Zamrożenie cen prądu 2023. Wyższy limit zużycia i dodatek elektryczny. Sejm zadecydował

2022-10-09 7:00
Zamrożenie cen prądu w 2023 r.
Autor: Gettyimages Blokada cen prądu w 2023 r. dla wszystkich gospodarstw domowych

Zamrożenie cen prądu 2023. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Zakłada ona zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do 2 tys. kWh. Jest też wyższy limit zużycia i dodatek do ogrzewania elektrycznego, a dla oszczędnych upust 10 proc. na rachunku za prąd.

Sejm odrzucił część poprawek Senatu i przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa utrzymująca częściowo obniżone ceny prądu dla gospodarstw domowych w 2023 r. to kolejne wsparcie dla polskich rodzin. 

Zamrożenie cen prądu w 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. ma wejść system wsparcia w opłacaniu kosztów energii elektrycznej, w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej. Rozwiązanie obejmie wszystkie gospodarstwa domowe. W przyszłym roku nie zapłacimy wyższych rachunków za prąd do limitu zużycia prądu 2000 kilowatogodzin (kWh). Jeszcze wyższy limit - do 2600  kWh obejmie osoby z niepełnosprawnościami, natomiast dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników - limit wyniesie do 3000 kWh. Jeśli dane gospodarstwo przekracza limity, może skorzystać z zamrożonych stawek do poziomu określonego w ustawie. Powyżej tej wartości obowiązywać będą stawki ustalone na dany rok przez dostawcę energii. Ulga nie obejmie odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii i zawarli z nim umowę na stałe ceny za obrót energią w 2023 roku.

Z zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 r. skorzysta prawie 17 mln gospodarstw domowych (odbiorcy tzw. grupy taryfowej G). Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 23 mld zł.

Jak taniej ogrzać dom. Wymiana okien dachowych
Materiał sponsorowany

Jak cena energii po przekroczeniu ustalonych limitów zużycia?

W 2023 r. rząd zablokuje wzrost cen energii elektrycznej na poziomie z 2022 r. Gwarantowana cena energii będzie obowiązywać: 

  • do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
  • do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus - czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Przeczytaj też: Podniesione limity zużycia prądu - dla kogo i o ile? Poprawki Senatu do ustawy o zamrożeniu cen energii w 2023 r.

Gospodarstwa domowe, po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, za każdą kolejną zużytą kWh, będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych - według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.

Przeczytaj też: Ile to jest 2000 kWh? Takie zużycie energii ma gwarantować niższe stawki za prąd. Jak się w nim zmieścić?

Oznacza to, że każda polska rodzina - również ta, która zużywa np. 2,7 kWh rocznie -  skorzysta na zamrożeniu cen do limitu 2000 kWh. Jedynie nadwyżka ponad ten limit (w przypadku osób z niepełnosprawnościami - 2600 oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny i rolników - 3000 kWh) będzie rozliczna według taryf z 2023 r.

Nowy dodatek elektryczny

Projekt ustawy wprowadza też dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę nie otrzymają dodatku elektrycznego. Wysokość dopłaty do ogrzewania elektrycznego wynosi 1000 zł w przypadku zużycia prądu do 5000 kWh. Po przekroczeniu tego zużycia dodatek elektryczny jest wyższy i wynosi 1500 zł. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia br. do 1 lutego przyszłego roku. Dofinansowanie będzie wypłacane do 31 marca 2023 r.

Przeczytaj też: Jak otrzymać dodatek elektryczny 1000 zł albo 1500 zł?. Dodatek do prądu

„W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny, wynosi 1500 zł”. Tak więc wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej: 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2021 r. na poziomie do 5 MWh oraz 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh.

Upust 10 procent za mniejsze zużycie prądu

Rząd chce także zachęcić Polaków do oszczędzania energii. Gospodarstwa domowe otrzymają także specjalny upust, jeśli ograniczą zużycie energii elektrycznej. Wartość upustu będzie wynosiła 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej. Dodatkowy rabat   na prąd otrzymają najbardziej oszczędne osoby, które w okresie od 1 października br. do końca grudnia 2023 roku zmniejszą zużycie energii w gospodarstwie o co najmniej 10 procent w porównaniu do okresu od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Przeczytaj też: Limit 2000 kWh a rachunek za prąd. Jak będzie obliczana cena prądu w 2023 r. przy wyższym zużyciu?

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

Oszczędność prądu przez samorządy

W ustawie założono również podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez urzędy obsługujące organy administracji rządowej i samorządowej. Kierownicy jednostek sektora finansów od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. mają zredukować zużycie energii elektrycznej w zajmowanych budynkach o 10 proc. w stosunku do średniej z lat 2018-2019. Natomiast w 2023 r. obowiązywać ma również nakaz 10 proc. obniżenia zużycia energii w porównaniu do 2022 r. Jeśli obowiązek nie zostanie wykonany, ma podlegać karze do 20 tys. zł.

Rekompensaty dla spółek energetycznych

Spółki energetyczne otrzymają rekompensaty z tytułu zamrożenie cen energii elektrycznej i przyznawania upustów za mniejsze zużycie prądu. Rekompensatę stanowi różnica między średnią ceną wynikającą z taryf zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu, a średnią ceną wynikającą z taryf zatwierdzonych na 2022 r. przez Prezesa URE dla tych sprzedawców. Źródłem finansowania rekompensat jest Fundusz Przeciwdziałania Covid-19. Maksymalny limit wydatków z Funduszu w latach 2023-2025 przewidziano na 26,8 mld zł, w tym na wypłatę w 2023 r. rekompensat 23 mld zł i dodatku elektrycznego 1 mld zł. Pozostałe 2,8 mld zł przewidziano na zrekompensowanie spółkom upustów w latach 2024-2025.

Listen to "ZAMROZIMY CENY PRĄDU przy średnim poziomie zużycia - P. Muller [SEDNO SPRAWY]" on Spreaker.