszą około 383 zł/MWh. Niestety, przewidywany jest dalszy wzrost cen energii elektrycznej w 2022 r.

Największy wpływ na wzrost cen prądu ma rosnący koszt zakupu uprawnień do emisji CO2. W Polsce ponad 70% energii elektrycznej jest produkowane z węgla brunatnego i kamiennego, co wiąże się z wysoką emisją CO2 i koniecznością zakupu uprawnień.

Cena węgla, który importujemy, oraz koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 stanowią około 95% całkowitego kosztu zmiennego produkcji energii.

Przeczytaj też:

Oszczędzasz prąd? Błędy, które generują wysokie rachunki, popełnia wielu >>>

Na wzrost cen energii elektrycznej wpływa zwłaszcza rekordowe zwiększenie ceny zakupu uprawnień do emisji CO2, które w maju osiągnęły cenę 50 euro/t, a w sierpniu tego roku przekroczyły cenę 60 euro/t. We wrześniu ceny wahały się na poziomie nieco ponad 60%, a w październiku spadły poniżej 60% (notowania z 18.10.2021 r.). W samym 2021 r. koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 wzrósł o 80%, a stanowi on mniej więcej połowę kosztu wytworzenia energii elektrycznej w Polsce. 

Za podsumowanie niech posłużą dane z Centrum Informacji o Rynku Energii, że wg notowań rok do roku cena emisji CO2 wzrosła o 133%, a cena węgla energetycznego ARA o 144%.

Na wzrost cen paliw i energii ma wpływ zwiększony popyt na energię po pandemii, a także bardzo wysoki wzrost cen gazu ziemnego. Ten ostatni wynika z wysokiej sprzedaży do Azji, zwłaszcza Chin, oraz ograniczania dostaw do Europy przez Gazprom.

Wzrost cen prądu w 2022 r.

Trzeba liczyć się z podwyżkami ceny energii elektrycznej w 2022 r. Pierwszy wniosek o zmianę taryfy wpłynął do Urzędu Regulacji Energetyki ze spółki ENEA, która działa w zachodniej i północno-zachodniej części kraju (tam prąd był dotychczas najtańszy). Aby zrekompensować rosnące ceny na giełdach, ENEA złożyła wniosek o wzrost taryfy o 40%.

Jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że wzrost taryfy o określony procent, nie oznacza, że o tyle samo wzrosną nasze rachunki. Na koszt prądu składa się mniej więcej po połowie koszt jego wytworzenia oraz dystrybucji. Wg wyliczeń Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej - 53% stanowi koszt wytworzenia, a 47% dystrybucja. Na każdej fakturze za prąd są wyszczególnione opłaty przesyłowe i dystrybucyjne oraz jeszcze inne pozycje: opłata przejściowa, handlowa, jakościowa, abonamentowa itp.  Dlatego PKEE uspokaja, że w razie wzrostu taryfy o 40% rachunki domowe ulegną podwyższeniu rzędu 20%.

17 grudnia 2021 r. zostały zatwierdzone nowe taryfy dla spółek dystrybucyjnych i tzw. sprzedawców z urzędu, czyli grup PGE, Tauron, Enea i Energa, które dostarczają energię elektryczną przeważającej większości odbiorców na terenie naszego kraju. Będą obowiązywać do końca 2022 r., chyba że zmiany na rynku paliw i surowców wymuszą kolejne regulacje.

O ile więcej zapłacimy za prąd w 2022 r.

Według wyliczeń określających skalę podwyżek dla odbiorców indywidualnych (grupa G11), którym prąd dostarcza jedna ze spółek: Enea, Energa, PGE lub Tauron, przy średnim miesięcznym zużyciu energii na poziomie 2020 kWh, rachunki za energię wzrosną miesięcznie o ok. 17 złotych netto (37 proc.). Natomiast wzrost stawek opłat dystrybucyjnych szacuje się na średnio 9 proc. Na rachunkach odbiorców z grupy G11 opłaty dystrybucyjne wzrosną od 3,70 zł do 4,50 zł netto miesięcznie.

Ocenia się, że od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku za prąd przeciętnego gospodarstwa domowego (grupa taryfowa G11), który ma umowę kompleksową z jedna ze spółek (sprzedaż i dystrybucja) wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do roku 2021, co oznacza wzrost o ok. 21 złotych netto miesięcznie.

Podsumowując:

 • rachunki za prąd w gospodarstwach domowych wzrosną  średnio ok. 24% w 2022 r.
 • czyli średnio 21 zł miesięcznie

Zarówno energia elektryczna, jak i usługi jej dystrybucji są obłożone 23-procentowym VAT-em, zatem należy do tej kwoty dodać 4,83 zł. Czyli można przyjąć, że w przeciętnym gospodarstwie domowym o rocznym zużyciu energii elektrycznej na poziomie mniej więcej 2000 kWh rachunki za prąd wzrosną w 2022 r. o około 26 zł miesięcznie.

Uwaga! Od stycznia do marca 2022 r. VAT na prąd ma być obniżony do 5%. 

Tabela: Procentowy wzrost opłat dystrybucyjnych za energię

Operator systemu dystrybucyjnego zmiana średniej stawki w dystrybucji zmiana średniej stawki w dystrybucji dla odbiorców grupy G wzrost rachunku za prąd w dystrybucji grupie G11 wzrost rachunku za prąd w dystrybucji grupie G12
% % zł/miesiąc zł/miesiąc
ENEA Operator 8,60 9,50 4,10 6,30
Energa Operator 7,30 7,60 4,20 6,30
PGE Dystrybucja 7,50 8,80 4,30 6,20-6,90
Tauron Dystrybucji 8,50 9,70 4-4,50 5,90
Stoen Operator (dawniej innogy) 9,90 8,90 3,70 5,40

Dane: Urząd Regulacji Energetyki

Zmiany stawek opłat dystrybucyjnych i innych

W ramach zmiany taryf nastąpi również wzrost opłat dystrybucyjnych na poziomie 8% - dla wszystkich grup odbiorców. Na obszarze naszego kraju działa 5 wielkich firm zajmujących się sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej: Enea, Energa, PGE, Tauron oraz Stoen (do niedawna Innogy Stoen). Istnieje pewna różnica w wysokości opłat w poszczególnych spółkach. Najmniejszy wzrost opłat dystrybucyjnych nastąpi w Enerdze I Enei 0 odpowiednio 7,30 I 7,50% netto. Najbardziej wzrosną opłaty za dystrybucje w aglomeracji warszawskiej, która obsługuje Stoen (dawniej Innogy Stoen). Tu wzrost opłat za dystrybucj eszacuje sie na poziomie 9,90%.

W taryfach dystrybucyjnych uwzględnione są także opłaty wynikające z przepisów prawa, które nie trafiają do dystrybutorów, tj.:

 • opłata kogeneracyjna wzrośnie z 0 zł/MWh do 4,06 zł/MWh,
 • opłata mocowa – wzrośnie o ok. 30%,
 • opłata OZE zmniejszy się z 2,2 zł/MWh do 0,9 zł/MWh.

O ile wzrosły ceny prądu w ostatnich latach

Przez dłuższy czas cena prądu utrzymywała się na poziomie 0,60 zł za 1 kWh. W latach 2017-2018 wynosiła 0,64 zł, a w 2019 spadła do 0,60 zł. W 2020 r. zaczął się wzrost cen prądu i w ciągu 3 lat wyniósł on 50%. W roku 2022 r. należy przyjąć wartość 0,90 zł za 1 kWh. W porównaniu z rokiem 2021 r. w którym średnio za 1 kWh energii elektrycznej płaciliśmy 0,67 zł wzrost wynosi prawie 20%. 

Gdy chcemy zmienić sprzedawcę prądu

Zmiana sprzedawcy prądu to nasze prawo. W internecie bez problemu znajdziemy porównywarki cen energii. Warto też skorzystać z kalkulatora taryf elektroenergetycznych dostępnego na stronie ure.gov.pl. Na zmianie sprzedawcy możemy zaoszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie (przy dużym zużyciu energii w naszym domu). Przed zmianą warto jednak przeanalizować dotychczasową taryfę i umowę oraz przyjrzeć się nowej ofercie. Pamiętajmy, że w umowach wieloletnich sprzedawcy zawierają różne ceny energii w kolejnych latach, dlatego skala oszczędności może ulec zmianie po roku czy dwóch. Pierwsza zmiana sprzedawcy nie powinna trwać dłużej niż 30 dni, każda kolejna nie dłużej niż 14. Można też wrócić do swojego „pierwszego” sprzedawcy. Usługa ta jest zawsze bezpłatna. Jeśli podejmiemy decyzję o zmianie sprzedawcy prądu, musimy złożyć wypowiedzenie dotychczasowej umowy oraz poinformować o zmianie dystrybutora energii. W razie wypowiedzenia umowy kompleksowej oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą trzeba zawrzeć umowę o świadczenie usług dystrybucji z operatorem systemu. Wszystkich formalności może dokonać za nas wybrany nowy sprzedawca.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE