Instalacja elektryczna: jak ją unowocześnić? Kiedy wystarczy rozbudować, kiedy trzeba wymienić?

instalacja elektryczna
Autor: Wiktor Greg Zmiana układu wnętrz albo dobudowanie części domu wymaga zazwyczaj rozbudowania instalacji elektrycznej. Jest to też doskonała okazja do unowocześnienia tej, która istnieje


W rozbudowanym domu instalacja elektryczna musi zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną i zapewnić użytkownikom komfortową i bezpieczną eksploatację zasilanych nią urządzeń. Jak to osiągnąć?

Udoskonalenie instalacji elektrycznej, rozbudowa czy modernizacja?

W Prawie budowlanym nie ma określenia „modernizacja instalacji elektrycznej”, więc nie można precyzyjnie ustalić zakresu działań, które się w niej mieszczą. Przyjmuje się więc, że chodzi o wszelkie prace mające na celu udoskonalenie istniejących rozwiązań wynikające zarówno 
z ich złego stanu technicznego, jak i niedostosowania do obecnych przepisów oraz coraz bardziej rozbudowanych potrzeb.
 Modernizacja starej instalacji elektrycznej jest wskazana w każdym czasie, ponieważ niesprawna stanowi zagrożenie. 
Formalnie mamy taki obowiązek w przypadku przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku, a także w razie pojawienia się zagrożenia pożarowego.
 Wymagania obowiązujących przepisów muszą spełniać jedynie instalacje elektryczne w obiektach nowo budowanych oraz modernizowanych po terminie zmiany tych przepisów. Rozsądnie jest jednak zadbać o instalację elektryczną także wtedy, gdy budynek jest w dobrym stanie i nie wymaga przebudowy, ale znajdująca się w nim instalacja jest przestarzała.

Czy trzeba zrobić projekt instalacji elektrycznej? 


Jeżeli instalacja nie jest bardzo zniszczona, a tylko potrzebuje drobnych napraw, można je przeprowadzić bez sporządzania dokumentacji. Gdy jest konieczna wymiana lub rozbudowa instalacji elektrycznej, powinno się sporządzić jej projekt oraz kosztorys. Musi go przygotować osoba z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym świadectwem potwierdzającym przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 Następnymi krokiem powinno być załatwienie niezbędnych formalności (jeśli są konieczne) oraz wybranie wykonawcy. Prace w obrębie instalacji elektrycznych należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym wykonawcom.
 Na wykonanie nowej albo remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym nie jest potrzebne ani pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie planowanych prac w starostwie.


instalacja elektryczna
Autor: Wiktor Greg Podczas przebudowy wnętrz starą instalację, po odłączeniu jej od zasilania, wygodniej jest pozostawić pod tynkiem, zamiast usuwać ją ze ścian

Rozprowadzenie przewodów


Jeśli ściany w pomieszczeniach będą otynkowane, przewody powinno się poprowadzić pod tynkiem bezpośrednio na nieotynkowanej ścianie albo w rurkach instalacyjnych z tworzywa sztucznego, gładkich lub karbowanych. Po rozprowadzeniu instalacji elektrycznej ściany pokrywa się tynkiem.
 Nową instalację można również ułożyć w listwach na tynku (bez usuwania ze ścian starej). Niepotrzebne obwody odłącza się wówczas od tablicy bezpiecznikowej i pozostawia w ścianach, demontuje się tylko osprzęt i miejsca po nim wypełnia masą tynkarską.
 Instalację elektryczną w listwach można zamontować po wykończeniu i pomalowaniu pomieszczeń.

instalacja elektryczna
Autor: Mariusz Bykowski Na poddaszu, którego ściany będą wykończone płytą gipsowo-kartonową, rurki instalacyjne z przewodami można przymocować do elementów konstrukcji dachu

Puszki i łączniki
 w instalacji elektrycznej

W instalacji elektrycznej podtynkowej należy zamontować puszki podtynkowe, gniazda wtyczkowe dwubiegunowe ze stykiem ochronnym (niezależnie od rodzaju pomieszczenia) oraz łączniki jedno- i dwubiegunowe.
 Łączniki do sterowania oświetleniem zwykle umieszcza się wewnątrz pomieszczenia przy drzwiach od strony klamki na wysokości około 1,15-1,40 m od podłogi i w odległości około 15 cm od ościeża. Osprzęt do włączania światła w łazience dla wygody instaluje się na zewnątrz pomieszczenia.

Przeczytaj też:


Gniazda wtyczkowe w pokojach umieszcza się na wysokości mniej więcej 30 cm nad podłogą.
 Do listew i kanałów stosuje się specjalny osprzęt mocowany w ich obudowie lub obok niej.

instalacja elektryczna
Autor: Wiktor Greg Dodatkową część instalacji można przyłączyć do starej, rozbudowanej rozdzielnicy albo w dobudowanej części domu zamontować osobną

Instalacja elektryczna w domu: jak zapewnić bezpieczeństwo


Jeżeli instalacja elektryczna w starej części domu została wykonana przed wielu laty, może mieć nadal bezpieczniki topikowe w przewodach fazowym i neutralnym (zerowym) oraz gniazda z indywidualnym uziemieniem. Te elementy należy wymienić w pierwszej kolejności.
 Powinno się także wykonać miejscowe i główne połączenia wyrównawcze.

Przeczytaj też:

Gniazda wtykowe bez styku ochronnego trzeba zastąpić nowymi – z bolcem lub typu schucko. 
W rozdzielnicy głównej należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy na prąd różnicowy 300 lub 500 mA do ochrony przeciwpożarowej całej instalacji oraz ochronniki przeciwprzepięciowe I i II stopnia chroniące przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięciami mogącymi powstać w sieci zasilającej. 
Grupy obwodów odbiorczych, a w miarę potrzeby także pojedyncze obwody, trzeba wyposażyć w wyłączniki różnicowoprądowe na prąd różnicowy nie większy niż 30 mA. 
W wybranych obwodach (na przykład zasilających pompy) można także zamontować wyłączniki zespolone nadmiarowoprądowe z członem różnicowoprądowym.

Przeczytaj też:

instalacja elektryczna
Autor: Mariusz Bykowski W rozdzielnicy należy zainstalować wyłączniki różnicowoprądowe dla grup obwodów odbiorczych, a w miarę potrzeby także dla pojedynczych
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE