Odłączenie prądu - co zrobić, żeby tego uniknąć. Jakie są opłaty za ponowne podłączenie prądu

2022-10-31 12:49
odcięcie prądu
Autor: Mariusz Bykowski Prąd elektryczny jest nam nieustannie potrzebny, dobrze więc jest unikać sytuacji, gdy mogą go nam odłączyć

Co zrobić, gdy nie masz pieniędzy na zapłacenie rachunku za prąd? Po jakim czasie odetną ci prąd? Jakie są możliwości, żeby do tego nie dopuścić. Ile kosztuje ponowne podłączenie prądu.

Rachunki za prąd są stałym elementem naszego budżetu. Najczęściej opłacamy je co miesiąc lub kwartalnie. Gdy szaleje inflacja, a ceny wszystkiego dynamicznie rosną, może zabraknąć pieniędzy na terminowe zapłacenie rachunku za energię elektryczną. Ten problem może mieć wielu odbiorców prądu. Według Biura Informacji Kredytowej w 2020 r. gospodarstwa domowe w Polsce były winne dostawcom prądu łącznie około 27 mln zł. Kiedy zakład energetyczny może odciąć nam prąd? Co zrobić, żeby tego uniknąć.

Spis treści

  1. Kiedy mogą odciąć prąd?
  2. Po jakim czasie niepłacenia odcinają prąd?
  3. Jak uniknąć odłączenia prądu
  4. Grozi Ci odcięcie prądu? Wyślij reklamację do zakładu energetycznego
  5. Rozwiązanie sporu przez URE. Kiedy dostawa prądu nie może być wstrzymana?
  6. Odcięty prąd. Złóż wniosek do prezesa URE
  7. Ile kosztuje włączenie prądu po odcięciu?

Kiedy mogą odciąć prąd?

W przypadku niezapłacenia wymaganej kwoty za prąd w terminie, po mniej więcej dwóch tygodniach otrzyma się wezwanie do zapłaty. Liczy się data wystawienia wezwania - to od niej biegnie czas do wyłączenia prądu. Zwykle po miesiącu od jego wystawienia odbiorca prądu otrzymuje zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy. Wtedy pozostają jeszcze dwa tygodnie na dokonanie wpłaty za prąd. Jeśli to wezwanie do zapłaty również zostanie zignorowane, to dostawca prądu kieruje do odbiorcy pismo wypowiadające umowę i może odciąć prąd.

Przeczytaj też: Rachunek za prąd. Za co płacimy? Jakie są opłaty za energię elektryczną

Po jakim czasie niepłacenia odcinają prąd?

Można więc przyjąć, że odcięcie prądu nastąpi po 6 tygodniach od terminu zapłaty zaległej faktury – jeśli nie podejmiemy innych kroków.

UWAGA! Fałszywe SMS-y za niezapłacenie rachunku za prąd i z groźbą odcięcia energii. Nie daj się nabrać!

Jak uniknąć odłączenia prądu

Urząd Regulacji Energetyki wskazuje kilka sposobów na uniknięcie wyłączenia prądu. Kiedy otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty zaległego rachunku za prąd, należy skontaktować się z zakładem energetycznym i spróbować wspólnie znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Płatność może zostać rozłożona na raty.

Przeczytaj też: Jak mieć wyższy limit zużycia prąd. Oświadczenie do zakładu energetycznego - wzór do pobrania

W uzasadnionych przypadkach zakład energetyczny może odroczyć termin płatności faktury za prąd.

“Prezes URE w Stanowisku z dnia 29 marca 2005 r., dotyczącym stosowania art. 6 ust. 3a ustawy - Prawo energetyczne - w sprawie wstrzymania dostaw energii elektrycznej, jednoznacznie stwierdził, że art. 6 ust. 3a ustawy - Prawo energetyczne nie jest podstawą do choćby krótkotrwałych wyłączeń w celu zmuszenia odbiorców do zapłaty zaległych należności, a takie praktyki przedsiębiorstw energetycznych uznał za niedopuszczalne i stanowiące nadużycie prawa”.

Przeczytaj też: Zamrożenie cen prądu 2023. Wyższy limit zużycia i dodatek elektryczny - jak skorzystać z ulgi na prąd

Odcięcie prądu
Autor: Urząd Regulacji Energetyki Jest kilka sposobów, żeby uniknąć odcięcia prądu - podpowiada Urząd Regulacji Energetyki

Grozi Ci odcięcie prądu? Wyślij reklamację do zakładu energetycznego

Jeśli odbiorca prądu otrzymał zawiadomienie o zamiarze wstrzymania dostaw lub już wyłączono mu prąd, jest 14 dni na złożenie reklamacji do dostawcy prądu. Dzięki temu można uniknąć odcięcia, ponieważ reklamacja wstrzymuje odcięcie prądu, a w przypadku gdy już do tego doszło, prąd powinien być ponownie włączony w ciągu 3 dni. Przedsiębiorstwo energetyczne ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.

Rozwiązanie sporu przez URE. Kiedy dostawa prądu nie może być wstrzymana?

Jeśli zostało dostarczone zawiadomienie o zamiarze wyłączenia prądu, a złożona reklamacja nie została uwzględniona, można wystąpić do Koordynatora do spraw Negocjacji przy prezesie Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o rozwiązanie sporu.

Przeczytaj też: Brak prądu. Co mieć w domu na wypadek przerw w dostawie prądu

Termin złożenia wniosku wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieuwzględnieniu reklamacji. Do czasu rozwiązania sporu dostawa prądu nie może być wstrzymana. Żeby doszło do negocjacji, dostawca prądu musi wyrazić zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym.

Odcięty prąd. Złóż wniosek do prezesa URE

Gdy prąd został już odcięty, a reklamacja nie została uwzględniona, można wystąpić do prezesa URE (za pośrednictwem terenowego oddziału URE właściwego ze względu na miejsce poboru prądu) z wnioskiem o rozwiązanie sporu dotyczącego nieuzasadnionego wstrzymania dostawy prądu. Do czasu wydania decyzji przez prezesa URE prąd powinien być dostarczany do odbiorcy.

Ile kosztuje włączenie prądu po odcięciu?

Jeśli spór między odbiorcą a dostawcą energii elektrycznej zostanie rozwiązany, a zaległe opłaty uiszczone, nastąpi wznowienie dostaw energii. Wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty za ponowne podłączenie prądu. Jej wysokość jest podana w taryfie każdego przedsiębiorstwa energetycznego. W tej chwili opłata za ponowne podłączenie prądu jest taka sam w całej Polsce i wynosi 136,86 zł brutto.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE