Instalacja elektryczna: jak ją unowocześnić? Kiedy wystarczy rozbudować, kiedy trzeba wymienić?

2019-04-05 13:52
instalacja elektryczna
Autor: Wiktor Greg Zmiana układu wnętrz albo dobudowanie części domu wymaga zazwyczaj rozbudowania instalacji elektrycznej. Jest to też doskonała okazja do unowocześnienia tej, która istnieje


W rozbudowanym domu instalacja elektryczna musi zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną i zapewnić użytkownikom komfortową i bezpieczną eksploatację zasilanych nią urządzeń. Jak to osiągnąć?

Udoskonalenie instalacji elektrycznej, rozbudowa czy modernizacja?

W Prawie budowlanym nie ma określenia „modernizacja instalacji elektrycznej”, więc nie można precyzyjnie ustalić zakresu działań, które się w niej mieszczą. Przyjmuje się więc, że chodzi o wszelkie prace mające na celu udoskonalenie istniejących rozwiązań wynikające zarówno 
z ich złego stanu technicznego, jak i niedostosowania do obecnych przepisów oraz coraz bardziej rozbudowanych potrzeb.
 Modernizacja starej instalacji elektrycznej jest wskazana w każdym czasie, ponieważ niesprawna stanowi zagrożenie. 
Formalnie mamy taki obowiązek w przypadku przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku, a także w razie pojawienia się zagrożenia pożarowego.
 Wymagania obowiązujących przepisów muszą spełniać jedynie instalacje elektryczne w obiektach nowo budowanych oraz modernizowanych po terminie zmiany tych przepisów. Rozsądnie jest jednak zadbać o instalację elektryczną także wtedy, gdy budynek jest w dobrym stanie i nie wymaga przebudowy, ale znajdująca się w nim instalacja jest przestarzała.

Czy trzeba zrobić projekt instalacji elektrycznej? 


Jeżeli instalacja nie jest bardzo zniszczona, a tylko potrzebuje drobnych napraw, można je przeprowadzić bez sporządzania dokumentacji. Gdy jest konieczna wymiana lub rozbudowa instalacji elektrycznej, powinno się sporządzić jej projekt oraz kosztorys. Musi go przygotować osoba z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym świadectwem potwierdzającym przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 Następnymi krokiem powinno być załatwienie niezbędnych formalności (jeśli są konieczne) oraz wybranie wykonawcy. Prace w obrębie instalacji elektrycznych należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym wykonawcom.
 Na wykonanie nowej albo remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym nie jest potrzebne ani pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie planowanych prac w starostwie.


instalacja elektryczna
Autor: Wiktor Greg Podczas przebudowy wnętrz starą instalację, po odłączeniu jej od zasilania, wygodniej jest pozostawić pod tynkiem, zamiast usuwać ją ze ścian

Rozprowadzenie przewodów


Jeśli ściany w pomieszczeniach będą otynkowane, przewody powinno się poprowadzić pod tynkiem bezpośrednio na nieotynkowanej ścianie albo w rurkach instalacyjnych z tworzywa sztucznego, gładkich lub karbowanych. Po rozprowadzeniu instalacji elektrycznej ściany pokrywa się tynkiem.
 Nową instalację można również ułożyć w listwach na tynku (bez usuwania ze ścian starej). Niepotrzebne obwody odłącza się wówczas od tablicy bezpiecznikowej i pozostawia w ścianach, demontuje się tylko osprzęt i miejsca po nim wypełnia masą tynkarską.
 Instalację elektryczną w listwach można zamontować po wykończeniu i pomalowaniu pomieszczeń.

instalacja elektryczna
Autor: Mariusz Bykowski Na poddaszu, którego ściany będą wykończone płytą gipsowo-kartonową, rurki instalacyjne z przewodami można przymocować do elementów konstrukcji dachu

Puszki i łączniki
 w instalacji elektrycznej

W instalacji elektrycznej podtynkowej należy zamontować puszki podtynkowe, gniazda wtyczkowe dwubiegunowe ze stykiem ochronnym (niezależnie od rodzaju pomieszczenia) oraz łączniki jedno- i dwubiegunowe.
 Łączniki do sterowania oświetleniem zwykle umieszcza się wewnątrz pomieszczenia przy drzwiach od strony klamki na wysokości około 1,15-1,40 m od podłogi i w odległości około 15 cm od ościeża. Osprzęt do włączania światła w łazience dla wygody instaluje się na zewnątrz pomieszczenia.

Przeczytaj też:


Gniazda wtyczkowe w pokojach umieszcza się na wysokości mniej więcej 30 cm nad podłogą.
 Do listew i kanałów stosuje się specjalny osprzęt mocowany w ich obudowie lub obok niej.

instalacja elektryczna
Autor: Wiktor Greg Dodatkową część instalacji można przyłączyć do starej, rozbudowanej rozdzielnicy albo w dobudowanej części domu zamontować osobną

Instalacja elektryczna w domu: jak zapewnić bezpieczeństwo


Jeżeli instalacja elektryczna w starej części domu została wykonana przed wielu laty, może mieć nadal bezpieczniki topikowe w przewodach fazowym i neutralnym (zerowym) oraz gniazda z indywidualnym uziemieniem. Te elementy należy wymienić w pierwszej kolejności.
 Powinno się także wykonać miejscowe i główne połączenia wyrównawcze.

Przeczytaj też:

Gniazda wtykowe bez styku ochronnego trzeba zastąpić nowymi – z bolcem lub typu schucko. 
W rozdzielnicy głównej należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy na prąd różnicowy 300 lub 500 mA do ochrony przeciwpożarowej całej instalacji oraz ochronniki przeciwprzepięciowe I i II stopnia chroniące przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięciami mogącymi powstać w sieci zasilającej. 
Grupy obwodów odbiorczych, a w miarę potrzeby także pojedyncze obwody, trzeba wyposażyć w wyłączniki różnicowoprądowe na prąd różnicowy nie większy niż 30 mA. 
W wybranych obwodach (na przykład zasilających pompy) można także zamontować wyłączniki zespolone nadmiarowoprądowe z członem różnicowoprądowym.

Przeczytaj też:

instalacja elektryczna
Autor: Mariusz Bykowski W rozdzielnicy należy zainstalować wyłączniki różnicowoprądowe dla grup obwodów odbiorczych, a w miarę potrzeby także dla pojedynczych
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE